Nyilvános konzultáció az épület-, illetve az infrastruktúraépítéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

A Bizottság szolgálatai nyilvános konzultációt indítottak az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (CPR) felülvizsgálata keretében, amelyre várják mind a magánszemélyek, mind a szervezetek észrevételeit a rendelet felülvizsgálata kapcsán.

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet az épület-, illetve az infrastruktúraépítéshez használt termékekre vonatkozó egységes piaci szabályokat rögzíti. A rendelet meghatározza az építési termékek teljesítményének értékelésére és az értékelés eredményének közlésére vonatkozó szabályokat. Ennek során egy közös, EU-szerte használandó (elsősorban a harmonizált európai szabványok és az európai értékelő dokumentációk szövegén alapuló) műszaki nyelvhasználatot kell alkalmazni. Az építési termékekről szóló rendelet előírásaival összhangban értékelt építési termékek viselhetik a CE-jelölést.

A Bizottság megbízásából több dokumentum készült, melyek nagy része említést tesz olyan problémákról, illetve hiányosságokról, amelyek hátráltatják az építési termékekről szóló rendelet gyakorlati alkalmazását. Így például az egyszerűsítésre vonatkozó rendelkezések nem eléggé világosak, illetve korlátozottak az arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a mikrovállalkozások élnek-e az egyszerűsítő rendelkezésekből adódó előnyökkel és könnyítésekkel. Ezenfelül a szabványok kötelező alkalmazásával kapcsolatban ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz egyrészt a szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet, másrészt az építési termékekről szóló rendelet. Továbbá ágazatspecifikus piacfelügyeleti végrehajtási rendelkezésekre, valamint a bejelentett szervek vonatkozásában részletes szabályokra van szükség. 

E problémák kiküszöbölésére a Bizottság első lépésként széles körben tájékozódik, valamint lehetőséget teremt arra, hogy az érdekelt szervezetek és a magánszemélyek kifejtsék véleményüket az építési termékek teljesítményének értékelésére és az értékelés eredményének közlésére vonatkozó legfontosabb kérdésekben, s ezáltal részt vegyenek az esetleges jogszabályjavaslat előkészítésében.

A konzultáció célcsoportja elsősorban az építési termékek gyártói, forgalmazói és végfelhasználói, valamint a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, bejelentett szervek, hatósági és vizsgálati szervek, illetve a tudományos intézmények, amelyek egyéb úton nem tudják érvényesíteni az álláspontjukat a rendelet kidolgozása során.

E konzultáció is fontos adalékként fog szolgálni a Bizottságnak az értékelés és a hatásvizsgálat, valamint – amennyiben az értékelés eredménye alapján módosítani kell az építési termékekre vonatkozó uniós szabályokat – a jogalkotási javaslat kidolgozása során.

A konzultáció az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén, közöttük magyar nyelven is elérhető a következő oldalon:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_hu

A kérdőív kitöltési határideje: 2018. április 16.

Ha részt kíván venni a konzultációban, kérjük, töltse ki és küldje el az ott megadottak szerint a fenti linken elérhető kérdőívet. A részletes információkat megtalálja a fenti konzultációs link megnyitásakor (amennyiben nem magyar nyelven nyílik meg, a képernyő felső sarkában állítható a megjelenítési nyelv).

Érdeklődés esetén, további inormációkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
cs.bernath@mszt.hu

Bernáth Csaba
2018. március