http://www.volico.com/wp-content/uploads/2012/12/Disaster-Recovery_2.jpg A városi szolgáltatások és az életminőség mutatói – a fenntartható közösségek szabványa

A viharok, földrengések, tüzek, valamint az egyéb ember által okozott katasztrófák teljesen felforgathatják mindennapi szokásainkat és életterünket, éppen ezért szükséges, hogy legyen minden lehetséges esetre megfelelő forgatókönyvünk.

Nemcsak társadalmi vetülete van az ilyen eseményeknek, hanem gazdasági szempontból is igen hátráltató hatásai lehetnek a katasztrófa sújtotta területeknek, hiszen emberek százezrei válhatnak egy csapásra hontalanná és munkanélkülivé. A klímaváltozás, a népesség növekedéséből adódó problémák és a rohamléptekben előre haladó urbanizáció sem mérsékli az emberek kiszolgáltatottságát.

Leginkább azok az országok sebezhetők, amelyek nem rendelkeznek stabil gazdasági háttérrel. A gazdaságilag erős országok képesek kezelni a bekövetkező események többségét és minimalizálni a kockázatokat, ugyanez azonban nem mondható el a fejlődő országok többségéről. Több ország jelenleg is küzd az évekkel ezelőtt történt természeti katasztrófák következményeivel és a helyreállítási feladatokkal.

Az egyre gyakoribb és intenzívebb katasztrófák és az éghajlatváltozás hatásai jelentősen akadályozhatják a fenntartható fejlődés irányába való haladást is, ezért a lehetséges kockázatokat előre fel kell mérni és megfelelő stratégiát alkotni a tényezők függvényében.
A hatóságok és katasztrófavédelmi szervezetek közti együttműködés és elkötelezettség kulcsfontosságú szerephez jut ebben a kérdésben is. Így a legnagyobb hangsúly a szabályozásokon és az előre meghatározott stratégiákon van. A szabványok ugyan nem nyújtanak mindenhez tökéletes megoldást, azonban elengedhetetlenek a pénzügyi terhek és társadalmi következmények csökkentésére adható lehetőségek kidolgozásához.

Az ISO 37120 Fenntartható közösségek kialakítása. A városi szolgáltatások és az életminőség mutatói nemzetközi szabvány az első olyan dokumentum, amely a városok fenntartható fejlesztését és rugalmasságát tárgyalja, valamint a környezeti és infrastrukturális változások kezelésére következetes módszertant mutat be. Az ISO/TC 268 WG 2 munkacsoportja célul tűzte ki az ISO 37120 nemzetközi szabványcsalád további bővítését. Kidolgozás alatt van az ISO/TR 37121 műszaki jelentés, amely a városok tekintetében a legfontosabb fenntartható fejlődéssel kapcsolatos rugalmassági mutatókat fogja sorra venni. Ezen felül tervben van még egy az „intelligens városok" kiépítését és fenntartását középpontba helyező szabvány kidolgozása is.

Az ISO 37121 figyelembe veszi majd mindazon elvet és követelményt, amelyet az ISO 31000 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek szabvány is tartalmaz. (Nemzeti szabványként bevezetve: MSZ ISO 31000:2015.)

Összességében az említett ISO-szabványok segítik a katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelését és nem utolsó sorban közös nyelvet és keretet biztosítanak a helyi, a regionális és az országos kormányzati szférák között, ösztönözve ezzel a sikeres együttműködést.

A szabványok magyar nyelvű bevezetésével kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu
A szabványok és munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Forrás: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref1982

2015. augusztus