Kültéri és beltéri vakolóhabarcs

A falakra kerülő vakolatoknak kétféle feladatuk van. Az első a védelem a csapadéktól, az átnedvesedéstől és a hőveszteségtől. A második a ház kültéri vagy beltéri látványának, esztétikájának kialakítása.

A CEN 2016-ban kiadta a korábbi (2010-es) Előírás falazati habarcsra szabványsorozat korszerűsített két szabványát:az 1. rész: Kültéri és beltéri vakolóhabarcs EN 998-1:2016 és a 2. rész: Falazóhabarcs EN 998-2:2016, amelyeket a CEN/TC 125 Falazat európai műszaki bizottság dolgozott ki.

Az MSZT a két európai szabványt angol nyelven 2017. május 1-jén nemzeti szabványként bevezette, és jelenleg az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti műszaki bizottság e két szabvány magyar nyelvű változatát készíti, amelyek várhatóan 2017. november 1-jén lesznek elérhetőek magyarul.

A szabvány 1. része olyan szervetlen kötőanyagokat tartalmazó, gyárban előkevert vakolóhabarcsokra érvényes, amelyeket kültéri és beltéri falak, mennyezetek, pillérek és válaszfalak vakolására használnak. A szabvány meghatározásokat és előírt, végső teljesítményre vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A szabvány rendelkezik ezen európai szabványhoz tartozó termékek teljesítményállandóságának értékeléséről és ellenőrzéséről (AVCP), továbbá tartalmazza ezen európai szabvány szerinti termékek megjelölési követelményeit is.

A szabvány felsorolja azokat a habarcsokat is, amelyekre nem vonatkozik.

Lényeges, hogy ezt az európai szabványt vagy ennek egyes részeit az alkalmazási és nemzeti előírásokkal együtt alkalmazhatják az építkezés helyszínén készített habarcsokra is. 

A ZA melléklet tartalmazza a szabvány azon szakaszait, amelyek az építési termék EU-rendeletének (305/2011/EU) követelményeit támasztják alá, továbbá azokat a feladatokat, amelyeket az AVCP-eljárás során a gyártónak és a bejelentett szervnek végeznie kell.

A kültéri/beltéri vakolóhabarcsok rendeltetését az alkalmazott anyagok fajtáinak jellemzői, a réteg vastagsága és a felhordás módja határozza meg. Továbbá a kültéri/beltéri vakolóhabarcsok meghatározzák az épület vagy szerkezet felületkialakítását.

A kültéri és a beltéri vakolóhabarcsokat megkülönböztetjük:

  1. az előállítási elv szerint;
  2. a gyártási eljárás szerint;
  3. a tulajdonságaik és/vagy a felhasználásuk szerint.

A legjelentősebb változások a szabványban az előző változathoz képest:

  1. módosítások az új szabályozási rendelet (CPR) szakkifejezéseinek megfelelően;
  2. az 5.2–5.4. szakaszok sorrendjének megváltoztatása (a friss habarcs után következik a megszilárdult habarcs);       
  3. a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP) alapján a fejezetek felülvizsgálása;
  4. új melléklet az üzemi gyártásellenőrzési rendszer vizsgálati gyakoriságára (tájékoztatás);
  5. felülvizsgált ZA melléklet (tájékoztatás);
  6. néhány kisebb szerkesztési változtatás.

Nincs változás azonban a meglévő műszaki osztályok és/vagy határértékek esetében.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Az MSZ EN 998 szabványsorozat 2. részét júniusban ismertetjük.

A nemzeti szabványok angol nyelvű változatai – valamint a magyar nyelvű változatok a megjelenésük után – megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházban.

Szendy Csabáné
2017. május