Megkezdődött az ISO/DIS 45001, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) nemzetközi szabványtervezet szavazása

A szervezetek felelősek azért, hogy tevékenységük során a lehető legkisebbre csökkentsék azoknak a sérüléseknek a kockázatát, amelyek saját munkatársait, vezetőit, szerződéses partnereit vagy látogatóit érhetik.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslése szerint minden 15. másodpercben meghal egy dolgozó munkabalesetben vagy ilyen eredetű betegségben és 153 ember szenved el a munkájával kapcsolatos sérülést. Az évente több mint 2,3 millió haláleset és a több mint 300 millió nem halálos baleset óriási terhet ró a szervezetekre és a társadalom egészére. Ezeknek a halálozásoknak és baleseteknek jó részét meg lehetne előzni, ha a szervezetek megfelelő rendszert és folyamatokat működtetnének.

A MEBIR bevezetése alkalmas a balesetek, a megbetegedések számának csökkentésére, illetve segítségével elkerülhetővé válhatnak a költséges jogi eljárások, mérséklődhetnek a biztosítási költségek, és kialakulhat egy pozitív hozzáállás a munkavállalók részéről is, ha látják, hogy az ő igényeik is számítanak – indokolta a bizottság elnöke David Smith a szabvány minél szélesebb körben való elterjesztését.

Az ISO 45001 kidolgozására az ISO létrehozta az ISO/PC 283 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (röviden: MEBIR) projektbizottságot, amelyben több mint 70 ország szakértői vesznek részt. A készülő szabvány előírja az irányítási rendszer követelményeit és egy olyan keretrendszert ad meg, amelynek megvalósításával csökkenthető az alkalmazottakat érő sérülések és egészségromlás kockázata. Bevezetésével a szervezetek képesek lesznek MEB-kockázataik felmérésére és kezelésére, valamint MEB-teljesítményük növelésére.

A MEBIR bevezetése a szervezet stratégiai döntése, amely egyaránt hasznos a fenntarthatósági kezdeményezések támogatása, az emberek biztonsága és egészségének védelme, valamint a jövedelmezőség növelése szempontjából. Az ISO 45001-et minden szervezet alkalmazhatja, függetlenül méretétől, tevékenységének jellegétől, továbbá  előírásai beépíthetők más egészségügyi és biztonsági, pl. a dolgozói wellness és jólléti programokba. A szabvány a jogi megfelelést is segíteni fogja.

Az ISO 45001 szerkezete az irányítási rendszerekre előírt közös felépítést tükrözi, a PDCA-modellt alkalmazza, ezáltal könnyen integrálható a már megjelent ISO 9001:2015 (minőségirányítás) és ISO 14001:2015 (környezetközpontú irányítás) szabványokkal. A közös szerkezetet az ISO/IEC irányelvek 1. rész, Konszolidált ISO-kiegészítés SL melléklet tartalmazza:
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/governance_of_technical_work.htm.

A nemzetközi szabvány tervezetének (DIS) szavazása és véleményezése 2016. május 12-ig tart. Ha a szavazás eredménye pozitív lesz, az ISO-tagországok között szavazásra bocsátják a nemzetközi szabvány végső tervezetét (FDIS-t). Amennyiben ennek a kimenetele is pozitív, az ISO 45001 várhatóan 2016 végén vagy 2017 elején megjelenik.

Forrás: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2012

Czimer Gáborné
2016. március