Tájékoztató az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés és -szabályozás" műszaki bizottság 2015. évi üléséről

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 2015. évi plenáris ülését az MSZT székházában tartotta meg április 13–16. között. Az ülést követően a nemzetközi műszaki bizottság európai tükörbizottsága, a CENELEC/TC 13 is ülésezett április 16–17. között.

Az IEC/TC 13 a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságnak a villamosenergia-fogyasztás és terhelésszabályozás mérő- és vezérlőberendezéseinek nemzetközi szabványosítására szakosodott műszaki bizottsága. A bizottságnak 49 teljes jogú és 15 megfigyelő tagja van. A bizottságnak mind az öt lakott kontinensről vannak tagjai. Ez az IEC égisze alatt működő egyik legrégebbi műszaki bizottság. Az IEC/TC 13 titkárságát a bizottság 1948-as megalakulása óta Magyarország látja el. A magyar titkárság nemzetközi szintű elismerése annak, hogy a villamos fogyasztásmérőt Bláthy Ottó szabadalmaztatta 1889-ben, és az elektromechanikus mérők máig e szabadalom szerint működnek. Az európai és nemzetközi szabványosításban Magyarország ezt az egyetlen titkárságot gondozza. A plenáris ülés megrendezése az MSZT és a magyar szabványosítás nagy eredménye, mivel rangosabb nemzetközi vagy európai szabványosítási ülést több mint tíz éve nem rendeztek Magyarországon. Az ülés magyarországi megrendezését az IEC/TC 13 magyar tükörbizottsága, az MSZT/MB 842 „Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra" műszaki bizottság ajánlotta fel, és a Gnarus Mérnökiroda Kft. anyagi támogatásával jöhetett létre.

Az IEC/TC 13 2015. évi plenáris ülése nagy esemény az IEC-bizottság életében, az előző plenáris ülést 2011 októberében Ausztráliában, Melbourne-ben rendezték meg. Az ülés nagy sikerrel zajlott le, amit az is jellemez, hogy a TC 13 bizottság majdnem minden tagja, 53 fő vett részt rajta. A mostani plenáris ülés napirendje a következő volt:

IEC/TC–WG ülések

április 13.
hétfő

április 14.
kedd

április 15.
szerda

április 16.
csütörtök

április 17.
péntek

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

TC 13 / WG 11 munkacsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC13 / WG 14 munkacsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 13 / WG 15 munkacsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 13 plenáris ülés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb események

április 13.
hétfő

április 14.
kedd

április 15.
szerda

április 16.
csütörtök

április 17.
péntek

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

Látogatás a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítás központi vezérlőtermében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gálavacsora és hajókirándulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENELEC/TC 13 plenáris ülés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az IEC-ülés eseményei

Az ülés szakmai rendezvényei két részre bonthatók. A hét első felében az IEC/TC 13 munkacsoportjai üléseztek:

 • WG 11 „Villamos fogyasztásmérő berendezések" munkacsoport, amely az elektronikus mérők típusvizsgálati előírásainak kidolgozásával foglalkozik;
 • WG 14 „Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz" munkacsoport, amely azokkal az intelligens fogyasztásmérő berendezésekkel való adatcserével foglalkozik, amelyek képesek rögzíteni, feldolgozni és az érintett feleknek továbbítani ezt az információt;
 • WG 15 „Okos fogyasztásmérő-funkciók és -eljárások" munkacsoport, amely az előrefizetős fogyasztásmérő rendszerek és fogyasztásmérők szabványosításával foglalkozik.

A munkacsoporti üléseken a folyamatban levő szabványkidolgozásokat tekintették át, és ezekkel kapcsolatban hoztak döntéseket.

A hét második felében, szerdán és csütörtökön tartották meg a plenáris ülést, melynek napirendi programjai a következők voltak:

