• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Rólunk
 • Közlemények
 • Rendszerszabványokról

Hírek


ETSI-ITU workshop az 5G környezeti követelményeinek meghatározására

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) és az ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 2017. november 23-án szakmai találkozót szervez az ETSI franciaországi központjában, Sophia Antipolisban “Towards Setting Environmental Requirements for 5G” címmel.

tovább


ETSI IoT Week 2017

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) 2017. október 23. és 26. között a „dolgok internete" (Internet of Things, IoT) eszközeinek interoperabilitására és együttműködésre összpontosító rendezvénysorozatot szervez franciaországi központjában, Sophia Antipolisban.

tovább


Sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítási audit az MSZT új ügyfelénél, a HCC Embedded Tanácsadó Kft.-nél

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) örömmel köszöntötte ügyfelei között a HCC Embedded Tanácsadó Kft.-t, melynek minőségirányítási rendszerét 2017 szeptemberében az MSZT Tanúsítási Titkársága sikeresen tanúsította az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint.
A világ több nagyvárosa mellett Budapesten is működő vállalat a könnyű- és nehézipari partnereit egyaránt kiszolgálva végzi tevékenységét a minőségi szolgáltatást középpontba állítva.

tovább


Együttműködési megállapodás a Magyar Szabványügyi Testület és az IQNet Nemzetközi Tanúsítási Hálózat között az IQNet SR10 társadalmi felelősségvállalás tanúsítására

2017. szeptember 19-én aláírásra került az IQNet SR10 társadalmi felelősségvállalás tanúsítására vonatkozó együttműködési megállapodás az MSZT és az IQNet között, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy támogatást nyújtsunk azon szervezetek részére, akik kiemelten kezelik a társadalmilag felelős működést.

tovább


Egy lépéssel közelebb a GDPR teljesítéséhez az ISO/IEC 27001 szabvány működtetetésével

2018. május 25-én lép hatályba a General Data Protection Regulation (GDPR) az EU általános adatvédelmi rendelete. A cégeknek megoldásként az ISO/IEC 27001 szabvány által támogatott információbiztonság-irányítási rendszerek működtetése kiváló kiindulási pontot jelenthet, a megfelelés sikeres teljesítésében a harmadik fél által végrehajtott tanúsítási eljárások támogatást nyújtanak.

tovább


2017 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Szabványok októberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. október 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


2017. októberben magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

Korábban magyar nyelven megjelent szabványok


Új szabványok az épületek energetikai teljesítőképessége (EPB) területén

2010-ben az Európai Bizottságtól kapott M/480 szabványosítási megbízás alapján a CEN-CENELEC (európai szabványosító szervezetek) szabványokat dolgozott/dolgoz ki az épületek energiahatékonyságára és az épületek integrált energiahatékonyságának számítási módszereire, összhangban az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvvel.

tovább


Membrános gázmérők

CEN/TC 237 Gázmérők műszaki bizottság kidolgozta az EN 1359 Gázmérők. Membrános gázmérők szabvány korszerűsített, új verzióját, amely várhatóan november 1-jén kerül bevezetésre.

tovább


Decembertől változik a benzin- és a gázolajszabvány

2017. december 1-jén várható az MSZ EN 228:2012+A1:2017 Gépjármű-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek és az MSZ EN 590:2013+A1:2017Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek magyar nyelvű szabványok megjelenése, amelyek a nagy- és kiskereskedelemben forgalomba hozott üzemanyagokra vonatkoznak.

tovább


Az ISO/IEC 17025 átdolgozása a végső szakaszához érkezett

A kalibrálás, a vizsgálat és a minták elemzése napi gyakorlat a világ több mint 60 000 laboratóriumában, de hogyan győzhetők meg a vevők az eredmények megbízhatóságáról? Az évek során az ISO/IEC 17025 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei vált nemzetközi referenciává az olyan laboratóriumok számára, amelyek ezt bizonyítani akarják.

tovább


Fotovillamos energiarendszerek EMC-követelményei

A napenergiát hasznosító energiarendszerek számára az energiaátalakító berendezések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a napelemek által termelt egyenáramú villamos energiát váltakozó árammá alakítsák át és azt az elosztóhálózatba táplálják.

