Kihelyezett képzés
Energiairányítási rendszermenedzser képzés cégeknél
az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alapján

 

Az MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató (ISO 50001:2011) nemzetközi szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az energiateljesítmény javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot, -felhasználást és -fogyasztást.

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány határozza meg az energiairányítási rendszer (továbbiakban: EIR) követelményeit, melyek alapján a szervezet olyan energiapolitikát, előirányzatokat, célokat és cselekvési terveket tud kialakítani és bevezetni, amelyek figyelembe veszik a jogi követelményeket és a jelentős energiafelhasználással kapcsolatos információkat. Az EIR lehetővé teszi a szervezet számára, hogy eleget tegyen az (energia)politikában vállalt elkötelezettségeinek, szükséges lépéseket tegyen a saját energiateljesítményének növelése érdekében, és igazolni tudja, hogy a rendszere megfelel e nemzetközi szabvány követelményeinek. E nemzetközi szabvány a szervezet által felügyelt tevékenységekre alkalmazandó és e nemzetközi szabvány alkalmazása hozzáigazítható a szervezet sajátságos követelményeihez, beleértve a rendszer összetettségét, a dokumentáltság szintjét és az erőforrásokat.

Az MSZT 2015. június 29. és július 2. között 13 fő részvételével Energiairányítási rendszermenedzser kihelyezett képzést rendezett szakemberek részére. A képzés során az előadó az alábbi témakörök feldolgozásával készítette fel a résztvevőket az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket és a jelentős energetikai szempontokat.

Témakörök:

  • A műszaki jogi szabályozás alapjai, megfelelőségértékelés, tanúsítás, auditálás;
  • Az irányítási rendszerek kialakulása, szerepe, integrált bevezetésük előnyei, felkészülés az auditra (hogyan viselkedjen az auditált);
  • Az EIR alapelvei, az MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti követelmények;
  • Az EIR kiépítése, stratégia és versenyképesség;
  • Energia-előirányzatok, célok és programok;
  • Rendszerépítési, rendszerfejlesztési és mérési módszerek;
  • Jogszabályi kötelezettségek (nemzetközi, európai és nemzeti);
  • Csoportmunka, szituációs játékok, gyakorlatok (a módszerek használata).

A képzésen részt vevők 5 évig érvényes Energiairányítási rendszermenedzser MSZT-tanúsítványt kaptak, amely tanúsítványok a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén ötévente meghosszabbíthatók.

A képzést létesítményvezetők, ügyvezetők, pénzügyi igazgatók, környezetvédelmi vezetők és menedzserek, energiagazdálkodási mérnökök, energetikai tanácsadók, energiapolitikai fejlesztők és menedzserek, építészek és műszaki vezetők, ellenőrök, valamint energiafelügyeleti szervezetek részére ajánljuk.

Az MSZT 2015 őszén is szervez energiairányítási rendszermenedzser képzést, amelynek pontos időpontjáról a honlapon lehet tájékozódni, valamint igény esetén kihelyezett képzést is vállalunk. A képzésekkel kapcsolatban tájékoztatás az oktatas@mszt.hu címen kérhető.