2016 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2016 novemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
    a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 01. 13.
  • 373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
   a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
   az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2016. 12. 07., 2017. 01. 01.
  • 2016. évi CXVI. törvény
   az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
   Hatályos: 2016. 11. 26., 2017. 01. 01., 2017. 05. 01.
  • 2016. évi CXXI. törvény
   az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
   Hatályos: 2016. 11. 26., 2017. 01. 01., 2017. 01. 16., 2017. 05. 01., 2018. 01. 01.
  • 352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
   a bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendelet-módosításokról
   Hatályos: 2016. 11. 26.
  • 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
   az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 12. 02.
  • 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet
   egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2017. 01. 01.
 • 2016 novemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
   a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
   Módosítja: 373/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
   az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
   Módosítja: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 12. 07.
  • 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
   a hulladékká vált gépjárművekről
   Módosítja: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 12. 07., 2017. 01. 01.
  • 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
   Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 13.
  • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
   a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
   Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 13.
  • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
   a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
   Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 13.
  • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
   a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
   Módosítja: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 04. 01.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény
   a hulladékról
   Módosítja: 2016. évi CXVI. tv.
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 2011. évi CXXVIII. törvény
   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
   Módosítja: 2016. évi CXVI. tv.
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 1995. évi LIII. törvény
   a környezet védelmének általános szabályairól
   Módosítja: 2016. évi CXXI. tv.
   Hatályos: 2016. 11. 26.
  • 2013. évi CXXV. törvény
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
   Módosítja: 2016. évi CXXI. tv.
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
   az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Módosítja: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 11. 26.
  • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
   egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
   Módosítja: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 12. 02.
  • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
   a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
   Módosítja: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 01.
  • 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
   az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
   Módosítja: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 01. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu