conrete-sample.JPGKorszerűsítésre került a betonszabvány

 

 

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. március 1-jén kiadta az MSZ 4798:2016/2M:2018Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországonszabványt, amely az MSZ 4798:2016 második módosítása. A szabványmódosítás a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően csak a nemzeti szabályozást érinti.

 

Az MSZ 4798:2016 módosítását az érvénybe lépése óta eltelt bő másfél év alatt szerzett tapasztalatok és összegyűlt észrevételek tették szükségessé a szabvány hatékonyabb alkalmazása érdekében. Azaz a szabványmódosítás az MSZ EN 206:2013+A1:2017 Beton. Műszaki követelmények, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség szabványban megadott követelmények minél pontosabb, ugyanakkor a hazai építőipari gyakorlathoz minél jobban igazodó alkalmazási feltételeit adja meg, együtt alkalmazva az MSZ 4798:2016-tal.

 

Összefoglalva, a beton tulajdonságait, annak készítésével, forgalomba hozatalával, vizsgálatával és beépítésével kapcsolatos általános műszaki követelményeket a következő érvényes nemzeti szabványok adják meg:

 

Az MSZ EN 206:2014 magyar nyelvű változata a nemzeti kiegészítésekkel együtt, melyek többek között segítenek az értelmezésben és a magyarországi alkalmazásban (pl. további környezeti osztályok, részletesebb szabályozás a felhasznált adalékanyagok és cementek területén, a betonfedés megadása, a nyomószilárdság vizsgálata stb.).

Az egyértelmű megkülönböztetés érdekében az EN 206-tal megegyező szövegrészek álló betűkkel, míg a nemzeti kiegészítések szövege dőlt betűkkel szedett.

Az európai szabvány angol nyelvű bevezetése nemzeti kiegészítések nélkül.
MSZ 4798:2016/1M:2017 A magyar nyelvű szabványmódosítás csak az MSZ EN 206:2013+A1:2017 nemzeti szabvány A1 módosításait tartalmazza nemzeti kiegészítésekkel.
MSZ 4798:2016/2M:2018 A magyar nyelvű szabványmódosítás  az MSZ 4798:2016 alkalmazásához ad további nemzeti kiegészítéseket.

Az angol és magyar nyelven elérhető szabványok kapcsolatát a következő ábra szemlélteti:

Angol nyelven elérhető szabványok

 

Magyar nyelven elérhető szabványok

 

MSZ EN 206:2014                          =
(visszavont)

MSZ 4798:2016

 

 

MSZ EN 206:2013+A1:2017         =

MSZ 4798:2016

MSZ 4798:2016/1M:2017

MSZ 4798:2016/2M:2018

 

Az MSZ 4798:2016/2M:2018 módosításai formai (pl. címsor, fogalom, jelölés, szóhasználat, szerkesztési javítások) és tartalmi vonatkozásúak. Ez utóbbi lényeges műszaki változások a következők:

 1. Megváltoztak az XA4(H), XA5(H) és XA6(H) környezeti osztályok határértékei és a szennyvizekkel érintkező betonok besorolásának módja. A módosított szabvány az oldódásos korrózió hatása alatt álló betonok kötőanyagainak alkalmazására és a cementtartalom számítására külön ajánlást ad meg.
 2. XV0(H) jelöléssel új környezeti osztályt kaptak a víznyomásnak ki nem tett, de állandóan nedves környezetben lévő betonok, például talajvízszint feletti alaptestek.
 3. Megadásra került az XD2 környezeti osztály besorolási feltételének az agresszív víz kloridtartalmára vonatkozó alsó határértéke.
 4. A szilikapor hatékonyságát a jövőben k = 1,0 értékkel ajánlott számításba venni.
 5. Módosultak a visszanyert víz, valamint az újrahasznosított és a visszanyert adalékanyagok alkalmazásának feltételei.
 6. Kiegészítéseket fűztek a beton kloridtartalmának meghatározásához.
 7. Pontosításra került a talajvíz és a talaj szulfáttartalmának meghatározása.
 8. Pontosításra került a beton és az adalékanyagok fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-állóságának meghatározása és az XF4 és XF4(H) környezeti osztályban a fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálati eredményének értékelési módja.
 9. Változott a beton vízfelvételének fokozatos vízbemerítéses vizsgálata és a beton vízzáróság-vizsgálati eredményének értékelési módja.
 10. Az előregyártott termékek vonatkozásában kibővített szerepet kaptak a Nemzeti Műszaki Értékelések (NMÉ) és Európai Műszaki Engedélyek (ETA).
 11. Egyértelműsítésre került az utókezelési idő számításának értelmezése.
 12. A metakaolin alkalmasságának feltételei pontosításra kerültek.
 13. A beton átadásához szükséges feltételek pontosításra kerültek.
 14. Kiigazításra került a típusvizsgálatok gyakorisága.
 15. Pontosításra került a tanúsítási eljárás, az ellenőrzés és az ellenőrző szervezet fogalma.
 16. Újabb szabványokra való hivatkozások kerültek a szövegbe.

 

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

Amennyiben szeretne jobban megismerkedni a szabványosítás témakörével, forduljon hozzánk bizalommal. Az MSZT vállalja interaktív, személyre szabott konzultáció keretein belül ezek alapos ismertetését.

 

Bernáth Csaba
2018. március