ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról

ISO Survey 2013

Összefoglaló adatok

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2013-as tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepeltek:

  • ISO 9001:2008, Minőségirányítási rendszerek. Követelmények;
  • ISO 14001:2004, Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek;
  • ISO 50001:2011, Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató;
  • ISO/IEC 27001:2005, Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények;
  • ISO 22000:2005, Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények;
  • ISO/TS 16949:2009, Minőségirányítási rendszerek. Külön követelmények az ISO 9001:2008 szabvány alkalmazásához gépjárműipari termékeket és ilyen rendeltetésű alkatrészeket gyártó szervezetek részére;
  • ISO 13485:2003, Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények.

A statisztikai adatok összefoglalását a következő táblázat tartalmazza:


Szabvány

A tanúsítványok száma 2013-ban

A tanúsítványok száma 2012-ben

Növekedés (db)

Növekedés (%)

ISO 9001

1 129 446

1 096 987

32 459

3%

ISO 14001

301 647

284 654

16 993

6%

ISO 50001

4 826

2 236

2 590

116%

ISO/IEC 27001

22 293

19 620

2 673

14%

ISO 22000

26 847

23 278

3 569

15%

ISO/TS 16949

53 723

50 071

3 652

7%

ISO 13485

25 666

22 317

3 349

15%

Összesen

1 564 448

1 499 163

65 285

4 %

1. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása a világon 2013-ban és 2012-ben

A 2013. évi felmérés főbb megállapításai

2013-ban a tanúsítások száma - az előző évhez viszonyítva - minden irányításirendszer-szabvány esetében növekedett. A felmérésben szereplő hét irányításirendszer-szabvány szerint világviszonylatban kiadott összes tanúsítvány számát illetően ez 4%-os növekedést jelent. Különösen kiemelkedő az energiairányítási terület (ISO 50001) teljesítménye, valamint említésre méltó az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek (ISO 22000) és az orvostechnikai eszközök (ISO 13485) területén elért emelkedés is. Meglepő módon, bár az Egyesült Államok vezet az orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítások számát (5035 db) és növekedését (961 db) illetően, ezt a területet mégis Európa uralja a maga tekintélyes 60%-os piaci részesedésével.
Az információbiztonság (ISO/IEC 27001) területén a tanúsítások száma továbbra is folyamatosan nő (2012-ben 13%-kal, 2013-ban már 14%-kal).
Az ISO „vezérszabványai” jól helytállnak, habár a piac, amelyen elindultak az 1990-es években, mára fokozatosan beérett, ennek ellenére az ISO 9001 szerinti tanúsítások száma stabilnak mondható. A megfigyelhető (3%-os) emelkedés elsősorban Európának (3,4%), Közép- és Dél-Ázsiának (38,5%) valamint Észak-Amerikának (25,9%) köszönhető. A környezetközpontú irányításban (ISO 14001) viszont a tanúsítások száma a bejegyzett 6%-os növekedéssel 3%-kal elmaradt a korábbi évi növekedéstől. A szerény előrelépés ellenére azonban az ISO 9001 továbbra is népszerű a  felmérésben részt vevő, 187-re kibővült országok adatai alapján.
A fellendülőben lévő területek közül az autóiparra vonatkozó ISO TS/16949 szabvány szerinti tanúsítások esetén stabil 7%-os emelkedést lehetett megállapítani, míg az ISO 50001 szerinti tanúsításokra még mindig nagy a kereslet, a 2012-es lenyűgöző startolás után 2013-ban is erőteljes, 116%-os növekedés következett. Ahogy a múltban is, a piacot ebben az ágazatban is nagyrészt Európa uralja (82%-os piaci részesedéssel), elsősorban Németország 2477 db tanúsítványával.

Részletes eredmények

Régiós szempontból a felmérésben szereplő hét szabványból öt esetében ebben az évben is Ázsia vezet. Elsősorban Kína uralja a piacot, kisebb mértékben Japán, míg Európa szorosan a második helyen tartózkodik, élén Olaszországgal és Németországgal. Kína, mint Ázsia legnagyobb gazdasága az ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 és ISO/TS 16949 szerint kibocsátott tanúsítványok számát tekintve továbbra is élen jár az irányítási rendszerek bevezetésében.
Az ISO/TS 16949 autóipari szabvány szerinti tanúsítások Ázsia több mint 60%-os arányú tanúsítványkibocsátásával tovább növekedtek, amely jól tükrözi az autóipari alkatrészek régióban működő egészséges piacát. Hasonlóképpen jól teljesített az ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány Japánban és Indiában.
Kiemelendőek a világ környezetvédelmi megfontolásai. A környezetközpontú irányítási (ISO 14001) tanúsításokra több régióban is 20%-os növekedést jegyeztek, a környezetszennyezést fékező Kínával az élen, mely a kibocsátott tanúsítványok számát illetően magasan vezető ország. Mindez az elkövetkezendő évekre nézve tartós növekedési potenciálra utal.
Ugyanígy ígéretes a minden régióban jó teljesítményt mutató élelmiszerbiztonság-irányítás (ISO 22000) területe, különösen a figyelemreméltó 17%-os európai növekedéssel.
Végül, bár a globális horizonton energiahiány fenyeget, biztató, hogy az ISO 50001 már a második éve növekedést mutat. Németországnak köszönhetően, ahol még mindig erősen befolyásoló tényezőknek számítanak a német energetikai előírások, Európa 82%-os piaci részesedéssel szárnyal előre.
A 2013-as ISO Survey a globális gazdasági trendek fennálló állapotát tükrözi, megerősítve az ázsiai piacok fellendülését a stabilabb, állandóbb eredményeket mutató Európához képest. A számok azonban azt is mutatják, hogy egyre nagyobb a lelkesedés az alacsonyabb költségű munkaerőpiacon, melyet újra India vezet. A világszerte kiadott 1 564 448 db tanúsítvánnyal, kismértékben elhagyva a 2012-es adatokat, a felmérés megerősíti, hogy az ISO irányításirendszer-szabványai folyamatosan betöltik szerepüket ott, ahol a piacnak a leginkább szükségük van rá.