tovább


Vizsgálati módszerek a távközlési szolgáltatások minőségének javítására háttérzaj jelenlétében

A távközlési végberendezések tervezése során számos szempontot kell figyelembe venni, például a háttérzaj nemkívánatos jelenlétét. A széles sávú távbeszélő szolgáltatások esetén a tervezett beszédminőség növelésével egyre kritikusabbá válik a végberendezések optimalizálása.

tovább


Oktatás

Elkezdődött a 2017/2018-as tanév. Iskoláskorú gyermekeink idejük nagy részét – szeptembertől június elejéig – az iskolában töltik, így jogos igény, hogy ez idő alatt is biztonságban és megfelelő környezetben tudhassuk őket, legyen az testnevelés vagy informatikaóra. A taneszközöket és a tantermek berendezéseit olyan nemzeti szabványok és nemzeti szabványként bevezetett európai szabványok szabályozzák, amelyek a kor mai színvonalának megfelelően egységes műszaki szabályozást biztosítanak.

tovább


Októberi képzéseink

tovább


Még lehet jelentkezni szeptemberi fórumainkra!

tovább


A Szabványosítás Világnapja

2017. október 14.

Minden évben október 14-én ünneplik a szabványosítási világnapot, annak a sok ezer szakértőnek a tiszteletére, akik az ISO, IEC és az ITU szervezeteiben, valamint a kapcsolódó regionális és nemzeti szabványügyi szervezetekben végzik a szabványosítás munkájának oroszlánrészét.

tovább


Új szabványok az aszfaltkeverékek területén: folytatódik az MSZ EN 12697 és az MSZ EN 13036 szabványsorozat magyar nyelvű változatainak elkészítése

Az MSZT 2017. július 1-én vezette be az MSZ EN 12697 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei szabványsorozat újabb 4 részének magyar nyelvű változatát, illetve szeptember 1-én vezette be az MSZ EN 13036-4:2012 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A felület csúszásellenállásának mérési módszere. Az ingás vizsgálat szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


A viselhető jövő

Új IEC-bizottság alakult IEC/TC 124 Viselhető elektronikus eszközök és technológiák címmel a terület szabványosítására, ideértve a rávarrható, beültethető, ehető anyagokat és eszközöket, valamint az intelligens textíliákat.

tovább


Vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata

(MSZ EN 61000-4-16:2016)

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. augusztus 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-16:2016 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata a 0 Hz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-16:2015) magyar nyelvű változatát.

tovább


Az információbiztonság hatékonyságának mérése

(ISO/IEC 27004:2016)

Napjainkban az üzleti vállalkozások egyre több kibertámadással szembesülnek. A személyes adatok és a kereskedelmi szempontból érzékeny információk védelme kulcsfontosságú, éppen ezért az ilyen támadások nagy kockázattal járnak. A szervezeteknek segítségre van szükségük azoknak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy az információik védelme érdekében befektetett intézkedések mennyire hatékonyak, és hogyan reagálnak a folyamatosan változó informatikai környezetre.

tovább


Újabb targoncaszabvány magyar nyelven

MSZ EN 12895:2016 Targoncák. Elektromágneses összeférhetőség

2017. szeptember 1-jén megjelent az MSZ EN 12895:2016 magyar nyelvű változata, mely az ISO 5053-1 szerint meghatározott, tetszőleges erőforrású ipari targoncákra és azok villamos/elektronikus rendszereire vonatkozik (ha azokat lakossági, kereskedelmi, enyhe és ipari környezetben használják az MSZ EN 61000-6-3:2007-ben és az MSZ EN 61000-6-2:2007-ben meghatározottak szerint).

tovább


Új vezető a Tanúsítási Titkárság élén

2017. szeptember 1-től Kéki Zsuzsanna főosztályvezető a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának a vezetője.

tovább


Az év magánrendelője szakmai díjas Endo-Kapszula Kft. sikeres okiratmegújító eljárása

