INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA, TANÚSÍTÁSA AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-nél és az ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ Zrt-nél

 

Az Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt) az ország észak-dunántúli régiójában (Győr-Moson-Sopron-, Vas-, és Komárom-Esztergom megyében), valamint a Dél-Alföldön (Bács-Kiskun-, Csongrád-m illetve Békés megye területén) végez földgázértékesítést közüzemi fogyasztók részére, valamint a földgázkereskedelmi engedélye lehetővé teszi, hogy az ország egész területén végezzen földgázértékesítést a szabadpiaci ügyfelek részére.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt a korábban önálló társaságként működő DÉGÁZ Zrt. és az ÉGÁZ ZRt. fúziójával jött létre 2006. december 29-én.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény és az EU-s normák valamennyi gázszolgáltató vállalattól kötelezően megkövetelte, hogy jogilag önálló társaságba szervezze a földgáz elosztói tevékenységét. A jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 2007. június 1-én megalapította 100 %-os leányvállalataként - a földgázelosztási tevékenységeket folytató - ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt-t.

Társaságunk közszolgáltatóként, szolgáltatóként, munkáltatóként és vállalkozásként egyaránt az ország egyik meghatározó gazdasági szereplője. Célja, hogy a Gaz de France Csoport tagjaként továbbra is meghatározó energiaszolgáltató legyen a magyar liberalizált energiapiacon.

Ennek érdekében ÉGÁZ-DÉGÁZ Csoport stratégiánkban kiemelt szerepet kap:

  • ügyfeleink igényeinek magas színvonalú kielégítése, az ügyfél-elégedettség javítása,
  • az ügyfélszolgálati- és a kereskedelmi valamint az elosztói tevékenység minőségének folyamatos fejlesztése,
  • a munkaerő szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése, az egészséges- és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása,
  • a gázelosztó vezetékek biztonságos üzemeltetése, a földgáz értékesítés hatékonyságának növelése, a mérési veszteség csökkentése,
  • a gázelosztó hálózat, az infrastruktúra és a műszaki minőség fejlesztése, a beruházások és a gázvezetékek, valamint azok tartozékainak üzemeltetése során a környezetszennyezés megelőzése, a gázszolgáltatásban elérhető leghatékonyabb technikák, technológiák alkalmazása,
  • a tulajdonosok érdekeinek megfelelően a nyereség- és hatékonyság növelése, a Gaz de France csoporton belüli szerep erősítése és az ügyfélkör megtartása, illetve bővítése,
  • a mindenkori, hatályos jogszabályoknak, valamint a felügyeleti szervek előírásainak való megfelelés, különös tekintettel a földgázellátásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiből, illetve a Magyar Energia Hivatal követelményeiből fakadó feladatok teljesítése,
  • a környezet magas szintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, szennyeződések megelőzése, a hulladékok csökkentésére irányuló fejlesztések.

 

Együttműködés a Magyar Szabványügyi Testülettel

Céljaink megvalósítása és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a társaság 1997-ben létrehozta, bevezette, és működtette az ISO 9001:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert.

Figyelembe véve a követelmény szabványok változásait, a  társaság felső vezetése 2004 novemberében döntött az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási- (MIR), az MSZ EN ISO 14001:2003 környezetirányítási-(KIR), és az MSZ 28001:2003 munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási (MEBIR) szabványokon alapuló Integrált Vállalatirányítási Rendszer (IVR) kidolgozása, bevezetése mellett - az akkor még külön-külön szervezetként működő DÉGÁZ Zrt-re és ÉGÁZ Rt-re vonatkozóan.

A Magyar Szabványügyi Testület az DÉGÁZ Zrt és ÉGÁZ Rt IVR rendszereit 2006 május 23 - június 28 között auditálta. A tanúsítási eljárás a dokumentációk vizsgálatára, az előauditra, valamint a tanúsító auditra terjedt ki. A Magyar Szabványügyi Testület mindkét társaságnál megfelelőnek ítélte a MIR, KIR, MEBIR követelményszabványok alapján működtetett Integrált Vállaltirányítási rendszert. A tanúsítási okiratok a három követelményszabványnak való megfelelést igazolták, és a két társaságra külön-külön vonatkoztak.

A társasági változások (fúzió, tevékenységek szétválasztása) szükségessé tették IVR rendszereink teljes körű átalakítását. Ezeket a változásokat a tevékenységek szétválasztását követően a Magyar Szabványügyi Testület felügyeleti audit keretében auditálta, 2007. szeptember 20. és 2007 október 01. között.

Tekintettel arra, hogy a felügyeleti audit az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-re és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt külön-külön került lebonyolításra, ezért a tanúsítványok is a két társaságra külön-külön lettek kiállítva.
A tanúsítási és a felügyeleti auditokon eltérést az auditorok nem regisztráltak, viszont észrevételeikkel, tanácsaikkal nagy mértékben hozzájárultak a rendszer további fejlesztéséhez.

Magyar Bányászati Hivatal

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 24§ (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a gázelosztó vezeték tervezésére, létesítésére, átalakítására, felújítására, üzemeltetésére, és az elbontásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert Magyar Bányászati Hivatal auditálta, és a rendszer megfelelőségét az általa kiadott Határozatban ismerte el.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a továbbiakban is jóváhagyta az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt minőségirányítási rendszerét

 

Szeged, 2008. február 21.

Guóth Árpád
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt minőségirányítási csoportvezető