A főbb eredmények összefoglalója

Az ISO 9001:2008 a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket írja elő. A szabvány szerinti tanúsítványok arra szolgálnak, hogy bizonyítsák a beszállító minőségi követelmények teljesítésére való képességét a globális ellátási láncokban és fokozzák a vevői elégedettséget a beszállító-vevő kapcsolatban. 2013. december végéig 187 országban, illetve gazdaságban legalább 1 129 446 tanúsítványt adtak ki. A növekedés 2012-höz képest 3%-os.
A kiadott tanúsítványok számát tekintve az első három ország Kína, Olaszország, és a harmadik helyre felzárkózott Németország.

Az ISO 14001:2004, amely a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket tartalmazza, őrzi helyét azon szervezetek körében, amelyek környezetvédelmi szempontból fenntartható módon akarnak működni.
2013. december végéig 171 országban legalább 301 647 tanúsítványt adtak ki. A növekedés az előző évhez képest 6%-os.
Az első három ország a kiadott tanúsítványok számát tekintve Kína, Olaszország és Japán. Az utóbbi két ország a 2012-es sorrendhez képest helyet cserélt.

Az ISO/TS 16949:2009 az ISO 9001 alkalmazásához ad meg külön követelményeket a gépjárműipari beszállítók számára. 2013. december végéig 84 országban, illetve gazdaságban legalább 53 723 tanúsítványt adtak ki.
A kiadott tanúsítványok száma alapján az első három ország Kína, a Koreai Köztársaság, és a harmadik helyre feljött India. 2010 óta a harmadik helyezést tekintve először volt változás (korábban ezen a helyen az USA állt), de az első két helyezett továbbra is változatlan. A legnagyobb növekedés is Kína esetében volt tapasztalható, azt követően pedig India és a Koreai Köztársaság következik.

Az ISO 13485:2003 az orvostechnikai eszközökre ad meg szabályozási célú minőségirányítási követelményeket. 2013. december végéig 95 országban, illetve gazdaságban legalább 25 666 tanúsítványt adtak ki, amely 15%-os növekedést jelent.
A legtöbb érvényes tanúsítvánnyal az USA, Németország és Olaszország rendelkezik. A növekedés ütemét tekintve az USA került az élre, azt követi Kína és a harmadik helyen végzett Görögország.

Az ISO/IEC 27001:2005 az információbiztonsági rendszerek követelményeit írja elő. 2013. december végéig 105 országban, illetve gazdaságban legalább 22 293 tanúsítványt adtak ki. A tanúsítványok száma az előző évhez képest 14%-kal növekedett.
A tanúsítványok számát tekintve első Japán, majd India és az Egyesült Királyság következik. Az utóbbi két helyen a korábbi évhez képest helycsere történt. A legnagyobb növekedést elérő országok 10-es listáján első Olaszország, a második India és a harmadik itt is az Egyesült Királyság. A növekedést tekintve Magyarország is bekerült az első tízbe, a 9. helyen áll.

2013-ban az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek követelményeit előíró ISO 22000:2005 szerinti tanúsítványok száma 15%-kal nőtt. 142 országban, illetve gazdaságban legalább 26 847 tanúsítványt adtak ki. A kiadott tanúsítványok számát és a növekedés mértékét tekintve is Kína az első, a második Görögország, a harmadik pedig India.

Az ISO 50001:2011 az energiairányítási rendszerek követelményeit határozza meg. A szabvány 2011. június közepén jelent meg. 2013. december végéig 78 országban,illetve gazdaságban legalább 4 826 tanúsítványt adtak ki, ami 116%-os növekedést jelent. A legtöbb tanúsítvány kiadó országok sorrendje: Németország, mely őrzi az első helyét, majd az Egyesült Királyság és harmadikként Olaszország zárkózott fel.

