Kidolgozás alatt az etikai kijelentésekre vonatkozó ISO/TS 17033 munkaanyag, az ISO/CASCO gondozásában

A sokáig egyértelmű sikertörténetként értelmezhető etikai kijelentések, és az ezek alapján, a termékeken elhelyezett etikai címkék mennyisége az utóbbi időszakban akkora mértékben megnövekedett, hogy megfelelő szabályozás nélkül veszélybe kerülhetnek az eredeti törekvések. Az ISO/CASCO vezetésével létrejöhetnek azok az irányelvek, amelyekkel újra megbízhatóvá válhatnak ezek a kijelentések.

A XX. század második felében fokozatosan a közgondolkodás része lett, hogy a termékek megvásárlásakor ne csak a megszokott ár-érték arányt tekintsük a legfontosabb szempontnak, hanem a saját vásárlásunkkal is támogassuk azokat az intézményeket, amelyek a környezeti értékek védelmének megfelelő módon állítják elő a termékeiket és/vagy büntessük azokat a cégeket, amelyek kizsákmányolják az olcsó emberi munkaerőt. Egy-egy etikai cél elérését egyre gyakrabban hangsúlyozták a termékek gyártói és forgalmazói, amely révén létrejött az „etikai kijelentés” fogalma, mely tartalmazza egy termék, eljárás, szolgáltatás vagy szervezet etikai szempontjait. Ez különböző megjelenési formában létezhet: termékcímkék, egységes szimbólumok vagy grafikai jelek, illetve szöveges állítások (tájékoztató, műszaki vagy reklámjellegű dokumentumokon).

Azonban rendkívül szerteágazó területen születtek etikai kijelentések a biogazdálkodástól kezdve, a gyerekbarát ételeken és eszközökön keresztül, egészen az állatok megfelelő kihasználásáig és a tisztességes munkahelyi körülményekig. Bármely gyártó vagy kereskedőszervezet, amely személyesen érdekelt egy-egy termék sikerességében tehet ilyen etikai kijelentést, de az etikai kijelentések esetén is a megbízhatóság a legfontosabb. Ha a vásárlók nem tartják megbízhatónak az adott intézményt/terméket/szolgáltatást, akkor nem tartják hitelesnek ezeket e kijelentéseket sem. Az etikai kijelentések nagy száma és a mögötte álló szervezetek hitelességének kérdésessége elbizonytalanította a vásárlókat, így a valóban pozitív üzeneteket hordozó termékek kevésbé tudnak érvényesülni.

Az ISO/TS 17033 célja, hogy az etikai kijelentések során megfelelő, hiteles és igazolható információk jussanak el a vásárlókhoz mind az etikai címkézés, mind a terméknyilatkozatok során. Ezeket az elveket fel lehet használni új kijelentések létrehozásához vagy meglévő kijelentések fejlesztéséhez.

Az etikai kijelentések létrehozása során alapelvként szerepel a megbízhatóság, átláthatóság, relevancia, az érdekelt felek bevonása és a kijelentés létrehozásának jogossága. A műszaki specifikáció tervezete megadja, hogy milyen témakörben célszerű etikai nyilatkozatot tenni, és meghatározza, hogy annak tartalma világos és egyértelmű legyen, elkerülve a vásárlók összezavarását vagy az esetleges összetéveszthetőséget más etikai kijelentésekkel.

Egyértelműen jelezni kell a vásárlók számára, hogy az etikai kijelentés (szimbólumként vagy szöveges állításként megjelenítve a terméken vagy csomagolásán) a gyártó vagy kereskedő saját szempontrendszere alapján készült, vagy része egy független szervezet által kialakított és ellenőrzött rendszernek, esetleg nemzeti vagy nemzetközi programnak. Ez utóbbi esetben a rendszer vagy program üzemeltetőinek is átlátható módon, előre meghatározott kritériumok szerint kell kialakítaniuk a megfelelőség igazolását. Mindkét esetben célszerű a terméken elhelyezett szimbólumot vagy szöveges állítást kiegészíteni egy bővebb magyarázattal (ajánlatos online felületen elérhető módon), ahonnan a felhasználók megismerhetik a kritériumrendszert.

Az ISO/CASCO munkája során figyelembe vette az ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling műszaki bizottság által kiadott ISO 14020 – ISO 14026 szabványcsalád elemeit, amelyek közül a következőeket vezette be az MSZT magyar nemzeti szabványként:

  • MSZ EN ISO 14020:2002 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek (ISO 14020:2000)
  • MSZ EN ISO 14021:2016 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:2016)
  • MSZ EN ISO 14024:2001 Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:1999) (magyar nyelven is elérhető)
  • MSZ EN ISO 14025:2010 Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok. III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatok. Alapelvek és eljárások (ISO 14025:2006)

Az ISO/TS 17033 jelenleg kidolgozás alatt van, a megjelenése jövő év novemberében várható.

Érdeklődés esetén a műszaki specifikáció vagy az ISO 14020 – ISO 14026 szabványcsalád magyar nyelvű kiadásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen: szabvtit@mszt.hu

Bernáth Csaba
2018. július