ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2017
ISO Survey 2017

Összefoglaló


A tanúsításokat felmérő ISO Survey egy évente elkészített tanulmány az ISO irányítási rendszerszabványok szerint világszerte kiadott érvényes tanúsítványok számáról.

A felméréshez szükséges információk összegyűjtése érdekében, az ISO felvette a kapcsolatot az akkreditált* tanúsító testületekkel, akiktől bekérte a 2017. december 31-ig meglévő érvényes tanúsítványok számát. (Az ISO önmaga nem végez tanúsítási tevékenységet és ebből adódóan nem ad ki okiratot sem). Ezek az eredmények tekinthetőek a felmérésben részt vevő szabványok vonatkozásában jelenleg elérhető tanúsítványok legátfogóbb áttekintésének, annak ellenére, hogy a tanúsítványok száma évről évre ingadozik, amely a tanúsító testületek felmérésben való változó részvételének és az általuk különbözőféleképpen jelentett tanúsítványszámoknak tulajdonítható.

Az egyes szabványokra vonatkozó részletes eredmények elérhetőek ezen a linken: ISO honlapja.

A 2017-es eredmények összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja:

Szabvány

A tanúsítványok száma 2016-ban

A tanúsítványok száma 2017-ben

Változás (db)

Változás (%)

ISO 9001

1 105 937

1 058 504

–47 433

–4

ISO 14001

346 147

362 610

16 463

+5

ISO 50001

20 216

22 870

2 654

+13

ISO 27001

33 290

39 501

6 211

+19

ISO 22000

32 139

32 722

583

+2

ISO 13485

29 585

31 520

1 935

+7

ISO 22301

3 853

4 281

428

+11

ISO 20000-1

4 537

5 005

468

+10

ISO 28000

356

494

138

+39

ISO 39001

478

620

142

+30

Összesen:

1 576 538

1 558 127

–18 411

–1%

1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2016-ban és 2017-ben
*Az akkreditált tanúsító testületek az IAF-tagsággal (IAF – a megfelelőségértékelő akkreditáló testületek világszövetsége) rendelkező akkreditáló testületek által egymástól függetlenül értékelt testületek.

Az ISO 9001 eredményei a tanúsítványok számának 2016-hoz viszonyított csökkenését mutatják, ezt a felmérésben való részvételhez kapcsolódó tényezők magyarázzák:

Tanúsító testületek részvétele
A felmérésben részt vevő tanúsító szervezetek száma hasonló volt, mint a felmérés 2016-os kiadásában, tartalmazva az összes nagy nemzetközi tanúsító szervezetet, ahogy a korábbi években is. Minden ország esetében a beérkezett adatok többsége, az előző évhez hasonlóan, ugyanazon tanúsító szervezetektől érkezett. Volt azonban néhány szervezet, melyek nem vettek részt a felmérésben, azonban ezek azok a szervezetek, melyek általában kis mennyiségű adatot szolgáltatnak, így ez nem befolyásolta a felmérés végeredményét.

A szolgáltatott adatok változása
Minden évben a nagy nemzetközi tanúsító testületek jelentései adják a kiadott tanúsítványszámok nagyobb hányadát, közülük néhánynak az adatai évről évre viszonylag nagymértékben változnak. Az eredmények közlése előtt az ISO megkérdezi ezeket a szervezeteket az adatok ingadozásának okáról. Néhány esetben a háttérben a piaci változások, másrészről az adatok bejelentési módjának változása áll. Ebben az évben a visszaesés nagy része az adatjelentésekben bekövetkezett változásokból származott, mely jelentős hatással volt a valamennyi eredményre, különösen az ISO 9001 szabvány eredményeire.

Az érintett országok
Az ISO 9001 tanúsítvány számának a 2016-os adatokhoz képest történt jelentős csökkenését a fentiekben leírtak magyarázzák Olaszország vonatkozásában, és kisebb mértékben Németország, Brazília, India, Japán, Lengyelország, Szlovákia, Svájc, Tajpej, Thaiföld és Törökország esetén. Mindegyikük esetén a szolgáltatott adatok ingadozása az, amely megmagyarázza a csökkenés nagy részét, de nem az egészet.
Más országok esetén, ahol szintén tapasztalható visszaesés, annak jelentős részét a felmérésben részt nem vevő (de 2016-ban részt vevő) tanúsító testületek magyarázzák. Ide tartozik az Egyesült Államok, Japán, Vietnam, Spanyolország, Szerbia, Tajpej, Oroszország és Lengyelország.

A telephelyadatok figyelmen kívül hagyása
A régi felmérések eredményei tartalmazták az telephelyek számát a tanúsítványok számával együtt. Ezzel az volt a cél, hogy bemutassa a tanúsítás kiterjedését, azáltal, hogy adatokat tartalmaz az összes tanúsított telephelyről. Az összegyűjtött adatok azonban hiányosak voltak, ezeket gyakran nem jelentették be, mely sok ország számára ellentmondó eredményeket hozott. Emiatt a felmérést készítők úgy döntöttek, hogy leállítják a telephelyek számának adatgyűjtését és csak az érvényes tanúsítványok számát mutatják be.

A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon
A 2. táblázat a magyarországi adatokat világviszonylatban és az európai adatokkal együtt tünteti fel.

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 13485

ISO 22000

ISO/IEC 27001

Világ összes

1 058 504

362 610

22 870

31 520

32 722

39 501

Európa összes

389 485

112 790

19 024

16 341

10 342

14 605

Magyar-ország

5 946

2 195

610

49

160

472

2. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon, Európában és a világon 2017-ben

Magyarországon 2017-ben az ISO 9001 és az ISO 14001 területén a 2016-os növekedéseket követően – az ISO 14001 esetén 1,7 %-os, míg az ISO 9001 esetén 9,3 %-os csökkenés figyelhető meg. Az ISO/IEC 27001 szabvány területén kiadott tanúsítványok tekintetében 12%-os a növekedés, míg az ISO 13485 szabvány szerinti tanúsítások terén némi visszaesés fedezhető fel (37 db-bal kevesebb tanúsítvány a 2016-ban jelentett 86 db-hoz képest). Az ISO 50001 szabvány esetén 12%-os emelkedés tapasztalható, az ISO 22000 szabvány esetében enyhe növekedést tapasztalhatunk.

Felhasznált forrás: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2017
https://www.iso.org/the-iso-survey.html

Nagy Annamária

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. október