A tanúsítványok száma Magyarországon

A 2. táblázat a magyarországi adatokat a világ- és az európai adatokkal együtt tünteti fel.

Összehasonlító adatok 2013

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO/TS 16949

ISO 13485

ISO 22000

ISO/IEC 27001

ISO 50001

 

Világ összes

1 129 446

301 647

53 723

25 666

26 847

22 293

4826

Európa összes

485 554

119 107

11 263

13 214

9 733

7 950

3957

Magyar-ország

7 186

1 955

336

98

137

280

13

2. táblázat: A tanúsítványok számának alakulása

Magyarországon, Európában és a világon 2013-ban

Az ISO 9001 szerinti tanúsítványok száma 2013-ban Magyarországon az előző évhez hasonlítva 46-tal, 0,6%-kal csökkent, szemben az európai átlagadattal, amely 3,4%-os növekedést mutat.

Az ISO 14001 szerinti tanúsítványok száma Magyarországon nőtt, a 2013-ban érvényes tanúsítványok száma 249-cel lett több, mint 2012-ben. Ez kb. 14,5%-os növekedésnek felel meg, ami megelőzi az európai 6%-os növekedési átlagot.

Az ISO 22000 szerinti tanúsítványok száma 2013-ban hazánkban 11-gyel kevesebb, mint 2012-ben, ami 7,4%-os csökkenést jelent. Az európai növekedés ezzel szemben 17%-os.

Az ISO/TS 16949 szerint kiadott tanúsítványok száma az országban 12-vel nőtt, ami az előző évit megközelítő 3,7%-os növekedést jelent. Az európai növekedés 2%. Az autóipari befektetések irányát is jelzi, hogy a tanúsítványok száma Franciaországban továbbra is csökkent, ahogy Belgiumban, Svédországban és Svájcban is, míg Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Oroszországban és Törökországban hazánkhoz hasonlóan nőtt, de 2013-ban a 2012-es visszaesést követően Németországban és Olaszországban is újra emelkedett a kiadott tanúsítványok száma.

Az ISO 13485 szerinti, Magyarországon kiadott tanúsítványok számát tekintve a 2012-es figyelemre méltó növekedést 2013-ban csekélyebb mértékben ugyan (+ 6 db, 6,5%), de sikerült folytatni. Ez megközelíti a 8%-os európai átlagot.

Az ISO/IEC 27001 szerinti tanúsítványok száma kimagasló mértékben 81-gyel, kb. 40%-kal nőtt hazánkban, ezzel jóval meghaladjuk az európai átlagot (kb. 25%-os növekedés). Az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsításában Európában a 9. helyet foglaljuk el, sőt a növekedést tekintve világviszonylatban is az előkelő 9. helyen végzett Magyarország.

Hazánkban az ISO 50001 szerinti tanúsítványok száma 10-zel (kb. 333 %-kal) emelkedett a 2013-as évben. Az európai növekedés 106%-os. Ezt a piacot 82%-os regionális megoszlásban Európa uralja, melyben a növekedés ütemét tekintve Magyarország is eredményes előrelépést mutat.

Összefoglalva, globális szinten továbbra is a minőségirányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 9001 és a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 14001 a legnagyobb arányban bevezetett irányításirendszer-szabvány. A tanúsítványok száma minden vizsgált szabvány esetében tovább nőtt. Magyarországon az ISO 9001 és az ISO 22000 esetében volt kisebb visszaesés, ezzel szemben az ISO 14001, az ISO/IEC 27001 és az ISO 50001 szerinti tanúsítványok számának kiemelkedő növekedése biztató a jövőt illetően.

Az ISO-felmérésről

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) kormányoktól független szervezet, amelynek a 2014. októberi adatok szerint 165 ország nemzeti szabványügyi testülete a tagja. Az ISO szabványállománya a 2014. októberi adatok szerint több mint 19 500 szabványt tartalmaz, amelyekkel gyakorlati eszközöket biztosít az üzleti élet, a kormányok és a társadalom számára. A legismertebb és legszélesebb körben bevezetett ISO-szabványok a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási illetve az információbiztonság-irányítási rendszer követelményeit meghatározó ISO 9001, ISO 14001 és ISO/IEC 27001.

A 2013-as ISO Survey adatainak összegyűjtését és szerkesztését már a tizedik egymást követő évben a Nielsen Company, Ausztria piackutató cég végezte. Az adatokat az ISO Központi Titkársága dolgozta fel. Az adatgyűjtéshez az akkreditált tanúsító testületek nyilvántartását használták fel, előzőleg kérve az IAF-tagsággal rendelkező (IAF: Nemzetközi Akkreditálási Fórum) akkreditálótestületek segítségét. A néhány ország adataiban tapasztalt nagymértékű ingadozás a felmérésben való nem megfelelő részvételnek tulajdonítható.

Az ISO Survey eredményei az ISO weboldaláról ingyenesen letölthetők.

Felhasznált forrás:

The ISO Survey of Management System Standard Certifications - 2013

Szamosiné Dávid Izabella
Budapest, 2014. 11. 04.