Magyar részvétel az IEC 31010:2009 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások szabvány felülvizsgálatában

Ez a cikk Dr. Fekete István beszámolója alapján készült. Dr. Fekete István az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás nemzeti szabványosító műszaki bizottság bejelentett szakértője, aki 2013 óta tevékenykedik az ISO/TC 262 Kockázatkezelés nemzetközi műszaki bizottságban.

Az ISO 31010-et felülvizsgáló munkacsoport formálisan 2014 májusában Londonban alakult meg, vezetője az ausztrál Jean Cross, tagjai pedig az észak-amerikai, az ázsiai és az európai kontinensről sok országot képviselnek. Kelet- és Közép-Európából egyedül Dr. Fekete István a munkacsoport tagja.

Miről szól a jelenlegi szabvány?

Az IEC 31010 szabvány az ISO 31000:2009 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek szabványban foglaltakkal szoros összhangban a kockázatfelmérés egyes lépéseit;

  • a kockázatok azonosítását;
  • elemzését; és
  • értékelését

írja le, és mutat be különböző, általánosan ismert módszereket az egyes lépések gyakorlati megvalósításához.

Milyen újdonságokra számíthatunk?

A munkát a jelenleg is érvényben lévő szabvány áttekintésével kezdték el, amely során a munkacsoport tagjai nagyon sok észrevételt tettek arra vonatkozóan, hogy miként lehetne a szabványt felhasználóbaráttá tenni.

  • Egyik fő irány a szabvány törzsszövegének egyszerűsítése, érthetőbbé tétele.
  • A B mellékletben felsorolt módszerek közötti választást segítendő, a munkacsoport szempontrendszert állított össze. Ennek segítségével a szabvány alkalmazói könnyebben el tudják dönteni, hogy az adott feladathoz melyik kockázatfelmérési módszer kiválasztása lenne a legmegfelelőbb.
  • Várhatóan egy teljesen új elem lesz az esettanulmány melléklete, amely konkrét példákon mutatja be, hogyan lehet alkalmazni az egyes módszereket, akár azok kombinált felhasználásával.

A magyar részvételről

A munkacsoport a megalakulása során már ötször ülésezett (London, Prága, Helsinki, Glasgow, Párizs). Ennek eredményeként elkészült az új szabvány CD1 változata, amelyhez Dr. Fekete István két új elemet javasolt és dolgozott ki:

  • az egyik a játékelmélet felvétele a módszerek közé, mivel annak kidolgozása egy magyar matematikus nevéhez, Neumann Jánoshoz fűződik;
  • a másik pedig a saját gyakorlatból vett esettanulmány kidolgozása.

Véleménye szerint a következők miatt érdemes vállalni egy ilyen nemzetközi csoportban való munkát:

Számomra nagy élmény a munkacsoportban történő részvétel, mert aktív résztvevője, alakítója lehetek egy új szabványnak és egyúttal lehetőségem van a világ számos országából érkezett elméleti és gyakorlati szakemberrel a közvetlen tapasztalatcserére."

Mit hoz a jövő?

Az új szabvány véglegesítése szempontjából nehézséget okoz, hogy folyamatban van az ISO 31000:2009 felülvizsgálata is, így az új IEC 31010-nek a felülvizsgálat eredményét is figyelembe kell vennie. Emiatt vált szükségessé a CD2 változat elkészítése, amely a következő hetekben kerül kiadásra. A tagországok véleményezését követően, remélhetőleg a következő ülésen, amelyre 2016 novemberében Ausztráliában, Sydney-ben kerül sor, kialakulhat az új szabvány végleges változata.

Az MSZT által e témában bevezetett magyar nyelvű szabványok a következők:

MSZ 13070:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 Dr. Fekete István és Czimer Gáborné
2016. augusztus