A CEN és a CENELEC előremutató tevékenysége az intelligens városok és közösségek létrehozásában

A modern világban egyre több eszköz válik intelligenssé, s az eszközök összekötésével, hálózatba való rendezésével olyan könnyedén juthatunk információhoz a mindennapi ügyekkel kapcsolatban (pl. időjárás, forgalmi információk stb.), mint a történelem folyamán még soha. Az intelligens környezet létrehozásában érdekelt felek, az európai és állami szervezetek, valamint a technológiai vállalatok a különböző okos technológiák közti, szabványok útján biztosított kompatibilitással, s együttműködéssel segítik elő az okos technológiák terjedését.

Ennek megfelelően a CEN és a CENELEC támogatja a szabványosítást az intelligens és fenntartható városok és közösségek (Smart and Sustainable Cities and Communities), az intelligens közlekedési rendszerek (ITS), az okos hálózatok (Smart Grids), az okos mérés (Smart Metering), az okos eszközök (Smart Appliances), a „dolgok internete" [Internet of Things (IoT)], valamint a gép és gép közötti kommunikáció [Machine-to-Machine (M2M) communication] terén. Ezeken a területeken szoros együttműködés épült ki a CEN, CENELEC, ETSI, továbbá az ISO és IEC között.

A CEN és a CENELEC eddig összesen 379 európai szabványt, és 48 további műszaki dokumentumot tett közzé, mellyel az intelligens megoldások elterjedését segítik az alábbi műszaki bizottságok koordinálása alatt:

CEN/CLC/ETSI/SeG-CG Smart Energy Grid Coordination Group
CEN/CLC/ETSI/SM-CG Smart Metering Coordination Group
CEN/CLC/ETSI/SSCC-CG 'Smart and Sustainable Cities and Communities' Coordination Group
CEN/TC 278 Intelligent Transport Systems

Ezek közül a CEN kiemelten kezeli az intelligens városok (Smart Cities) projektet, amely a városok és helyi közösségek segítségével hoz létre hatékony és környezetbarát városi rendszereket, s ennek koordinálására hozták létre a CEN/CLC/ETSI/SSCC-CG-t. Az SSCC-CG szorosan együttműködik az ISO/TC 268 Sustainable development in Communities („Közösségek fenntartható fejlődése") műszaki bizottsággal, valamint az Európai Bizottsággal a European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) intézményén keresztül.

Az intelligens technológiák, illetve a közmű és közlekedési infrastruktúrák szabványokkal rendezett összekapcsolása az épített környezettel az energiahatékonyság növekedését eredményezi a lakossági vízellátás, a szennyvíz- és hulladékkezelés, valamint a közösségi közlekedés terén. Az SSCC-CG az idei év során elkészíti a többdimenziós elméleti keretrendszerét, amely alapján a CEN és a CENELEC műszaki bizottságai a saját területükön egységesen hozhatják létre az intelligens és fenntartható települések kialakítását elősegítő szabványokat.

A CEN és a CENELEC továbbra is elkötelezett, hogy kapcsolódási pontot nyújtson az intelligens és fenntartható városok és közösségek létrehozásában érdekelt állami és magánszereplők számára.

Az EK/EFTA által kiadott szabványosítási felkérések:

M/338 – Interoperability of electronic road toll systems
M/453 – Co-operative Intelligent Transport Systems (C-ITS)

További információkat az alábbi helyeken találhat:
www.cencenelec.eu/go/smart
www.cencenelec.eu/go/energy
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Bernáth Csaba
2016. február