ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról
(ISO Survey 2012)

Összefoglaló adatok
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2012-es tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepeltek:

  • ISO 9001:2008, Minőségirányítási rendszerek. Követelmények;
  • ISO 14001:2004, Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek;
  • ISO/TS 16949:2009, Minőségirányítási rendszerek. Külön követelmények az ISO 9001:2008 szabvány alkalmazásához gépjárműipari termékeket és ilyen rendeltetésű alkatrészeket gyártó szervezetek részére;
  • ISO 13485:2003, Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények;
  • ISO/IEC 27001:2005, Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények;
  • ISO 22000:2005, Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények;
  • ISO 50001:2011, Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató.

A statisztikai adatok összefoglalását a következő táblázat tartalmazza:


Szabvány

A tanúsítványok száma 2012-ben

A tanúsítványok száma 2011-ben

Növekedés (db)

Növekedés (%)

ISO 9001

1 101 272

1 079 647

21 625

2%

ISO 14001

285 844

261 957

23 887

9%

ISO 50001

1 981

459

1 522

332%

ISO/IEC 27001

19 577

17 355

2 222

13%

ISO 22000

23 231

19 351

3 880

20%

ISO/TS 16949

50 071

47 512

2 559

5%

ISO 13485

22 237

19 849

2 388

12%

Összesen

1 504 213

1 446 130

58 083

4 %

1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2012-ben és 2011-ben

A 2012. évi felmérés főbb megállapításai

2012-ben a tanúsítások száma - az előző évhez viszonyítva - minden irányításirendszer-szabvány esetében növekedett. Különösen kiemelkedő az élelmiszer-biztonsági (ISO 22000) és az energiairányítási (ISO 50001) terület teljesítménye, valamint említésre méltó az orvostechnikai eszközök (ISO 13485) területén elért emelkedés is.

Az ISO 9001 szerinti tanúsítások száma stabilnak mondható, egy kis emelkedés következett be, elsősorban Európában (3%). Az információbiztonságban (ISO/IEC 27001) és a környezetközpontú irányításban (ISO 14001) a tanúsítások száma folyamatosan nő.

Az ISO 50001 a megjelenése utáni második évben lenyűgöző növekedést mutat (332%), különösen Európában és Délkelet-Ázsiában. Tulajdonképpen ebben a két régióban merült fel a legnagyobb igény a tanúsítások iránt, tényszerűen 25% és 55% közötti növekedési érték minden egyes szabványra.

A régiók szempontjából most sem lehet elvitatni Ázsia vezető szerepét. A kiadott tanúsítványok számát tekintve Kína a hét vizsgált szabvány közül hat esetében az első tíz ország között van, és nincs vetélytársa az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 22000 és az ISO/TS 16949 szerinti tanúsítványok számában. Az IT szektorban (ISO 27001) azonban Japán vezet, a tanúsítványok kb. 35%-át adta ki, ezzel is jelezve az IT fontosságát az országban. Az USA továbbra is erős az autóipar területén, az ISO/TS 16949 szerinti tanúsítványok majdnem 20%-át itt adták ki.

A felmérésből az is kiderül, hogy a német kormány 2011-ben bevezetett új energiapolitikája (The German Energy Transition) a hajtóereje annak a példa nélküli növekedésnek, ami az ISO 50001 szerinti tanúsítványok számában Németországot messze a többi ország elé helyezi (+1115 db). Ezen a területen további emelkedésre lehet számítani a következő néhány évben, ahogy az energiahatékonyság rövid távú előnyei érzékelhetővé válnak. A növekedést az Európai Unió törekvései is segíthetik. Egy EU-irányelv szerint a tagállamoknak a kkv-kat energiaaudit elvégeztetésére ösztönző programokat kell kidolgozniuk, és az energiaaudit rendszeres elvégeztetését kötelezővé kell tenniük a nagyvállalatok számára. Az energiaauditok során figyelembe kell venni a vonatkozó európai szabványokat – ilyen például az EN ISO 50001 (energiairányítási rendszerek) vagy az EN 16247-1 (energiaauditok), illetve energiaaudit alkalmazása esetén az EN ISO 14001 (környezetközpontú irányítási rendszerek) szabvány -- ezáltal az auditoknak az irányelvben foglalt követelményekkel is összhangban kell lenniük.