 • Szerdán került sor az ülés megnyitására, a napirend elfogadására, az előző 2011-es plenáris ülés jegyzőkönyvének megerősítésére és végül az elnöki jelentésre.
  A WG 11 „Villamos fogyasztásmérő berendezések munkacsoport" vezetőjének jelentése: Bruno Ricciardi úr beszámolt az IEC 62052-31 Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 31. rész: Termékbiztonsági követelmények és vizsgálatok, valamint az IEC 62053-41 Egyenáramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 41. rész: Sztatikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,5-ös és 1-es osztály) című szabványok újabb kiadásának előkészületi munkáiról, az IEC 62052/62053/62054 szabványsorozatok módosításainak előkészületeiről és az IEC 62052/62053 sorozatok jövőbeli felülvizsgálatainak terveiről.
  A szünet után a PT 62057 „Vizsgálóberendezések, -technikák és -eljárások villamos fogyasztásmérők számára" munkacsoport vezetőjének jelentése következett. Frank Herrmann úr beszámolt a munkacsoport tevékenységéről, az IEC 62057 szabvány gondozásáról.
  Mindezt a WG 14 „Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz" munkacsoport vezetőjének jelentése követte. Thomas Schaub úr beszámolt az IEC 62056 Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz szabványsorozat következő szabványai új kiadásának előkészületeiről, melyek a következők:
  1-1. rész: Sablon a DLMS/COSEM kommunikációs profil szabványokhoz;
  3-1. rész: Helyi kiterjedésű hálózatok használata sodrott érpáron történő vivőfrekvenciás jelátvitellel;
  4-7. rész: COSEM átviteli rétegek IPv4 hálózat esetén;
  5-3. rész: DLMS/COSEM alkalmazási réteg;
  6-1. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS);
  6-2. rész: COSEM-interfészosztályok;
  7-3. rész: Kommunikációs profil vezetékes és vezeték nélküli M-buszhoz;
  7-5. rész: Kommunikációs profilok helyi adatátvitelhez;
  8-6. rész: DMT PLC profil szomszédos hálózatokhoz;
  8-20. rész: RF-háló kommunikációs profilja;
  9-1. rész: Webes szolgáltatásokat használó kommunikációs profil COSEM-szerverek elérésére COSEM hozzáférés-szolgáltató egységen (CAS) keresztül.
  Végül a nemrég alakult PT 62056-6-9 munkacsoport vezetőjének beszámolóját hallhattuk az IEC 62056-6-9 „Megfeleltetés a Közös Információs Modell (IEC 61968-9) üzenetprofilok és a DLMS/COSEM (IEC 62056) adatmodellek és protokollok között" alcímű készülő szabvány kiadásának előkészületi munkáiról.
 • A csütörtöki ülés a WG 15 „Okos fogyasztásmérő funkciók és eljárások" munkacsoport vezetőjének jelentésével kezdődött. John Cowburn úr beszámolt az IEC 62055 Villamos fogyasztásmérés. Fizetős rendszerek szabványsorozat következő szabványai új kiadásának előkészületeiről, melyek a következők:
  1-0. rész: Fizetős rendszerek együttműködési keretei;
  4-1.rész: Szabványos átvitel előírása (STS). Alkalmazási réteg eljárása;
  6-1. rész: Fizetős rendszerek üzleti funkciói.
  Az IEC/TC 13 elnökségének beszámolója az IEC/TC 8, IEC/TC 38, IEC/TC 57, IEC/TC 66, IEC/TC 69, IEC/SC 77A, IEC/TC 85 és PC 118 műszaki bizottságokkal, valamint az ACTAD, ACEC, ACSEC, EURELECTRIC szervezetekkel ápolt kapcsolatokról szólt.
  Értesülhettünk még a stratégiai üzleti tervről és egyéb üzleti tervekről, valamint a következő plenáris ülésről, melyre 2018-ban kerül sor, azonban a helyszín még nincs meghatározva. Végül az ülés bezárult.

CENELEC/TC 13 plenáris ülés:

Az IEC plenáris ülése után kihasználva, hogy az IEC/TC 13 tagjai, szakértői között sokan egyben az európai tükörbizottság tagjai is, a CENELEC/TC 13 is megtartotta plenáris ülését. Az előző CLC/TC 13 plenáris ülést 2013. november 13-án Belgiumban, Brüsszelben tartották. A mostani ülés legfőbb célja volt a CLC/TC 13 jövőbeli szabványosítási munkája irányvonalának meghatározása a CEN, CENELEC és az ETSI által kiadott M/441 „Mérőműszerek számára nyílt szerkezet kifejlesztése szolgáltatói mérőkhöz, beleértve az együttműködést lehetővé tevő kommunikációs protokollokat" tárgyú Európai Szabványosítási Mandátum keretein belül.

Kosák Gábor
MSZT/MB 842 titkár
2015. július