Magyar nyelven elérhető az MSZ HD 60364-4-443:2016 és az MSZ HD 60364-7-729:2010

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. május 1-jén az MSZ HD 60364 sorozat további két részének magyar nyelvű kiadását tette közzé.

Az MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva) a villamos berendezéseknek az elosztóhálózaton továbbított légköri eredetű, köztük a táphálózatot érő közvetlen villámcsapások okozta tranziens túlfeszültségekkel és a kapcsolási túlfeszültségekkel szembeni védelmére vonatkozó követelményeket határozza meg. (A szerkezeteket érő közvetlen vagy azokhoz közeli villámcsapások által okozott tranziens túlfeszültségekkel szembeni védelem nem tárgya e szabványnak.)

A szabvány az előző kiadáshoz képest teljes szerkezeti és műszaki felülvizsgálaton esett át:

  • A 4. fejezet részletezi, hogy mikor kell/célszerű túlfeszültség-védelmi berendezést létesíteni.
  • Az 5. fejezet a kockázatértékelést, a kockázati szintek számítását írja le, mely alapján meghatározható, hogy szükséges-e túlfeszültség-védelem.
  • A 6. fejezet a lökőfeszültség-állóság osztályokba sorolásáról és azok alkalmazhatóságáról szól.
  • Az A melléklet példákat ad meg a kockázati szintek számításaira, a B mellékletben pedig ajánlások találhatók a szabadvezetékek túlfeszültség-védelméhez.

Az MSZ HD 60364-7-729:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva) a kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel ellátott, korlátozott hozzáférésű területek alapvédelmének követelményeivel és egyéb szempontokkal foglalkozik, beleértve a kezelési vagy karbantartási folyosókra vonatkozó követelményeket. A szabvány előírásai a HD 60364 sorozat általános követelményeit módosítják, illetve egészítik ki.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2017. június