2015 áprilisában megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2015. április hónapban a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról - Hatályos: 2015. 05. 06.
  • 2015. évi XXXVIII. törvény A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról - Hatályos: 2015. 04. 15.
 • 2015. április hónapban a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok módosultak:
  • 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről- Módosítja: 23/2015. (IV. 28.) EMMI r. - Hatályos: 2015. 04. 29.
  • 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről - Módosítja: 23/2015. (IV. 28.) EMMI r.- Hatályos: 2015. 04. 29.
  • 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
   Módosítja: 23/2015. (IV. 28.) EMMI r. - Hatályos: 2015. 04. 29.
  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól - Módosítja: 23/2015. (IV. 28.) EMMI r. - Hatályos: 2015. 04. 29.
  • 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól - Módosítja: 101/2015. (IV. 20.) Korm. r. - Hatályos: 2015. 05. 06.
  • 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól - Módosítja: 101/2015. (IV. 20.) Korm. r. - Hatályos: 2015. 05. 06.
  • 2011. évi LXXXV. törvény A környezetvédelmi termékdíjról - Módosítja: 2015. évi XXXVIII. tv.
   - Hatályos: 2015. 04. 15.

Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével, Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:

Tel.: 06/1/4566-928
E-mail: cert@mszt.hu

2015. május 5.