Már lehet jelentkezni az MSZT őszi képzéseire és fórumaira


Az MSZT 2017 őszén is a szakemberek figyelmébe ajánlja a szabványokon alapuló hiteles ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat és magas színvonalú felkészítést nyújtó képzéseit és szakmai fórumait, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének javításához.

A tervezett időpontok honlapunkon már elérhetők!

Az érdeklődők figyelmét külön felhívjuk az olyan fontos szakterületek, mint az egészségügy, az energiairányítás vagy a munkavédelem területét érintő következő új képzésekre:

Időpont: 2017. november 22.
A képzés célja: az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek minőségirányítási rendszerének kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése az MSZ EN 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyben szabvány alkalmazására.
Ajánljuk: egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek MIR-megbízottai, vezetői, rendszermenedzserei, belső auditorai és auditorok számára.

Időpont: 2017. november 23.
A képzés célja: az energiairányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők ismereteinek frissítése, szinten tartása az MSZ EN ISO 50001:2012 alkalmazására.
Ajánljuk: EIR-megbízottak, rendszermenedzserek, belső auditorok, auditorok és energetikai szakreferensek, illetve energetikai auditorok számára.
Az EIR rendszermenedzseri MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.

Időpont: 2017. október 25.
A képzés célja: a munkavédelem területén dolgozók felkészítése, illetve továbbképzése a munkavédelmi szakterületet érintő minőségügyi feladatok megoldására.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.

Időpont: 2017. november 14.
A képzés célja: a munkavédelem területén dolgozók felkészítése, illetve továbbképzése a munkavédelmi szakterületet érintő mérésügyi feladatok megoldására.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.

Időpont: 2017. november 23.
A képzés célja: a munkavédelem területén dolgozók felkészítése, illetve továbbképzése a zajvédelmi feladatok megoldására, a munkahelyi zajkockázat felmérésére, az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztására.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét, hogy a MIR és a KIR rendszermenedzseri és auditori, valamint a MEBIR rendszermenedzseri MSZT-tanúsítványok érvényességi idejének meghosszabbítására a II. félévben is szervezünk szinten tartó képzéseket, amelyekre jelentkezni a megszokott jelentkezési lapon lehet!

Az ISO 14001:2015 szerinti változások az ISO 14004 alapján

Időpont: 2017. október 24.
A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásban részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti új követelmények alkalmazására, az MSZ EN ISO 14004:2016 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Általános irányelvek a bevezetéshez című szabvány szerinti módszeres fejlesztésére csoportmunkával.
A KIR rendszermenedzseri vagy auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.
Az ISO 9001:2015 szerinti változások az ISO/TS 9002 alapján

Időpont: 2017. november 14.
A képzés célja: a minőségirányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO 9001:2015 alkalmazására az MSZ ISO/TS 9002 Minőségirányítási rendszerek. Irányelvek az ISO 9001:2015 alkalmazásához című szabvány útmutatásai alapján és csoportmunkával.
A MIR rendszermenedzseri vagy auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.

Időpont: 2017. november 21.
A képzés célja: csoportos konzultáció olyan MEBIR-auditoroknak és munkahelyi egészségvédelemmel és munkabiztonsággal foglalkozó szakembereknek, munkavédelmi felügyelőknek és foglalkozás-egészségügyi szakembereknek, akik elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek, továbbá szeretnék megismerni a szakterület legújabb elveit és irányait. A részvétel jó lehetőség a területen dolgozó többi szakemberrel való kapcsolattartás kialakítására is.
A MEBIR rendszermenedzseri MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.

FÓRUMAINK

Szakmai fórum a SAASCO közreműködésével az ISO/TS 15066 magyar kiadásáért.
Időpont: 2017. szeptember 26. (kedd, 10:00 – 16:00)
A fórum célja a kollaboratív robotok gyártásához, üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírások ismertetése, a CE-jelölés folyamatának bemutatása, a kollaboratív robotrendszerek kockázatértékelése és gyártói tapasztalatok közlése.
A fórum célja továbbá a részvételi díjakból származó bevételből az MSZ ISO/TS 15066 Robotok és robotszerkezetek. Kollaboratív robotok magyar nyelvű kiadásának az elkészítése.

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök, 09:00 – 16:30)
A szakmai fórum célja a szabvány, valamint a módosításával bevezetett változások ismertetésével elősegíteni a 93/42/EGK irányelv alapvető követelményeinek teljesítését az orvosi műszer- és készülékgyártók, a bejelentett szervezetek és minden érdekelt szabványalkalmazó részére.
Az MSZT képzéseinek és szakmai fórumainak befizetett résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.
Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap(ok)   oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.