ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2015

ISO Survey 2015

Összefoglaló

A tanúsításokat felmérő ISO Survey egy évente elkészített tanulmány az ISO irányítási rendszerszabványok szerint világszerte kiadott érvényes tanúsítványok számáról.
A felméréshez szükséges információk összegyűjtése érdekében, az ISO felvette a kapcsolatot az akkreditált* tanúsító testületekkel, akiktől bekérte a 2015. december 31-ig meglévő érvényes tanúsítványok számát. (Az ISO önmaga nem végez tanúsítási tevékenységet és ebből adódóan nem ad ki okiratot sem). Ezek az eredmények tekinthetőek a felmérésben részt vevő szabványok vonatkozásában jelenleg elérhető tanúsítványok legátfogóbb áttekintésének, annak ellenére, hogy a tanúsítványok száma évről évre ingadozik, amely a tanúsító testületek felmérésben való változó részvételének és az általuk különbözőféleképpen jelentett tanúsítványszámoknak tulajdonítható.

A 2015-ös eredmények összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja:

Szabvány

A tanúsítványok száma 2015-ben

A tanúsítványok száma 2014-ben

Növekedés (db)

Növekedés (%)

ISO 9001**

1 033 936

1 036 321

–2 385

–0,2%

ISO 14001***

319 324

296 736

22 526

8%

ISO 50001

11 985

6 765

5 220

77%

ISO/IEC 27001

27 536

23 005

4 531

20%

ISO 22000

32 061

27 690

4 371

16%

ISO/TS 16949

62 944

57 950

4 994

9%

ISO 13485

26 255

26 280

–25

–0,1%

ISO 22301

3 133

1 757

1 376

78%

ISO 20000-1

2 778

 

2 778

 

Összesen

1 519 952

1 476 504

43 448

3%

1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2015-ben és 2014-ben

*Az akkreditált tanúsító testületek az IAF-tagsággal rendelkező akkreditáló testületek által egymástól függetlenül értékelt testületek. (IAF – A megfelelőségértékelő akkreditáló testületek világszövetsége).
** ISO 9001:2008 (= 1 029 746) + ISO 9001:2015 (= 4 190)
***ISO 14001:2004 (= 318 377) + ISO 14001:2015 (= 947)

Felhívjuk figyelmét, hogy az idei elemzés során az előző évek adataiban néhány hibát észleltek. Ahol szükséges volt a 2010–2014-es eredményeket módosították.

Kulcsfontosságú pontok:

  • A nemzetközi akkreditálási és tanúsítási szakértőktől érkezett javaslatok alapján, az éves konzultációt követően, idén kiegészült a felmérés egy új – ISO/IEC 20000-1:2011 Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei – irányítási rendszerszabvánnyal. Ezzel kilencre emelkedett a felmérésben részt vevő szabványok száma.
  • A 2015-ben világviszonylatban összesen kiadott 1 519 952 db tanúsítvány számát összehasonlítva az előző évi 1 476 504 eredménnyel, a növekedés 3%-os.
  • Az ISO 9001 szerint összesen kiadott 1 033 936 db tanúsítvány (beleértve a 2015 szeptemberében közzétett ISO 9001:2015-ös verzió szerint kiadott 4 190 db tanúsítványt) enyhe, 0,2%-os csökkentést mutat az előző évhez képest. Az ISO 14001 szerint összesen kiadott 319 324 db tanúsítvány (beleértve a 2015 szeptemberében közzétett ISO 14001:2015-ös verzió szerint kiadott 947 db tanúsítványt) 8%-os növekedést jelent az előző évi adatokkal szemben.
  • Az energiairányítás területén az ISO 50001 szerint kiadott tanúsítványszám összesen 11 985 (ez 77%-os emelkedésnek számít az előző évvel összevetve). Az üzletvitel-irányítási rendszerek területén az ISO 22301 szabvány szerint kiadott 3 133 db tanúsítvány 78%-os növekedést eredményezett az előző évhez képest. E két szabványnál tapasztalt erős növekedés valószínű összefügg azzal a ténnyel, hogy mind a kettő viszonylag új a piacon.
  • Az információbiztonság területén az ISO és IEC szabványa (ISO/ IEC 27001) 20%-os növekedést mutat 27 536 db világszerte kiadott tanúsítvánnyal, miközben az élelmiszer-biztonság irányítás területe (ISO 22000) 16%-os emelkedést és az ISO/TS 16949 szerinti autóipari tanúsítás 9%-os növekedést ért el.

A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon

A 2. táblázat a magyarországi adatokat a világ és az európai adatokkal együtt tünteti fel.

Összehasonlító adatok – 2015

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO/TS 16949

ISO 13485

ISO 22000

ISO/IEC 27001

 

Világ összes

1 033 936

319 324

11 985

62 944

26 255

32 061

27 536

Európa összes

439 477

119 754

10 152

12 500

12 366

11 181

10 446

Magyar-ország

5 789

1 940

68

381

92

171

323

2. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása Magyarországon, Európában és a világon 2015-ben

Magyarországon 2015-ben az ISO 9001, ISO 14001 és az ISO 13485 szabványok szerinti tanúsítványok terén volt tapasztalható visszaesés, ezzel szemben az ISO 50001, ISO/IEC 27001 az ISO 22000 és az ISO/TS 16949 szabványok területén fejlődés figyelhető meg a korábbi évben kiadott tanúsítványok számadataihoz képest.

Felhasznált forrás: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2015

2016. november
Juhász Brigitta
Szamosiné Dávid Izabella