Az ISO 9001:2008 a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket írja elő. A szabvány szerinti tanúsítványok arra szolgálnak, hogy bizonyítsák a beszállítónak a minőségi követelmények teljesítésére való képességét a globális ellátási láncokban és fokozzák a vevői elégedettséget a beszállító-vevő kapcsolatban.

2012. december végéig legalább 1 101 272 tanúsítványt adtak ki 184 országban és gazdaságban. Ez 2%-os (+21 625 db) növekedés 2011-hez képest.

A tanúsítások számát tekintve Kína továbbra is őrzi vezető pozícióját, Olaszország a második, Spanyolország pedig a harmadik. Az első két helyen 2010 óta nincs változás. A növekedés ütemét tekintve 2012-ben az első három: Spanyolország, Kína és Románia.

Az ISO 14001:2004, amely a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket tartalmazza, őrzi helyét azon szervezetek körében, amelyek fenntartható módon akarnak működni. 2012. december végéig legalább 285 844 tanúsítványt adtak ki 167 országban. A növekedés 9%-os (+ 23 887 db) az előző évhez képest.

A tanúsítványok számában Kína vezet, ezt követi Japán és Olaszország. Ugyanez volt a sorrend 2011-ben is. Az éves növekedés ütemét tekintve volt egy kisebb átrendeződés, Kínát Spanyolország követi, megelőzve a 2011-es „ezüstérmes” Olaszországot.

Az ISO/TS 16949:2009 az ISO 9001 alkalmazásához ad meg külön követelményeket a gépjárműipari beszállítók számára. 2012. december végéig legalább 50 071 tanúsítványt adtak ki 83 országban és gazdaságban.

A kiadott tanúsítványok száma alapján első Kína, a második a Koreai Köztársaság, a harmadik pedig az USA. A legnagyobb növekedés is Kína esetében volt tapasztalható, azt követően pedig India és a Koreai Köztársaság következik. 2010 óta az első három helyen sem a tanúsítások számában, sem a növekedés országonkénti sorrendjében nem volt változás.

Az ISO 13485:2003 az orvostechnikai eszközökre ad meg szabályozási célú minőségirányítási követelményeket. 2012. december végéig legalább 22 237 tanúsítványt adtak ki 97 országban és gazdaságban, amely 12%-kal (+2 388 db) több mint az előző évben.

A legtöbb érvényes tanúsítvánnyal Németország rendelkezik, majd az USA és Olaszország következik az első három helyen. A növekedés ütemét tekintve Olaszország került az élre, őt követi Németország és az USA a második és a harmadik helyen.

Az ISO/IEC 27001:2005 az információbiztonsági rendszerek követelményeit írja elő. 2012. december végéig legalább 19 577 tanúsítványt adtak ki 103 országban és gazdaságban. A tanúsítványok száma 13%-kal (+2 222 db) növekedett az előző évhez képest.

A tanúsítványok számát tekintve első Japán, majd az Egyesült Királyság és India következik. A legnagyobb növekedést elérő országok 10-es listáján első Románia, a második Japán, a harmadik pedig Kína.

2012-ben az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek követelményeit előíró ISO 22000:2005 szerinti tanúsítványok száma 20%-kal (+3 880 db) nőtt. Legalább 23 231 tanúsítványt adtak ki 142 országban és gazdaságban. A kiadott tanúsítványok számát tekintve Kína az első, a második India, a harmadik pedig Görögország. Ha a növekedés mértékét vesszük alapul, Kínát Románia, majd Japán követi.

Az ISO 50001:2011 az energiairányítási rendszerek követelményeit határozza meg. A szabvány 2011. június közepén jelent meg, 2012. december végéig 60 országban és gazdaságban legalább 1 981 tanúsítványt adtak ki, ami 332%-os (+1 522 db) növekedést jelent. A legtöbb tanúsítvány kiadó országok sorrendje: Németország, Spanyolország és Dánia. Leginkább Németországban, azt követően pedig Dániában és Olaszországban növekedett a tanúsítványok száma.

