Magyar kezdeményezésre megjelent a konyhaköményolajjal kapcsolatos nemzetközi szabvány második kiadása

A gyógy- és aromanövények termesztése, feldolgozása, kereskedelme hazánkban az elmúlt huszonöt évben töretlenül sikerágazatnak számít. Az előállított gyógy- és aromanövények egy része tradicionálisan „nemzeti" termékként jelenik meg az exportpiacon. A 21. századra vonatkozó nemzetközi előrejelzések tanúsítják, hogy a mezőgazdasági eredetű termékeken belül, abszolút és relatív értelemben is folyamatosan nő, illetve emelkedni fog a felhasznált gyógyhatású és egészségmegőrző, táplálkozáskiegészítő, életkörülmények színvonalát javító, s egyéb speciális rendeltetésű termékek aránya. Ezen nemzetközi trendek miatt is fontos volt számunkra, hogy a kiváló minőségű hazai konyhaköményolaj paramétereit nemzetközi szabványba tudjuk foglalni, ezzel növelve nemzetközi piaci elismerését és részesedését.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2016. április 1-jén kiadta az ISO 8896:2016 Köménymagolaj (Carum carvi L.) nemzetközi termékszabványt. Ezen termékszabvány korszerűsítésének projektvezetője Fodor Csaba, az MSZT/MB 616 „Illóolajok" nemzeti szabványosító műszaki bizottság elnöke volt. A kidolgozás során a bizottság tagjai és az elnök úr szorosan együttműködtek, hogy az elmúlt három évben a nemzetközi szabványdokumentum korszerűsítése során beérkezett számtalan szakmai észrevételt alapos indoklás után elfogadjuk, ill. elvessük.
Előzményként megemlíthető, hogy korábban hazánkban létezett a témában az MSZ 9265:1981 Konyhaköményolaj című nemzeti szabvány, amelyet 1995-ben visszavontunk. Bár ez a nemzeti szabvány csupán 3 oldalon részletezte a konyhaköményolaj minőségi paramétereit, amely az akkori kor színvonalának megfelelt.

A főbb változások az első kiadású ISO 8896:1987-hez képest, hogy az előző kiadásban leírt gázkromatográfiás módszer csak két főbb komponenst nevesített meg az illóolajban, azonban ezek elfogadható tartományát nem adta meg. Az új kiadású szabvány 1. táblázatában már az olaj 6 jellemző komponensének minimum- és maximumértékei is megtalálhatók. Továbbá az A mellékletben részletezett működési körülmények között a konyhaköményolaj apoláris és poláris kolonnán felvett gázkromatográfiás kromatogramjait is feltüntettük.

Ezen nemzetközi szabvány lefedi a vizsgálati módszerek, a mintavétel, a csomagolás, a címkézés, a jelölés és a tárolás követelményeit is. Alkalmazhatják mind a gyártók, mind a vevők, mivel a konyhaköményolaj minőségi paramétereit részletesen tartalmazza. Az ISO 8896:2016 alkalmazása garanciát nyújt a kereskedelmi lánc minden szereplőjének arra, hogy egy állandó minőségű és biztonságos termékhez tudnak jutni, ill. ilyen terméket juttatnak a piacra.

Az MSZT tervezi az új szabvány magyar nyelvű megjelentetését, amelyhez várjuk támogatók jelentkezését.

A nemzetközi szabvány nemzeti szabványrendszerbe való illesztésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

A nemzetközi szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, valamint a nemzeti szabványok az MSZT webáruházon keresztül is beszerezhetők.

Kurucz Csilla
2016. április