ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2014
ISO Survey 2014

Összefoglaló

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg a tanúsításokról szóló 2014-es felmérésének eredményeit*. Ez az éves tanulmány az irányításirendszer-szabványok szerint kiadott tanúsítványok számát mutatja az előző naptári év adatai alapján.

A statisztikai összefoglalót az alábbi táblázat mutatja:


Szabvány

A tanúsítványok száma 2014-ben

A tanúsítványok száma 2013-ban

Növekedés (db)

Növekedés (%)

ISO 9001

1 138 155

1 126 460

11 695

1%

ISO 14001

324 148

301 622

22 526

7%

ISO 50001

6 778

4 826

1 952

40%

ISO/IEC 27001

23 972

22 349

1 623

7%

ISO 22000

30 500

26 847

3 653

14%

ISO/TS 16949

57 950

53 723

4 227

8%

ISO 13485

27 791

25 655

2 136

8%

ISO 22301

1757

 

 

 

Összesen

1 609 294

1 561 482

47 812

3%

1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2014-ben és 2013-ban

*Bár mindent megteszünk a következetes adatok megjelenítése érdekében, mégis évről évre ingadozás van a tanúsítványok számában, a következők miatt:

  • Változékonyság van az egyes tanúsító testületek által évente jelentett tanúsítványok számában.
  • Néhány tanúsító testületnek következetlen a részvétele, az egyik évben biztosít adatokat a felméréshez, míg a következőben már nem.
  • Új tanúsító testületek csatlakoznak a felméréshez.

Fő tendenciák

A 2014-ben világviszonylatban kiadott 1 609 294 tanúsítvánnyal, mely kissé magasabb szám a korábbi évhez képest, az ISO Survey legújabb kiadása mérsékelt növekedést bizonyít a felmérés által lefedett valamennyi ISO irányításirendszer-szabvány tekintetében, megerősítve ezáltal az elmúlt két év alatt megfigyelt trendeket.

A piac állandósulását azonban 3 jól teljesítő, tartósabb növekedést mutató terület ellensúlyozza. Bár kevésbé látványosan, mint az előző években, de az energiairányítás területe (ISO 50001) 40%-os növekedési arányt mutat ismét Németország vezetésével, amely a jelentett 6778 tanúsításnak az 50%-áért felelős. Hasonlóképpen az élelmiszer-biztonsági irányítási szabvány (ISO 22000), amely továbbra is megbízható teljesítményt nyújt a 14%-os növekedési rátával, míg az autóiparra vonatkozó ISO 16949 gyorsuló fejlődést mutat a dicséretes 8%-kal, jelezve, hogy a gazdasági fellendülés tartja magát az autóiparban.

Az ISO vezető szabványai, az ISO 9001 (minőségirányítás) és az ISO 14001 (környezetközpontú irányítás) a maguk 1%-os, illetve 7%-os növekedésével lassanként stabilizálódnak, bár mivel az irányítási rendszerek alappilléreiről van szó, azt is fontos megjegyezni, hogy mind a két szabvány új, széleskörűen felülvizsgált kiadása 2015-ben bevezetésre került.

Végül, az idei év nagy híre, hogy bekerült a felmérésbe egy újonnan érkezett terület, az ISO 22301 üzletvitel-irányítási rendszerek, melyet az a globális tudatosság motivált, hogy a szervezetek meg kell védjék magukat a válsághelyzetben adódó zavarok, üzletmenetük folytonosságát veszélyeztető megszakadások ellen. Az új terület az 1700 db tanúsítvánnyal szerényen tört be, de úgy gondolják, hogy ez jó lehetőségeket tartogat a jövőben.

Részletes eredmények

ISO 9001 (Minőségirányítási rendszer):

Folytatva az előző évi tendenciát az ISO népszerű minőségirányítási szabványa körül továbbra is csend tapasztalható, ezt bizonyítja a mindössze 1%-os piaci növekedése, a korábbi két év 2%-os és 3%-os emelkedéséhez képest. A növekedés minden bizonnyal stagnál a két évtizeddel ezelőtti fellendülés óta, ezzel tükrözve a világban zajló jelenlegi gazdasági bizonytalanságot. Továbbá azokban az országokban, ahol a tanúsítás hagyományai hosszabb időre nyúlnak vissza sok nagyvállalat már rendelkezik tanúsítással és továbbágaznak több specifikus szabvány felé. A fennálló helyzet javulása azonban várható amint a piac erőre kap, valamint az ISO 9001 új verziójának bevezetésével.

