Kockázati menedzser

Az MSZ ISO 31000:2018, az MSZ EN 31010:2010 és az MSZ 13073:2014 alapján

A képzés célja: a kockázatalapú döntéshozatal folyamatának és módszereinek bemutatása, valamint a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítása.

Ajánljuk: a vonatkozó szabványok alapján kockázatmenedzsment-rendszert bevezetni és/vagy működtetni szándékozó szervezeteknél a stratégiai és üzleti tervezéssel, a projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó szakembereknek, folyamatmenedzsereknek (kockázatgazdáknak), minőségügyi vezetőknek, belső ellenőrzéssel foglalkozó szakértőknek, biztonsági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá mindenki másnak, akit a kockázatfelmérés és -kezelés érdekel.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú végzettség, az irányítási rendszerek ismerete.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető az MSZT által kiállított – Kockázati menedzser – tanúsítvány.

A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely többször meghosszabbítható a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén.

Témakörök:

A kockázatalapú irányítás kiindulási alapjainak meghatározása

 • Az alapvető szakkifejezések gyakorlati példákon keresztül történő bemutatása (MSZ 13073).
 • A kockázatalapú irányítási rendszer (menedzsmentrendszer) környezete és alkalmazási területe:
 • kockázatalapú irányítással szembeni igények (a külső és belső szükségesség);
 • belső igények (veszélyek, buktatók, bekövetkezett veszteségek, az alkalmazott irányítási rendszerszabvány szerinti követelmények kockázatértékelésre és -kezelésre stb.);
 • külső igények (jogszabályi és szerződéses, vevői, illetve egyéb külső elvárások);
 • az alkalmazási terület meghatározása.
 • Kockázatpolitika.
 • A kockázatalapú irányítás szervezeti felépítése (a kockázatok értékelésével és kezelésével kapcsolatos szerepkörök, feladatok és felelősségek).
 • A kockázatfelmérés és -kezelés módszerei és dokumentálásuk (MSZ EN 31010).
 • A képzési és fejlesztési szükségletek felmérése.

Bevezetés az MSZ ISO 31000 és MSZ EN 31010 szerinti kockázatfelmérés és -kezelés gyakorlatába

 • Az ISO 31000 általános bemutatása.
 • A kockázatmenedzsment kiépítésével kapcsolatos alapelvek.
 • A folyamat egyes lépéseinek bemutatása:
 • kockázatok azonosítása;
 • kockázatok elemzése kvalitatív és kvantitatív módszerekkel;
 • kockázatok értékelése – kritikus kockázatok kiválasztása;
 • kockázatkezelési akciók megfogalmazása kritikus kockázatokra;
 • kockázatok kontrolling- és monitoringtevékenységei.
 • A kockázatmenedzsment bevezetési projektje.
 • A kockázatok értékelése és kezelése vállalati projektekben.
 • A kockázatalapú gondolkodás előnyeinek bemutatása mintapéldákon keresztül.

Kockázatfelmérés és -kezelés a gyakorlatban (példák)

 • Stratégiai alternatívák hozam-kockázat vizsgálata.
 • Üzleti tervezés kockázatmenedzsmentje.
 • Projektek megvalósításának kockázatmenedzsmentje.
 • Folyamatalapú működési kockázatfelmérés.
 • Kockázatalapú belső ellenőri éves terv elkészítése.
 • Információbiztonsági kockázatok értékelése és kezelése.
 • A minőség kockázatkezelése: SWOT és FMEA.

Kockázatfelmérés és -kezelés workshop a résztvevők által kiválasztott feladatra.

Hivatkozási szám: 19/2019
Időtartam: 2 nap + vizsga
Időpont: 2019. február 28. – március 1.
Részvételi díj: 57 000 Ft/fő+ áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő+ áfa

A résztvevők a vonatkozó szabványokat 10% kedvezménnyel
vásárolhatják meg.

Jelentkezési lap