Jövőbeli stratégiák és trendek

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) Piaci Stratégiai Igazgatósága (Market Strategy Board, MSB) a jelentősebb nemzetközi vállalatokkal közösen együttműködve évről évre meghatározza a jövőbeli technológiákat és fejlődési tendenciákat. Az MSB minden évben kiad egy dokumentumsorozatot (White Papers), mellyel bemutatják, hogy az IEC-ben végzett munka hogyan segíti megoldani a világ elektrotechnikával kapcsolatos problémáit, értékelik a potenciális világméretű igényeket, és ajánlásokat készítenek valamennyi érdekelt fél számára.

2016-ban az alábbi kiadványokat tették közzé:

IEC White Paper: Factory of the futre

Global energy interconnection

(A villamos energia globális összekapcsolása)

Manapság 1,3 milliárd ember nem jut villamos áramhoz. A hálózatok összekapcsolása példátlan lehetőséget teremtene a források globális megosztására az egész bolygón. Ez a dokumentum felméri ezen elképzelés megvalósíthatóságát.
[további információk]

IEC White Paper: IoT 2020: Smart and secure IoT platform

IoT 2020: Smart and secure IoT platform

(IoT 2020: Okos és biztonságos IoT-felület)

A biztonság jelentősége exponenciálisan növekszik, ahogy eddig elszigetelt eszközeinket összekapcsoljuk, és egyre több információt dolgozunk fel. Ez a dokumentum áttekintést ad a „dolgok internetéről" (IoT), annak korlátairól és hiányosságairól a biztonság, az interoperabilitás és a skálázhatóság területén, továbbá fontos ajánlásokat ad a szabványosítási munkához.
[további információk]

IEC White Paper: Factory of the futre

Factory of the future

(A jövő gyára)

Ebben a dokumentumban felmérik a jövőbeli gyárak lehetséges világméretű igényeit, előnyeit, az elképzeléseket és a megvalósíthatósági előfeltételeket. Azonosítják a kapcsolódó technológiák és piacok üzleti trendjeit, valamint azok hatását az adatokra, az emberekre, a technológiákra és a szabványokra.
[további információk]

IEC White Paper: Strategic asset management of power networks

Strategic asset management of power networks

(Villamos energiahálózatok stratégiai vagyonkezelése)

A villamosenergia-ipar számos kihívás előtt áll, ilyen például a vagyonkezelés. Ez a dokumentum feltárja a villamos energiahálózatok vagyonkezelési kérdéseit és azonosítja a vagyonkezelés gyakorlati területeit, amelyek a nemzetközi szabványok alkalmazása során előnyösek.
[további információk]

IEC White Paper: Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities

Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities

(A fenntartható intelligens városok infrastruktúrájának összehangolása)

Ez a dokumentum leírja, hogy mit kell tennünk az intelligens városok fejlődéséért. Széles együttműködésre ösztönzi az érdekelteket, beleértve a nemzetközi szabványosító szervezeteket, hogy végső soron egységes, költséghatékony és fenntartható megoldások szülessenek.
[további információk]

IEC White Paper: Internet of Things: Wireless Sensor Networks

Internet of Things: Wireless Sensor Networks

(„Dolgok internete": Vezeték nélküli szenzorhálózatok)

Ez a dokumentum a vezeték nélküli szenzorhálózatok használatát és fejlődését mutatja be a „dolgok internete" (IoT) megközelítésében. Áttekintést nyújt az egyes alkalmazásokról, technológiákról és szabványokról.
[további információk]

IEC White Paper: Microgrids for disaster preparedness and recovery

Microgrids for disaster preparedness and recovery

(Mikrohálózatok a katasztrófákra való felkészüléshez és helyreállításhoz)

Ez a dokumentum a nagy villamosenergia-kimaradásokra való felkészülést és helyreállítást részletezi, a felhasználóoldali intézkedésekre koncentrálva. A mikrohálózatok megoldást jelentenek a katasztrófák során feltárt problémákra.
[további információk]

IEC White Paper: Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrical Energy Storage

Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrical Energy Storage

(Nagy kapacitású megújuló energiaforrások hálózati integrációja és a nagy kapacitású villamos energiatárolás alkalmazása)

E dokumentum elsődleges célja, hogy átfogó képet kapjunk a nagy kapacitású megújuló energiaforrások legkorszerűbb hálózati integrációjáról, valamint a villamos energiatárolás ilyen célú felhasználásáról. A dokumentum célja a világ hálózati integrációs törekvéseinek támogatása és iránymutatás nyújtása az áramszolgáltatók, a politikai döntéshozók, a szabványosítók, valamint a megfelelőségértékelők részére.
[további információk]

IEC White Paper: Electrical Energy Storage

Electrical Energy Storage

(Villamos energiatárolás)

Ebben a dokumentumban a villamos energiatárolás szerepét elemzik a villamos energia felhasználása szempontjából, továbbá azonosítják az összes rendelkezésre álló kapcsolódó technológiát, valamint ezek piaci jelentőségét.

[további információk]

IEC White Paper: Coping with the Energy Challenge

Coping with the Energy Challenge

(Hogyan birkózzunk meg a villamos energia okozta kihívásokkal?)

Ezzel a dokumentummal az IEC a villamos energia hatékonysági kérdéseiről szóló vitatémát alapozza meg. Egy ütemtervet és számos ajánlást fogalmaznak meg, amelyek lehetővé teszik az IEC számára, hogy a szükséges szabványokat kidolgozzák a legmagasabb szintű energiahatékonysági eredmények eléréséhez.
[további információk]

A felsorolt dokumentumok megtekinthetőek és ingyenesen letölthetőek a http://www.iec.ch/whitepaper/ oldalon, vagy a megadott hivatkozásokon keresztül.

Nagy Gábor
2017. március