In memoriam Dr. Borsányi János

2017. november 23-án, életének 85. évében elhunyt Dr. Borsányi János, az Óbudai Egyetem nyugalmazott docense, a világítástechnikai képzés nagy megújítója.

1933-ban született Budapesten. 1956-ban végezte el az ELTE vegyészmérnöki szakát, majd  kémiából doktorált, de a tanítás volt az igazi szenvedélye. Kezdetben középiskolai tanárként kémiát és fizikát oktatott, majd 1970-től a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola (ma: Óbudai Egyetem) adjunktusaként, később docensként tanította a leendő technikusokat. A '70-es évek közepén a Budapesti Műszaki Egyetemen fényforrás szakmérnöki diplomát szerzett, és ezzel érdeklődése új irányba fordult. Fő céljává vált a Kandón a világítástechnikus képzés megvalósítása. Megszervezte a tantervek kidolgozását, a világítástechnikai laboratórium felállítását, a tankönyvek, jegyzetek megírását. A fényforrások tanításán túllépve elindította az alkalmazástechnikával, tervezéssel, méréssel kiegészített komplex világítástechnikusi képzést, amely a mai napig egyedülálló a magyar felsőoktatásban.

E szemlélet jegyében indította el a posztgraduális világítástechnikus képzést. Számtalan cikke jelent meg az Elektrotechnikában, Elektroinstallateurban és más szakmai folyóiratokban. A Világítástechnikai Társaság oktatással megbízott alelnökeként a Mérnökkamara által akkreditált továbbképzéseket szervezett. Az MSZT/MB 838 Világítástechnika műszaki bizottság szakértőjeként rendszeresen véleményezte a világítástechnikai szabványok készülő magyar nyelvű bevezetéseit, javaslataival segítséget nyújtott a magyar világítástechnikai terminológia kialakításához. Nyugdíjba vonulását követően is aktív maradt, tanított, folytatta a szabványosítás példamutató támogatását.

E róla készült kedves rajzzal emlékezzünk Borsányi János tanár úrra, kinek halála be nem tölthető űrt hagyott a világítástechnika és a szabványosítás szakértői sorában. 2017. december 16-án, szombaton 10 órakor a Magyar Szentek Templomában (1117 Bp., Magyar tudósok körútja 1.) került sor a temetésre.

Forrás: A Világítástechnikai Társaság honlapja

Kosák Gábor 
2018. január