A következő regionális tendenciák figyelhetők meg:

  • Az év nagy meglepetése Észak-Amerika volt a 4%-os növekedéssel, amit nagyrészt Mexikó termelt, ahol számos új tanúsító testület járult hozzá a felmérés 2014-es kiadásához. Ezzel szemben az Egyesült Államok növekedése megtorpant, mert az egyik fontos hozzájáruló szervezete kevesebb tanúsítványt jelentett ebben az évben.
  • A kelet-ázsiai és a csendes-óceáni térség (1,9%-os növekedéssel) biztató előrelépést tett. Nevezetesen azért, mert a szabvány rendkívül jól teljesített Ausztráliában, két jelentős hozzájáruló fél által, akik több tanúsítványról számoltak be, mint 2013-ban. Ezeket a pozitív statisztikákat valamelyest rontja egyrészt Vietnám nagy zuhanása, melynek oka, hogy egy nagy tanúsító testülete alacsonyabb tanúsítványszámról adott jelentést, másrészt a Fülöp-szigetek visszaesése, ahonnan egy tanúsító testületet kizártak a felmérés ezen kiadványából miután az akkreditációja visszavonásra került.
  • Dél-Amerika negatív eredményeket produkált (–4,2%), ami nagyrészt annak tulajdonítható, hogy Brazíliában jelentős visszaesés történt a felmérésben való alacsonyabb számú részvétel miatt, illetve amiért számos tanúsító szervezet kevesebb tanúsítványt jelentett.
  • Európa hasonlóképpen lassú előrehaladást mutatott 2014-ben, csekély 0,2%-os növekedést ért el. Mindez olyan országok csökkenő eredményeire vezethető vissza, mint például Görögország, Németország és Hollandia, ahol a nagy hozzájáruló felek nem vettek részt a 2014-es felmérésben, míg az Egyesült Királyság eredményeinek csökkenése betudható annak, hogy a fő tanúsító testület kevesebb tanúsítványt jelentett le. A gazdasági válság utóhatásaitól még mindig szenvedő spanyol piac is bizonytalanul teljesített ez évben, sok tanúsító szervezete jelentett alacsonyabb számú tanúsítást. A másik véglet Fehéroroszország, amely jelentős növekedést élvezhetett annak köszönhetően, hogy az egyik jelentős tanúsító testülete megszerezte első akkreditációját ebben az évben.

ISO 14001 (Környezetközpontú irányítási rendszer):

A korábbi év enyhe visszaesése után az ISO 14001 7%-os növekedési rátával felélénkült. A növekedés motorja Kelet-Ázsia és Észak-Amerika volt, mely 10%-os, illetve 14%-os emelkedéssel büszkélkedhetett. Az utóbbi eredményt támogatta, hogy Kanadában, Mexikóban és az USA-ban új tanúsító testületek léptek be a felmérésbe, míg az USA-ban a már meglévő közreműködő felek is jelentősen több tanúsítást jelentettek. Ausztráliánál exponenciális növekedés volt tapasztalható mivel a fő tanúsító testülete a szokásosnál több tanúsítást jelentett, míg a Cseh Köztársaságban és Törökországban feljegyzett növekedés oka elsősorban, hogy az eddig le nem jelentett tanúsítványokat is beleszámították a felmérésbe. Összességében azonban Kína élvezi a legmagasabb növekedést (abszolút számban 13 023 db-os növekedéssel) a kiadott tanúsítványok tekintetében.

ISO 50001 (Energiairányítási rendszer):

Mostanra visszaigazolódott az ISO 50001 jelentősége, ugyanis harmadik éve jól telesít a felmérésben, 40%-os éves növekedéssel (6778 db kiadott tanúsítvánnyal). Európában összpontosul az üzlet nagy része, ezért büszkélkedhet a kimagasló 80%-os piaci megoszlásával. Ahogy az várható volt Németország birtokolja a világ összes tanúsítványának 50%-át az ország energetikai jogszabályainak köszönhetően. A verseny második helyezettje az Egyesült Királyság messze elhagyva a többi országot, bár tízszer kevesebb tanúsítvánnyal, mint a német megfelelője.

