Magyar nyelvű szabványok az elektromágneses terek területén

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. december 1-jén az alábbi három, korábban jóváhagyó közleménnyel (angol nyelven) bevezetett európai szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé:

  • MSZ EN 50360:2018 Vezeték nélküli kommunikációs eszközök termékszabványa az elektromágneses terek emberi expozíciója alapkorlátainak és expozíciós határértékeinek való megfelelőség bizonyítására a 300 MHz-től 6 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban: fül közelében használt eszközök

E szabvány tárgya annak igazolása, hogy az emberi fül közelében használt vezeték nélküli kommunikációs eszközök (pl. mobiltelefonok, vezeték nélküli fülhallgatók) megfelelnek a rádiófrekvenciás elektromágneses terek emberi expozíciójára vonatkozó alapkorlátoknak és expozíciós határértékeknek.

  • MSZ EN 50401:2018 Termékszabvány a bázisállomások berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses tere expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 100 GHz), üzembe helyezéskor

E szabvány tárgya annak igazolása, hogy a bázisállomások berendezései működési környezetükben, amikor azokat üzembe helyezték, megfelelnek a lakossági expozíciójára vonatkozó alapkorlátoknak (közvetlenül vagy közvetetten a referenciaszinteknek való megfelelőségen keresztül) és a munkavállalók expozíciós határértékeinek (közvetlenül vagy közvetetten a beavatkozási szinteknek való megfelelőségen keresztül).

  • MSZ EN 50664:2018 Termékfőcsoport-szabvány a munkavállalók által használt készülékeknek az elektromágneses terei expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (0 Hz – 300 GHz), üzembe helyezéskor vagy helyszínen

E termékfőcsoport-szabvány célja, hogy módszert adjon a munkavállalók által használt készülékek vizsgálatára a rádiófrekvenciás elektromágneses terek, indukált és érintési áramok emberi expozíciójára vonatkozó határértékekkel szemben üzembe helyezéskor működési környezetükben, valamint az ilyen készülékek forgalomba hozatala utáni vagy helyszíni vizsgálatához. Ezt a szabványt azokra a készülékekre kell alkalmazni, amelyekre nincs külön erre a célra létrehozott, harmonizált, üzembe helyezési vagy helyszíni termékszabvány az elektromágneses terek munkavállalói expozíciójára.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor
2018. december