Ipari targoncák, újabb szabványok magyar nyelven

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is folytatjuk az e területen lévő angol nyelvű szabványok magyar nyelvű kiadását, támogatva ezzel a gazdaság szereplőit. Az MSZT április 1-jével szakértőinek segítségével a következő szabványokat jelentette meg magyar nyelven:

Hivatkozási szám és cím Tájékoztatás

MSZ EN ISO 3691-5:2016
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák (ISO 3691-5:2014)

A szabványsorozat ezen két része az ISO 12100 szerinti C típusú szabvány. Az ISO 3691 szabványsorozat elkészítésekor fontos lépés volt az ipari targoncák új szerkezetű nemzetközi szabványainak kiadására vonatkozó megállapodás, amely magában foglalja egyrészt a targoncákra vonatkozó alapszabványokat, másrészt a targoncák sajátos, jellegzetes működésére (például láthatóság, zaj, rezgés, villamos követelmények stb.) vonatkozó önálló szabványokat.

MSZ EN ISO 3691-6:2016
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 6. rész: Teher- és személyszállító targoncák (ISO 3691-6:2013)

MSZ EN 16307-5:2013
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák kiegészítő követelményei

Ezen dokumentumok alapja az ISO/TS 3691-7 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 7. rész: Regionális követelmények az Európai Közösség tagországain belül szabványés a gyalogkíséretű ipari targoncákra van korlátozva. Az MSZ EN 16307-5:2013-at az MSZ EN ISO 3691-5-tel, míg az MSZ EN 16307-6:2014-et az MSZ EN ISO 3691-6-tal együtt kell alkalmazni.

MSZ EN 16307-6:2014
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 6. rész: Teher- és személyszállító targoncák kiegészítő követelményei

MSZ EN 15000:2009
Ipari targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák. A hosszirányú terhelőnyomaték-jelző és -határoló előírásai, műszaki és vizsgálati követelményei

Ez az európai szabvány az EN ISO 12100-1 szerinti C típusú szabvány. Ez az európai szabvány tartalmazza az EN 1459 szerinti változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák hosszirányú terhelőnyomaték-jelző (LLMI) és hosszirányú terhelőnyomaték-határoló (LLMC) rendszereinek műszaki követelményeit, ellenőrzési és vizsgálati eljárásait.


Az idei évben még az alábbi szabványok magyar nyelvű megjelenését tervezzük:

  • MSZ EN 1459:1998+A3:2012 Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák
  • MSZ EN 16307-1:2013+A1:2015 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, egyéb vezető nélküli targoncák, változtatható gémkinyúlású targoncák és teherszállító targoncák kiegészítő követelményei
  • EN 1755:2016 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. Kiegészítő követelmények a robbanásveszélyes környezetben való üzemeléshez

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Amennyiben további angol nyelvű szabványok magyar nyelven való megjelenését is fontosnak tartja, kérem szíveskedjen a pontos hivatkozási számot megküldeni részünkre a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre, hisz számunkra fontos az Ön véleménye, valamint a gazdaság szereplőinek hasznos, magyar nyelvű szabványokkal való támogatása.

Boros Erika
2016. április