Magyarul is elérhető a levegőszűrők nemzetközi osztályozását megadó MSZ EN ISO 16890-1

2018 augusztusában megjelent az IMEX Filtertechnika Kft. támogatásával az MSZ EN ISO 16890-1:2017 Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer (ISO 16890-1:2016) szabvány magyar nyelvű változata, amely megteremtette a levegőszűrők egységes, nemzetközi osztályozásának alapjait.

A szálló por (PM) emberi egészségre gyakorolt hatásait már számos tanulmány vizsgálta az elmúlt évtizedekben. Az eredmények szerint a finom por komoly veszélyt jelenthet, amelynek következtében légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri megbetegedések léphetnek fel. Ezek magakadályozására szolgáló levegőszűröket széles körben használják az épületek általános fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszereiben. A levegőszűrők használata jelentősen befolyásolja a beltéri levegőminőséget és ezáltal az emberek egészségét is azzal, hogy csökkenti a szálló por koncentrációját.

Annak érdekében, hogy a tervezőmérnökök és a karbantartó szakemberek a megfelelő szűrőtípust választhassák, a nemzetközi kereskedelmi és gyártó cégek részéről felmerült az igény a levegőszűrők egységes, szűrési hatékonyság szerinti vizsgálati és osztályozási módszerének kidolgozása iránt, különösen a szálló por kiszűrését illetően. A nemzetközi szabványsorozat kidolgozása előtt alkalmazható regionális szabványok teljesen különböző vizsgálati és osztályozási módszereket mutattak be, amelyek nem voltak összehasonlíthatóak, így hátráltatták a termékek világszintű kereskedelmét. Ezen túlmenően az eddigi ipari szabványok alkalmazásának ismert korlátja volt, mivel olyan eredményeket generáltak, amelyek messze nem tükrözték a szűrők használat közbeni szűrési hatékonyságát, azaz számos termék esetében felülértékelték a részecskeszűrési hatékonyságot. Az új MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat egy teljesen új megközelítést alkalmaz az osztályozási rendszerrel kapcsolatban, amely jobb és értelmezhetőbb eredményeket ad a korábbi szabványokhoz képest.

Az MSZ EN ISO 16890 Levegőszűrők általános szellőztetéshez szabványsorozat tartalmazza a berendezéseket, az anyagokat, a műszaki előírásokat, a követelményeket, az osztályokat és a teljesítményadatok laboratóriumi meghatározását, illetve a szűrők hatékonysági osztályozását a mért frakcionális szűrési hatékonyságból átalakított szálló por szűrési hatékonysági (ePM) jegyzőkönyvrendszer alapján. A levegőszűrő elemeket a szabványsorozatnak megfelelően aszerint értékelik, hogy milyen hatékonyan szűrik ki az aeroszol részecskéket, melyet ePM1, ePM2,5 és ePM10 szűrési hatékonyságértékekkel fejeznek ki.  Az ISO 16890 szabványsorozataz alábbirészekből áll:

  • 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer
  • 2. rész: A frakcionális leválasztási hatékonyság és a légáramlási ellenállás mérése 
  • 3. rész: A gravimetrikus hatásfok és légáramlási ellenállás meghatározása a leválasztott vizsgálati por tömegének függvényében 
  • 4. rész: Kondicionálási módszer a legkisebb frakcionális leválasztási hatékonyság meghatározásához 

Az MSZ EN ISO 16890-1 szerinti osztályozást a telítetlen és kondicionálatlan levegőszűrő MSZ EN ISO 16890-2-nek és MSZ EN ISO 16890-3-nak megfelelő vizsgálata, majd az MSZ EN ISO 16890-4 szerinti kondicionálást követően a levegőszűrő ismételt vizsgálata alapján lehet elvégezni. Emiatt az MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat részei együtt alkalmazandóak és szükségesek a levegőszűrők osztályozásához. A Magyar Szabványügyi Testület tervezi az MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat további részeinek magyar nyelvű elkészítését is.

Az MSZ EN ISO 16890-1 az osztályozás alapjaként adja meg az általános vizsgálati körülményeket és a kapott eredmények kiértékelésének módját, ennek részeként meghatározza a szükséges egyenleteket, a városi és vidéki levegőre vonatkozó részecskeméret-eloszlási görbéket. A szabvány bemutatja azokat az elemeket, amelyeket a vizsgálati jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell, beleértve a vizsgálati jegyzőkönyv értelmezését segítő – a vizsgálati jegyzőkönyvnek kötelezően részét képező – magyarázószöveget, továbbá tartalmaz formanyomtatványokat is, amelyek javasolt példák vizsgálati jegyzőkönyvekre. Ezen felül a B melléklet két gyakorlati példán keresztül segíti a szabvány alkalmazóit a helyes osztályozás elkészítésében.

A szabvány tájékoztató melléklettel segít eligazodni a szálló por szűrőközegből történő kiporzásával kapcsolatban, illetve segít megbecsülni a tiszta oldali finom por koncentrációját.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Amennyiben szeretne jobban megismerkedni a szabványosítás témakörével, forduljon hozzánk bizalommal. Az MSZT vállalja interaktív, személyre szabott konzultáció keretein belül ezek alapos ismertetését.

Bernáth Csaba
2018. szeptember