Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. augusztus 1-jén magyar nyelven közzétette az MSZ EN 61000-4-5:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014) című szabvány és annak A1 módosításának (MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018) magyar nyelvű változatait.

A szabvány 2014-es kiadása a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz képest:

  1. új E melléklet a lökőhullámok matematikai modellezéséről;
  2. új F melléklet a mérési bizonytalanságról;
  3. új G melléklet a lökőhullámú mérőrendszer kalibrálásának módszeréről;
  4. új H melléklet a lökőhullámok becsatolásáról/csatolásmentesítéséről 200 A-nél nagyobb névleges áramú vonalak esetén;
  5. ezen túlmenően a szabadtéri jelátviteli vonalakhoz csatlakozó kapuk lökőhullámú vizsgálatát a második kiadás (IEC 61000-4-5:2005) 6.2. szakaszában részletezték, ebben a harmadik kiadásban (IEC 61000-4-5:2014) az előíró A mellékletet teljes mértékben erre a témára szánták. Különösen a 10/700 μs-os kombinált hullámú generátor előírásait adja meg.

Az MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018 szabványmódosítás további kiegészítő előírásokat ad meg a DC/DC átalakítóval ellátott vizsgált berendezések táplálásával kapcsolatban.

Az MSZ EN 61000-4-5:2014, az MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018 és azok egybeszerkesztett kiadása (MSZ EN 61000-4-5:2018) megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor
2018. augusztus