IEC-CENELEC Frankfurti Egyezmény

Az IEC és a CENELEC között 1991-ben létrejött, majd 1996-ban módosított IEC-CENELEC együttműködést szabályozó Drezdai Egyezményt felváltotta az IEC 80. közgyűlésén ünnepélyes keretek között megkötött Frankfurti Egyezmény.

Az 1906-ban megalakult Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission, IEC) tevékenysége a villamossági, elektronikai és kapcsolódó technológiai szabványok kidolgozása, jóváhagyása és közzététele nemzetközi szinten. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) az IEC regionális tükörbizottsága, munkájának csaknem 70%-át az IEC-szabványok átvétele képezi. A Drezdai Egyezmény e két, európai és nemzetközi szabványosító szervezet tevékenységének összehangolását és együttműködését szabályozta a következő területeken:

  • információcsere;
  • együttműködés a szabványtervezetek kidolgozásában;
  • együttműködés a munkák átadásában egyik szervezetből a másikba;
  • meglévő nemzetközi szabványok átvétele;
  • szabványok párhuzamos jóváhagyása.

A Drezdai Egyezménynek köszönhetően az adott téma szabványosítását lehetőleg nemzetközi szinten, az IEC-ben kezdik, illetve végzik, és a továbbiakban a szavazásokat az IEC nemzeti bizottságok a CENELEC-kel párhuzamosan végzik. Mindkét szervezet körözteti a szabványtervezetet hozzászólásra és a jóváhagyást saját eljárása szerint folytatja. A beérkezett hozzászólásokat a vezető szervezet kezeli, de a szavazatokat külön-külön számolják. Ettől akkor térnek el, ha egyes területeken sajátos európai érdek jelenik meg (pl. szigorúbb szabályozás). Ebben az esetben a nemzetközi szabványt a CENELEC módosítva veszi át, vagy új, tiszta európai szabványt készít. Az együttműködés hasonló felépítésű honlapok kialakításában is jelentkezik, sőt a honlapok egyes részei közösek lesznek, mint például a szavazórendszer és a szakértő-nyilvántartó rendszer. Bizonyos területeken a CENELEC az IEC honlapjára vezet.

A Frankfurti Egyezmény létrejöttének háttere:

A Drezdai (korábban Luganói) Egyezmény megkötése óta eltelt 25 év során mind az IEC-ben, mind a CENELEC-ben bekövetkezett fejlődés szükségessé tette bizonyos változtatások bevezetését, amelyek az új egyezmény megkötéséhez vezettek. A Frankfurti Egyezmény szerves folytatása a Drezdai Egyezménynek, amely a Drezdai Egyezmény „második kiadásának" tekinthető.

Mindkét szervezet szervezeti, eljárási szabályai változásainak figyelembevételén túl, a Frankfurti Egyezmény célja az európai szabványosítás szerepének erősítése. Eddig a szabványok átvétele egyirányú volt, a szabványosítás az IEC-ben kezdődött, és a CENELEC az IEC-szabványokat vette át. Az új egyezmény erősíti az európai szabványok átvételét nemzetközi szabványként, illetve európai kezdeményezésére nemzetközi szabványok kiadására is lehetőség nyílik.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Kosák Gábor           
2016. október