Az Endo-Kapszula Kft. Magánorvosi Centrum magas színvonalon, a legkorszerűbb körülmények között, magasan kvalifikált és elkötelezett munkatársaik közreműködésével és kiváló diagnosztikai rendszerek támogatásával nyújtja egészségügyi szolgáltatásait. 2017-ben egy szakmai versenyen elnyerték „Az év magánrendelője” szakmai díjat, Csoportpraxis kategóriában. Minőségirányítási rendszerük okiratmegújító auditját 2017 augusztusában végezte el a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának auditora.

tovább


Nagyvállalati Beruházási Támogatási program
Irányítási rendszerek

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő nagyvállalatok a hazai feldolgozóipar növekedéséhez és modernizációjához hozzájáruló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.

tovább


2017 augusztusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Frissült az általános termékbiztonságról szóló irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2017. 08. 11-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált CEN-szabványok aktualizált listáját.

tovább


Változások a takarmány-alapanyagok és az élelmezési termények szabályozásában

Az első ízben 2017. június elején az MSZT hírlevelében megjelent Új nemzeti szabványok a termények követelményeiről című cikk részletesen ismertette a gabonaágazatban közzétett új termékszabványokat és azok kapcsolatát a Magyar Élelmiszerkönyvvel. A következőkben azt mutatjuk be, hogy a kapcsolódó takarmány- és növényolajipar-ágazat közelmúltban megjelent nemzeti szabványai esetében milyen lépésekre lenne szükség a jogszabályi háttérrel való harmonizáció érdekében.

tovább


Földgáz

– számítási módszerek –

2017. szeptember 1-jén magyar nyelven megjelent az MSZ EN ISO 6976:2017Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből (ISO 6976:2016) hivatkozási számú és című szabvány.

 

tovább


Felhívás – Az ISO elindította az ISO 45001-et (MEBIR-t) kidolgozó projektbizottság weboldalát

Az ISO támogatja azt a törekvést, hogy a kulcsfontosságú bizottságok egyedi weboldalt hozzanak létre. Az ISO 45001 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt övező fokozott érdeklődés azt eredményezte, hogy az azt kidolgozó ISO/PC 283 is ilyen kivételes helyzetbe került.

tovább


Változnak a hegesztés minőségügyi szabványai
– MSZ EN ISO 9606-1 és MSZ EN ISO 15614-1 –

A hegesztett kötés minőségét befolyásoló tényezők között talán a két legfontosabb a hegesztő felkészültsége és gyakorlata, valamint a hegesztéstechnológia alkalmassága a követelményeknek megfelelő kötés létrehozására.

tovább


Megalakult az MSZT/MB 938 Energiagazdálkodás műszaki bizottság

A Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezésére a Magyar Szabványügyi Testület új nemzeti szabványosító műszaki bizottságot hozott létre MSZT/MB 938 Energiagazdálkodás néven.

tovább


Újabb lépés az élelmiszer-biztonságról szóló ISO 22000 felülvizsgálatában

Folyamatban van az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO 22000 felülvizsgálata, mely most érte el a nemzetközi szabványtervezet (DIS) fázisát. A felülvizsgált szabvány magában foglalja az új alapvető szerkezetet, továbbá elismert és kulcsfontosságú elemeket tartalmaz, amelyek az élelmiszerlánc minden szintjén biztosítják az élelmiszer-biztonságot.

tovább


Az ISO-COPOLCO erőfeszítései a hamisított termékek ellen

A mindennapi termékek végső felhasználóiként gyakran lehet találkozni hamisított termékekkel. Sok esetben a felhasználó keresi a pénzügyileg előnyösebb lehetőségeket és vállalja a silányabb minőség jelentette kockázatokat, azonban jellemző az is, hogy a vásárló nincs tisztában azzal, hogy nem megfelelő minőségű termékért adott ki pénzt.