Összességében az ISO-felmérés a globális gazdaság fejlődési irányait jelzi. A számok alátámasztják, hogy a tanúsításra, mint a világpiacra jutáshoz szükséges megerősítő eszközre állandó igény van az ázsiai és a csendes-óceáni, valamint az alacsony munkaerő-költségű régiókban (pl. India).

Nőtt a tanúsítványok száma Magyarországon

A 2. táblázat a magyarországi adatokat a világ- és az európai adatokkal együtt tünteti fel.

Összehasonlító adatok 2012

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO/TS 16949

ISO 13485

ISO 22000

ISO/IEC 27001

 

Világ összes

1 101 272

285 844

50 071

22 237

23 231

19 577

Európa összes

474 574

113 356

11 017

12 515

8426

5 446

Magyar-ország

7 266

1 718

324

92

148

199

2. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása

Magyarországon, Európában és a világon 2012-ben

2012-ben Magyarországon az ISO 9001 szerinti tanúsítványok száma az előző évhez hasonlítva 441-gyel, 6,5%-kal nőtt. Az európai átlagadatnál ez jobb, az ugyanis kb. 3%-os növekedést mutat.

Az ISO 14001 szerinti tanúsítványok száma is nőtt. A 2012-ben érvényes tanúsítványok száma 138-cal lett több, mint 2011-ben. Ez kb. 9%-os növekedésnek felel meg, ami elmarad az európai 12%-os növekedési átlagtól.

Az ISO 22000 szerinti tanúsítványok száma 31-gyel nőtt, ami 26%-os emelkedés. Az európai növekedés „csak” 14%-os.
Az ISO/TS 16949 szerint kiadott tanúsítványok száma 13-mal nőtt, ez az előző évihez hasonlóan 4%-os növekedést jelent. Az európai növekedés 1%. Az autóipari befektetések irányát is jelzi, hogy a tanúsítványok száma Németországban, Franciaországban és Olaszországban csökkent, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában viszont hazánkhoz hasonlóan nőtt.
Figyelemre méltó az ISO 13485 szerinti tanúsítványok számának jelentős növekedése (+ 23 db, 33%). Ez jelentősen meghaladja az európai átlagot (19%).

Az ISO/IEC 27001 szerinti tanúsítványok száma 21-gyel, kb. 12%-kal nőtt, kisebb mértékben, mint 2011-ben és ezzel elmaradunk az európai átlagtól (kb. 20%). Az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsításában Európában megőriztük a 2011. évi 8. helyet.
Összefoglalva, globális szinten továbbra is a minőségirányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 9001 és a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 14001 a legnagyobb arányban bevezetett irányításirendszer-szabvány. A tanúsítványok száma minden vizsgált szabvány esetében tovább nőtt, Magyarországon az ISO 22000 szerinti és ISO 13485 szerinti tanúsítványok száma nőtt a legnagyobb mértékben.

Az ISO felmérésről

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) kormányoktól független szervezet, amelynek a 2013. szeptemberi adatok szerint 163 ország nemzeti szabványügyi testülete a tagja. Az ISO portfólió a 2013. szeptemberi adatok szerint 19 971 szabványt tartalmaz, amelyek révén gyakorlati eszközöket biztosít az üzleti élet, a kormányok és a társadalom számára. A legismertebb és legszélesebb körben bevezetett ISO-szabványok a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, illetve az információbiztonság-irányítási rendszer követelményeit meghatározó ISO 9001, ISO 14001 és ISO/IEC 27001.
A 2012-es ISO Survey adatainak összegyűjtését és szerkesztését a kilencedik egymást követő évben is a Nielsen Company, Austria piackutató cég végezte. Az adatokat az ISO Központi Titkárságán dolgozták fel. Az adatgyűjtéskor az akkreditált tanúsító testületek nyilvántartását használták fel, előzőleg kérve az IAF-tagsággal rendelkező (IAF, Nemzeti Akkreditálási Fórum) akkreditáló testületek segítségét. A néhány ország adataiban tapasztalt nagymértékű ingadozás a felmérésben való nem megfelelő részvételnek tulajdonítható.

Az ISO Survey eredményei az ISO weboldaláról (www.iso.org) ingyenesen letölthetők.
Czimer Gáborné

Felhasznált forrás: The ISO Survey of Management System Standard Certifications - 2012
Budapest, 2013. 11. 19.