Szabványok nemzetközi osztályozási rendszere (ICS)

 

Az ICS célja

Az ICS-t (a szabványok nemzetközi osztályozását) az ISO (a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) dolgozta ki abból a célból, hogy megkönnyítse a kommunikációt és az információcserét a szabványosítás területén. Ezen belül az ICS célja, hogy szerkezetül szolgáljon a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok, valamint más hasonló dokumentumok katalógusaihoz, és alapja legyen a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok rendelési rendszerének. Alkalmazható továbbá szabványok és hasonló dokumentumok osztályozására is adatbázisokban, könyvtárakban stb.

Az ICS megkönnyíti az információs és rendezőeszközök, mint például a jegyzékek, a válogatások, a bibliográfiák, a mágnesszalagokon és optikai eszközökön levő adatbázisok összehangolását, ily módon elősegíti a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok, valamint más hasonló dokumentumok terjesztését.

Az ICS felépítése és szabályai

Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozás.

Az 1. szint a szabványosítási tevékenység 40 szakterületét öleli fel, pl. közúti járművek, mezőgazdaság, kohászat. Mindegyik szakterületnek két számjegyű szakjelzete van.

Például: 43. KÖZÚTI JÁRMŰVEK

Az osztályozásba bevont szakterületeket a tartalomjegyzék sorolja fel.

A szakterületek csoportokra vannak felosztva (2. szint). Egy-egy csoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből és a csoport három számjegyű csoportszámából áll. Ezeket pont választja el egymástól. 

Például: 43.040 Közúti járművek rendszerei

A csoportok többsége alcsoportokra (3.szint) van felosztva. Egy-egy alcsoport szakjelzete a szakterület szakjelzetébol, a csoport szakjelzetéből és az alcsoport kétjegyű számából áll. Ezeket pont választja el egymástól.

Például: 43.040.20 Világító- és jelzőberendezések

Azok a szabványok, amelyek tárgyuk szerint két vagy több csoportba vagy alcsoportba is tartozhatnak, az ICS-osztályozásban minden olyan csoportban vagy alcsoportban szerepelnek, amelybe besorolhatók. Ez megkönnyíti a szabványok témakörök szerinti keresését.

Az ilyen szabványokon mindegyik besorolás szerinti szakjelzet fel van tüntetve.

A szakjelzeteket pontosvessző választja el egymástól, pl. 01.040; 23.040.10; 77.040.20; 77.140.30. Az ICS alkalmazóinak nem szabad megváltoztatniuk az ICS-osztályozásban levő szakjelzeteket, mert a változtatások korlátoznák az információcsere lehetőségét.