tovább


Fürdők

Eljött a legtikkasztóbb hónapunk is, amely a nyári szabadságok legkedveltebb hónapja. Aki csak teheti, ilyenkor a forró napokat a vízben vagy a víz közelében tölti. Fürdőruha, törölköző, papucs, napszemüveg – más nem kell, máris strandkompatibilisek vagyunk. Remek kikapcsolódás a család minden tagja számára. A strandeszközök és az azokat kiszolgáló egységek működését, berendezéseit olyan nemzeti szabványként bevezetett európai szabványok szabályozzák, amelyek a kor mai színvonalának megfelelően egységes műszaki szabályozást biztosítanak Európa-szerte, mind kültéri, mind beltéri használat esetén.

tovább


Koncertek

A nyári időszak elsősorban a zenei fesztiválokról és koncertekről szól. Számtalan program fut a fővárosban és vidéken, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatják a számításukat. Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb szabadtéri fesztiválja a Sziget Fesztivál, ami minden évben egy héten keresztül várja a koncertekre kiéhezett közönséget. Ott szerepel a nagyobb rendezvények között a VOLT Fesztivál, az EFOTT vagy a Balaton Sound is – más-más közönséget és zenei műfajt megcélozva. A fokozott érdeklődésnek és sikerességnek köszönhetően évről évre egyre több fővárosi kerület/vidéki város rendez tematikus zenei fesztivált. Ha az időjárás is kegyes hozzánk, nincs jobb nyáresti program, mint élőben hallgatni kedvenceinket a szabad ég alatt.

tovább


Már lehet jelentkezni az MSZT őszi képzéseire és fórumaira

Az MSZT 2017 őszén is a szakemberek figyelmébe ajánlja a szabványokon alapuló hiteles ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat és magas színvonalú felkészítést nyújtó képzéseit és szakmai fórumait, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének javításához.

tovább


Sikeres megújító audit a TIGÁZ Csoportnál

az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján

A TIGÁZ Csoport immár 20 éve a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) egyik kiemelkedő tanúsított partnere. A társaság hármas integrált vállalatirányítási rendszerének esedékes okiratmegújító auditja 2017 júniusában zajlott, amely alapján az MSZT az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeknek való megfelelést igazolta.

tovább


ARANYOKLEVÉL a CFA-HUNGÁRIA Kft. részére

A CFA-HUNGÁRIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a cég integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszereivel kapcsolatos elkötelezettsége, valamint teljesítménye elismeréseként 2017 júliusában a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott.

tovább


Jók a legjobbak közül

A fenti címmel jelenik meg minden hónapban a Magyar Minőség Társaság (MMT) elektronikus lapjában a Magyar Minőségben interjú egy, a minőség iránt elkötelezett szakemberrel. Júliusban Tóthné Dr. Veinperl Ilonával az  MSZT egyik auditorával készült az interjú. A cikket az  MMT hozzájárulásával közöljük.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vizekkel és a földtani közeggel kapcsolatban

A talaj öntisztuló, átmeneti tározó (pufferoló) képességével jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelés csökkentéséhez, így a felszín alatti vizek védelméhez. A földtani közeget érintő igénybevételek esetén fontos kiemelni, hogy az emberi tevékenység okozta hatások egyrészt meghatározzák a földtani közeg (mint környezeti elem) állapotát, másrészt visszahatnak a terület- és vízhasználati lehetőségekre is. A felszín alatti vizek és a földtani közegek védelmét jogszabályok segítik.

tovább


Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása – NFA-2017-KKV

Augusztus elsejétől 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium.

tovább


Álláslehetőség

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzseri pozícióba keres munkavállalót.

tovább


Mit vegyünk figyelembe a LED-ek élettartamával kapcsolatban?

Sok tévhit kering a LED-ek élettartamáról, sokan örök életűnek tekintik ezeket a félvezető-alapú fényforrásokat. A helyzet azonban sokkal bonyolultabb.

tovább


Beszámoló Az ISO/IEC robotikai szabványosítási ülésről

– A szervizrobotok jövője –

A legújabb emberközpontú robotikai szabványok kialakításán dolgozott 17 ország csaknem száz akkreditált szakértője Budapesten, az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központ szervezésében július 17. és 28. között, a 10 napon keresztül zajló ISO/IEC robotikai ülésen.

tovább


Telefonos ügyfélszolgálatok (call centerek)

