Lehetséges a tanulás megszerettetése az új irányítási rendszerszabvánnyal?

Az oktatás nemcsak alapjog, hanem a társadalmi élet alapvető része, így az oktatási szolgáltatások minősége mindenkit érint. Az oktatási intézmények, bár nem feltétlenül garantálják a jó eredményt, sokat tesznek azért, hogy a tanulókat ösztönözzék a tanulásra és az elvárt követelmények teljesítésére. Az ISO/FDIS 21001 Oktatási szervezetek. Oktatási szervezetek irányítási rendszerei. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány segítségükre lesz ebben.

Egy oktatási szervezet számos módon képes hatékonyabban kielégíteni a tanulók igényeit, hozzájárulni a jobb tanulási eredmények eléréséhez. Az új szabvány közös irányítási eszközt biztosít az oktatási szervezetek számára, célja a folyamatok javítása, továbbá a szolgáltatásokat igénybe vevők elvárásainak teljesítése. Nemcsak a tanulók javát szolgálja, hanem a továbbfejlesztett folyamatoknak és a megvalósított rendszernek köszönhetően előnyös az oktatók, a szülők és más érdekeltek számára is. Az ISO 21001 minden oktatási szolgáltatást nyújtó szervezetnek készül, az óvodától a felsőoktatásig, a szakképző központokig és az e-learning szolgáltatásokig.

Az oktatási szervezetekre vonatkozó irányítási rendszer (EOMS) alapelvei közé tartozik több ismert minőségirányítási alapelv mellett:

  • a tanulók és más érdekeltek középpontba helyezése;
  • a társadalmi felelősségvállalás;
  • a hozzáférés és egyenlőség;
  • az etikus viselkedés az oktatásban;
  • az adatvédelem és az adatbiztonság.

Az új szabvány követi az ISO irányítási rendszerszabványok közös szerkezetét, így összhangban van az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel is. A kidolgozása éppen most ért a nemzetközi szabvány végső tervezetének (FDIS) szakaszába, és várhatóan még ez év első felében megjelenik.

A hazai oktatás minőségének, az oktatási intézmények működésének javítása érdekében az MSZT tervezi a szabvány hazai bevezetését. A szabvány magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében kérjük, keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu vagy a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen.
A szabvány megrendelhető és megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Forrás: ISO/FDIS 21001 és az ISO honlapja

Czimer Gáborné (szabvtit@mszt.hu)
2018. február