Megjelent a CPR követelményeinek figyelembevételével korszerűsített kerámiai burkolólap szabvány

A CEN közzétette az EN 14411:2016 Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, csoportosítás, jellemzők, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés című szabványt. A korábbi 2012-ben kiadott szabványt a CEN/TC 67 Kerámiai burkolólapok európai műszaki bizottság az építési termékek EU-rendelete (305/2011/EU) (CPR) követelményeinek figyelembevételével korszerűsítette.

A korszerűsítés során kijavították a szerkesztési hibákat, amelyek közül a legfontosabbak:

  • Újraszámozták/jelölték a mellékleteteket J-től P-ig (az előző I-től O-ig számozás helyett). Ezt azért kellett megtenni, mert a mellékletek betűjelei hagyományosan kapcsolódtak a kerámiai burkolólapok jellemző típusaihoz vagy csoportosításához, és a 2012-es kiadásban megváltoztatott számozás zavart okozott. Az ilyen nem kívánt következmények elkerülése érdekében állították vissza a mellékletek 2012-es kiadást megelőző szabványokban alkalmazott számozását.
  • Javították a C mellékletben a vetemedettség megengedett eltérésének hibás követelményét.
  • A szabvány teljes szövegében javították a mellékletekre való hivatkozásokat.

A legfontosabb szakmai változtatások a szabványban:

  • Az alkalmazási területéből törölték az éppen a 2012-es kiadásba felvett kerámiai dekoratív darabokat, szegélyeket, továbbá a kiegészítőket is, azzal az indokolással, hogy nincsenek benne az M/119 megbízásban (mandátumban).
  • Kihagyták a hátoldalukon rabicolt (a burkolólapnak a vakolathoz tapadását segítő hálós) termékeket, mert ezek olyan rendszereknek vagy készleteknek tekinthetők, amelyekben vannak olyan nem kerámiai anyagok is, amelyekre nem ez a szabvány vonatkozik.
  • A 6. fejezetet újraszövegezték: az előzményszabvány A megfelelőség értékelése leírását tartalmazó fejezetének szövegét törölték és helyette a 305/2011/EU rendelet (CPR) szerinti A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése című fejezetet vették fel a szabványba.
  • A 8. fejezetbe (Megjelölés) felvették a kis méretű kerámiai burkolólapok jelölésére vonatkozó előírást.
  • A ZA mellékletet újraszövegezték a CPR-nek megfelelően (beleértve a felhatalmazáson alapuló 157/2014/EU rendeletet, amely a teljesítménynyilatkozat honlapon való közléséről szól, és a felhatalmazáson alapuló 574/2014/EU rendeletet, amely a teljesítménynyilatkozat kiállításának formájára vonatkozik).

Az MSZT az európai szabvány angol nyelvű változatát 2016. december 1-jén vezeti be a nemzeti szabványrendszerbe az MSZ EN 14411:2013 helyett, amely azonban 2018. április 30-ig még érvényben marad az új MSZ EN 14411:2016 mellett.

Remélhetőleg az új kiadás magyar nyelvű változatának megjelentetése ugyanolyan fontos lesz, mint a korábbi változatoké, és lesznek az alkalmazásában érdekeltek széles köréből olyanok, akik anyagi hozzájárulásukkal segítik a magyar változat megjelentetését.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházban.

A szabvány magyar nyelven való bevezetésének támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Szendy Csabáné
2016. december