ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2016

ISO Survey 2016

Összefoglaló

A tanúsításokat felmérő ISO Survey egy évente elkészített tanulmány az ISO irányítási rendszerszabványok szerint világszerte kiadott érvényes tanúsítványok számáról.

A felméréshez szükséges információk összegyűjtése érdekében, az ISO felvette a kapcsolatot az akkreditált* tanúsító testületekkel, akiktől bekérte a 2016. december 31-ig meglévő érvényes tanúsítványok számát. (Az ISO önmaga nem végez tanúsítási tevékenységet és ebből adódóan nem ad ki okiratot sem). Ezek az eredmények tekinthetőek a felmérésben részt vevő szabványok vonatkozásában jelenleg elérhető tanúsítványok legátfogóbb áttekintésének, annak ellenére, hogy a tanúsítványok száma évről évre ingadozik, amely a tanúsító testületek felmérésben való változó részvételének és az általuk különbözőféleképpen jelentett tanúsítványszámoknak tulajdonítható.

A 2016-os eredmények összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja:

Szabvány

A tanúsítványok száma 2016-ban

A tanúsítványok száma 2015-ben

Növekedés (db)

Növekedés (%)

ISO 9001**

1 106 356

1 034 180

72 176

+7%

ISO 14001***

346 189

319 496

26 693

+8%

ISO 50001

20 216

11 985

8 231

+69%

ISO/IEC 27001

33 290

27 536

5 754

+21%

ISO 22000

32 139

32 061

78

0

ISO/TS 16949

67 358

62 944

4 414

+7%

ISO 13485

29 585

26 255

3 330

+13%

ISO 22301

3 853

3 133

720

+23%

ISO 20000-1

4 537

2 778

1 759

+63%

ISO 28000

356

 

 

 

ISO 39001

478

 

 

 

Összesen

1 644 357

1 520 368

 

+8%


1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2016-ban és 2015-ben
*Az akkreditált tanúsító testületek az IAF-tagsággal rendelkező akkreditáló testületek által egymástól függetlenül értékelt testületek. (IAF – A megfelelőségértékelő akkreditáló testületek világszövetsége).
** ISO 9001:2008 (= 1 025 761) + ISO 9001:2015 (= 80 596)
***ISO 14001:2004 (= 323 023) + ISO 14001:2015 (= 23 167)

Kulcsfontosságú pontok:

  • A nemzetközi akkreditálási és tanúsítási szakértőktől érkezett ajánlások alapján, az éves konzultációt követően, idén kiegészült a felmérés két új irányítási rendszerszabvánnyal, melyek a következők: ISO 39001:2012 Közúti közlekedésbiztonsági (RTS) irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval és ISO 28000:2007 Az ellátási lánc biztonsági irányítási rendszereire vonatkozó előírások. Ezzel 11-re emelkedett a felmérésben részt vevő szabványok száma.
  • A 2016-ban világviszonylatban (a felmérésben érintett 11 szabvány vonatkozásában) összesen kiadott 1 644 357 db érvényes tanúsítvány számát összehasonlítva az előző évi 1 520 368 eredménnyel, a növekedés 8%-os.
  • Az ISO 9001 szerint összesen 1 106 356 db érvényes tanúsítványt jelentettek (beleértve az ISO 9001:2015-ös verzió szerint kiadott 80 596 db tanúsítványt), mely 7%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az ISO 14001 szerint összesen kiadott 346 189 db tanúsítvány (beleértve az ISO 14001:2015-ös verzió szerint kiadott 23 167 db tanúsítványt) 8%-os növekedést mutat az előző évi adatokkal szemben.
  • Az energiairányítás területén az ISO 50001 szerint kiadott érvényes tanúsítványszám összesen 20 216 db (ez 69%-os emelkedésnek számít az előző évvel összevetve). Az informatikai szolgáltatásirányítás területén az ISO 20000-1 szabvány szerint 4537 db érvényes tanúsítványt jelentettek, mely 63%-os növekedést eredményezett az előző évhez képest. E két szabványnál tapasztalt erőteljes növekedés valószínű összefügg azzal a ténnyel, hogy mind a kettő viszonylag új a piacon.
  • Az információbiztonságra vonatkozó ISO- és IEC-szabvány (ISO/ IEC 27001) esetén a korábbi évhez hasonlóan ugyanaz a 20%-os növekedés jellemző a 33 290 db világszerte kiadott tanúsítvánnyal, míg az orvostechnikai eszközök területén az ISO 13485 szerinti tanúsítások 13%-kal és az autóipari szektorban az ISO/TS 16949 szerinti tanúsítások 7%-kal nőttek.

 

A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon

A 2. táblázat a magyarországi adatokat világviszonylatban és az európai adatokkal együtt tünteti fel.

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO/TS 16949

ISO 13485

ISO 22000

ISO/IEC 27001

Világ összes

1 106 356

346 189

20 216

67 358

29 585

32 139

33 290

Európa összes

451 415

120 595

17 099

12 786

14 705

11 083

12 532

Magyar-ország

6 559

2 233

546

401

86

158

421


2. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon, Európában és a világon 2016-ban

Magyarországon 2016-ban az ISO 9001 és az ISO 14001 területén a 2015-ös visszaeséseket követően újra – 10%-ot meghaladó – erősödés figyelhető meg. Szintén fejlődés történt az ISO/IEC 27001 és az ISO/TS 16949 szabványok területén kiadott tanúsítványok tekintetében, az előbbinél 30%-os, utóbbinál 5%-os a növekedés. Az ISO 13485 és az ISO 22000 szabványok szerinti tanúsítások terén azonban némi visszaesés tapasztalható, ezzel szemben az ISO 50001 területén jelentős emelkedés figyelhető meg (478 db-bal több érvényes tanúsítvány a 2015-ben jelentett 68 db-hoz képest).

Felhasznált forrás: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2016

2017. november
Szamosiné Dávid Izabella

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével Kéki Zsuzsannával vagy a főosztályvezető-helyettesével Szamosiné Dávid Izabellával az alábbi elérhetőségen:

Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu