Megjelennek magyarul az új európai létesítménygazdálkodási szabványok

(MSZ EN ISO 41001, MSZ EN ISO 41011, MSZ EN ISO 41012)

Szakmai fórum, 2018. november 21. (szerda)

A fórum célja:
A létesítménygazdálkodási irányítási rendszerek követelményeinek és az egységes szóhasználat, valamint a stratégiai erőforrások kezelésére és a megállapodások kidolgozására vonatkozó útmutató ismertetése.

A létesítménygazdálkodás (FM) olyan szervezeti funkció, amely integrálja az embereket, a helyet és a folyamatot az épített környezeten belül, az emberek életminőségének és a főtevékenység termelékenységének javítása céljából. A létesítménygazdálkodás a világ számos társadalmának és lakosságának egészségét, jólétét és életminőségét érinti az általa irányított és nyújtott szolgáltatásokon keresztül. Miközben a létesítménygazdálkodásnak ilyen széles körű a hatása, alapelveinek és gyakorlatának globális szintű elismerése eddig hiányzott. A közös globális struktúra kialakításával a létesítménygazdálkodási szolgáltatások piacának fejlesztését erősítik ezek a szabványok, amelyek közös alapot szolgáltatnak a létesítménygazdálkodás értékeléséhez és méréséhez. A CEN ezt felismerve, mindhárom szabványt a megjelenésük után rövid időn belül európai szabványként átvette. Az MSZT 2018. augusztus 1-jével jóváhagyó közleménnyel, angolul bevezette ezeket a szabványokat. A magyar nyelvű megjelenésük 2018. november 1-jén várható.

MSZ EN ISO 41011:2018 — Szótár

Ez a dokumentum meghatározza és bemutatja a létesítménygazdálkodási szabványokban alkalmazott, a létesítménygazdálkodással, az eszközökkel, az emberekkel, az erőforrás-kezeléssel, a folyamattal, a pénzüggyel, az általános szervezeti működéssel és a méréssel kapcsolatos szakkifejezéseket.

MSZ EN ISO 41001:2018 — A létesítménygazdálkodási rendszer követelményei

A dokumentumban a „létesítménygazdálkodási rendszer" kifejezés a létesítménygazdálkodás irányítási rendszerét jelenti. A szabvány szerkezete megegyezik a többi ISO irányítási rendszerszabvány szerkezetével, egyes helyeken azokkal teljesen megegyező szövegrészeket tartalmaz, így könnyen integrálható pl. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvánnyal is. A létesítménygazdálkodási integrált rendszerszabvány előnyei a következők:

  • a munkaerő jobb termelékenysége, biztonsága, egészsége és jóléte;
  • a követelmények és a módszerek jobb megismertetése a közszféra és a magánszektor szervezetei körében és között;
  • nagyobb hatékonyság, ezáltal javuló költségelőnyök a szervezetek számára;
  • jobb szolgáltatási összhang;
  • közös platform létrehozása minden típusú szervezet számára.

MSZ EN ISO 41012:2018 — A stratégiai erőforrások kezelése és a megállapodások kidolgozása

A szabvány lépésről lépésre útmutatást ad az átfogó stratégiai erőforrás-kezeléshez és a megfelelő belső vagy külső létesítménygazdálkodási megállapodások előkészítéséhez és megvalósításához.

Hasonlóképpen útmutatást nyújt:

  • a megállapodások típusaihoz;
  • a megállapodások kidolgozásához, szerkezetéhez és tartalmához;
  • a fogalommeghatározások tisztázásához, ahol az indokolt.

Ez a dokumentum a stratégiai szinttől az operatív szintig bemutat egy módszertant, példákkal és ellenőrző listákkal.

A szabványokat egyaránt ajánljuk a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő szervezetek létesítménygazdálkodási, beszerzési, pénzügyi szakemberei, valamint felső vezetői számára.

A szabványok magyar nyelvű bevezetését három, az ágazatban tevékenykedő cég támogatta (Rockwell Vagyonvédelmi Kft., Informatika Biztonságtechnika Kft., Ex-Art 2001 Kft.), a munkaanyagok véleményezésében és egyeztetésében az MSZT/MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás nemzeti szabványosító műszaki bizottság tagjai vettek részt.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő + áfa.

A fórum minden befizetett résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány(ok) 1-1 példányának megvásárlása esetén 10% kedvezményt kap.

Tervezett program
Jelentkezési és szabványmegrendelő lap

További tájékoztatást adCzimer Gáborné, szabványosító menedzser
e-mail: g.czimer@mszt.hu; tel.: 06-1-456-6931