Innovációmenedzsment projektmunkacsoport megalakítása

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2008 novemberében megalakította a CEN/TC 389 „Innovation Management" műszaki bizottságot. A bizottságnak jelenleg 6 aktív munkacsoportja (WG-je) van. A CEN/TC 389 európai szabványosító műszaki bizottság jelenlegi műszaki munkája egy szabványsorozat kidolgozása, melynek első része magyar szabványként már megjelent, MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése. 1. rész: Az innováció irányítási rendszere jelzettel és címmel. A szabványsorozat a vállalatok és a szervezetek számára európai szinten egyeztetett megoldást ad az innovációmenedzsment bevezetéséhez, továbbfejlesztéséhez és fenntartásához, ezzel segítve a versenyképesség folyamatos fenntartását és a gazdaság fejlődését.

 

A szabványsorozat kidolgozás alatt álló, további részei:

   2. rész: Stratégiaihírszerzés-menedzsment (Strategic intelligence management),
   3. rész: Innovációs gondolkodásmód (Innovation thinking),
   4. rész: Szellemitulajdon-menedzsment (Intellectual property management),
   5. rész: Együttműködés-menedzsment (Collaboration management),
   6. rész: Kreativitásmenedzsment (Creativity management).

 

Tekintettel arra, hogy az innovációval kapcsolatos európai pályázatok több rendszerszabványra is hivatkoznak, nem zárható ki az előzőek szerinti szabványok megjelenése az európai és az ezeknek megfelelő hazai pályázati kiírások feltételrendszerében. Ezért elengedhetetlen, hogy

–  az európai szabványok kidolgozásában a magyar szakemberek is részt vegyenek (így értesülhetnek az európai belső piacon érvényesülő egységes követelményekről, befolyásolhatják azokat, azaz érvényesíteni tudják érdekeiket, illetve felkészülhetnek alkalmazásukra);

–   az európai szabványok magyar nyelvű változata a szakma hazai képviselői munkájának eredményeként a szakterületen már meghonosodott és elfogadott, szakmailag helyes, azonosan értelmezett, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő kifejezéseket tartalmazza.

Ennek elősegítése érdekében a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/PMCS 2 „Innovációmenedzsment" nemzeti szabványosító projektmunkacsoportot hoz létre, amely egyben a CEN/TC 389 magyar tükörbizottsága.

 

Információ a projektmunkacsoportok működéséről

Az MSZT alapszabálya 

 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a magyar nemzeti szabványosító projektmunkacsoport munkájában részt kívánnak venni.

Belépési nyilatkozat teljes jogú MSZT-tag számára

Belépési nyilatkozat kizárólag projektmunkacsoport-tag számára

 

Felvilágosítást ad: Boros Erika

Telefon: (1) 456-6839,

E-mail: erika.boros@mszt.hu