ISO/IEC 27001 (Információbiztonság-irányítási rendszer):

Az információbiztonság területén enyhe visszaesés tapasztalható a szerény 7%-os növekedéssel, meghazudtolva a korábbi évek ígéretes eredményeit. A digitális technológia innovátoraként Japán történelmileg listavezető az információbiztonsági ágazatban, bár az Egyesült Királyság is hangsúlyos helyen szerepel a legjelentősebb növekedéssel (abszolút értékben 340 db-os növekedés a korábbi évhez képest), ami abból ered, hogy az egyik tanúsító testület több tanúsítványt jelentett, mint 2013-ban.

ISO 22000 (Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer):

A korábbi évhez képest ugyan kisebb hanyatlás látszódik a növekedés ütemében, mindazonáltal az ISO élelmiszer-biztonsági irányítási szabványa egy elfogadható 14%-os növekedést ért el (30 500 db kiadott tanúsítvánnyal) szemben az előző évekbeli 20%-os, illetve 15%-os növekedéssel. A megtorpant előrehaladást azonban ellensúlyozza, hogy ez évben első alkalommal törte át a 30 000-es tanúsítási küszöböt. Különösen Észak-Amerikában tapasztalható látványos 70%-os növekedés, nevezetesen az USA-ban, ahol egy új tanúsító testület csatlakozott a felméréshez, illetve a már meglévő fő közreműködő szervezet több tanúsítványt jelentett, mint szokott. Az európai oldalon Görögország – egyike azon országoknak, aki a legnagyobb számú tanúsítvánnyal büszkélkedik – eredményei zuhantak 2014-ben, annak következtében, hogy az egyik fontos tanúsító testülete nem vett részt a felmérésben. Ezzel szemben Ausztrália figyelemre méltó előrelépése összefüggésbe hozható azzal, hogy egyik jelentős közreműködő tanúsítója a szokásosnál több tanúsítványról számolt be.

ISO/TS 16949 (Minőségirányítási rendszer a gépjárműipar számára):

Szemben a 2012. évi 5%-os és a 2013. évi 7%-os növekedéssel az ISO/TS 16949 szerinti autóipari tanúsítás egy egészséges 8%-os előrehaladással gyorsuló növekedést ért el 2014-ben, megerősítve az elmúlt két évben látható trendet. A biztató eredmények azt bizonyítják, hogy az autóipar gyorsan feltámadt a recesszió mélységéből. A számos autóalkatrész-gyártónak otthont adó Kína vezető szerepet tölt be ezen a területen, őt követi távolról az USA, mely annak a jele, hogy az Egyesült Államok autópiaca kezd kilábalni a 2008-as válságból.

ISO 13485 (Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszere):

A feltárt 8%-os növekedési arány az elmúlt felmérések 12%-os, illetve 15%-os növekedéséhez képest, megerősíti az orvostechnikai szektor területén történt visszaesést, amely már körvonalazódott az utóbbi néhány évben. Mialatt Kína jelentős növekedést ért el ezen a területen, szinte megduplázva tanúsítási eredményeit a vizsgált időszak alatt, de a kiadott összes tanúsítványszámot tekintve nem versenyezhet a piacot uraló első 3 országgal. Az előző évi trend szerint Európa közel 60%-os jogot formál az összesen kiadott tanúsítványból, köszönhetően a szigorú szabályozásoknak, amelyek kötelezővé teszik a szabványok szerinti tanúsítást egyes országokban.

ISO 22301 (Üzletvitel-irányítási rendszerek):

A 2014. évi felmérésbe ugyan bátortalanul tört be az ISO 22301-es üzletvitel-irányítási rendszerek területe, ám máris ígéretesnek mutatkozik a tiszteletreméltó 1700 db jelentett tanúsítással. A toplista élén India áll az összes tanúsítás közel 30%-ával, ezt követi az Egyesült Királyság és Japán. A mai bizonytalan világban a szervezetek katasztrófákkal szembeni felkészülése egyre nagyobb teret nyer és az ISO 22301 várhatóan hatalmas potenciális felhasználói bázisnak néz elébe a jövőt illetően.

Az ISO Survey eredményei az ISO weboldaláról (http://www.iso.org/iso/iso-survey) ingyenesen letölthetők.

Felhasznált forrás: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2014

Juhász Brigitta
Szamosiné Dávid Izabella
2015. november