Sokunknak okoz frusztrációt a telefonos ügyfélszolgálatok elérése, hiszen a legtöbb esetben hosszas és bonyolult menürendszerrel állunk szemben, így a kívánt információt nehezen vagy el sem érjük, újra és újra zsákutcába jutunk, ami időveszteséget és elégedetlenséget okoz számunkra.  Mire elérünk vagy kapcsolnak valakit, türelmetlenné válunk, és még akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy nem ütközünk újabb akadály(ok)ba (nyelv, kompetencia hiánya stb.). Így nem elég, hogy a türelmünk végére érünk, de még a hívás díja miatt is aggódhatunk.

tovább


A minőségi egészségügyi ellátás tanúsítása

Az ISO 9001:2015 szabvány új kiadása után szükségessé vált a kapcsolódó ágazati szabványok, köztük az EN 15224:2012 felülvizsgálata is. A szabvány segíti a határokon átívelő egészségügyi ellátások elterjedését, mivel tanúsításra is alkalmazható.

tovább


Felhívás új műszaki bizottság alapítására

Az MSZT új műszaki bizottságot kíván létrehozni Építészeti tervezés és műemlékvédelem néven, amely a tervezési kérdések széles spektrumával kíván foglalkozni az akadálymentesítéstől a kulturális örökség megvédéséig.

 

tovább


Népszerű energetikai pályázatok

Az Unió a tagállamai számára forrástámogatást biztosít az energiafelhasználás korszerűsítésére és hatékonyabbá tételére a nemzeti kormányokon keresztül. Magyarországon a vállalkozások, intézmények számára kiírt energetikai korszerűsítésekre, felújításokra vonatkozó ismertebb pályázatok a következők.

tovább


Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása – GINOP-1.2.8-17

Jelen felhívás olyan ipari KKV-k számára nyújt finanszírozási forrást technológiai rendszereinek, termelési és irányítási, vezérlési rendszereinek stb. megújításához, amelyek számára elérhető cél és szükséges irány a termelési folyamatok automatizálása, a különböző CPPS- (Cyber-Physical Production System) megoldások alkalmazása.

tovább


Hirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága auditori csapata bővítéséhez új külsős munkatársakat/alvállalkozókat keres.

tovább


GAP-elemzés – önálló előaudit az irányítási rendszerek követelményeinek való megfelelés elősegítésére

Azon szervezetek, akik hosszú távon gondolkodnak, jellemzően működtetnek valamilyen irányítási rendszert, melynek egy nemzetközi szabvány az alapja. Az MSZT új szolgáltatásával, a cégeknél már működő, újonnan megjelenő irányítási rendszer megfelelőségének, vagy a már működtetett rendszerek és az azokban rejlő továbblépési lehetőségek feltérképezésében kíván segítséget nyújtani.

tovább


Jövőbeli stratégiák és trendek

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) Piaci Stratégiai Igazgatósága (Market Strategy Board, MSB) a jelentősebb nemzetközi vállalatokkal közösen együttműködve évről évre meghatározza a jövőbeli technológiákat és fejlődési tendenciákat.

tovább


Beszállítói audit – a beszállítói lánc megfelelősége a siker egyik záloga

A mai globális gazdasági környezetben a beszállítói lánc milyensége nagyban meghatározza egy vállalat sikerét. A beszállítók rákényszerülnek arra, hogy a meglévő és alkalmazott módszereiket továbbfejlesszék. 

tovább


KKV-k logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

Magyarország földrajzi elhelyezkedése kedvező a logisztikai központok kialakításához. Nagy piaci kereslet mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális szolgáltatások iránt. A nagyvállalatokkal ellentétben a hazai kis- és közepes vállalkozások alacsony számban veszik igénybe a logisztikai szolgáltatásokat, ezzel azonban versenyképességük jelentősen csökken a környező országok hasonló vállalkozásaival szemben.

tovább


Belső auditori vizsgalehetőség felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók részére

Az MSZT először 2016. júliusban tette lehetővé a vonatkozó tantárgyi feltételeket sikeresen teljesítő egyetemi hallgatók részére, hogy információbiztonsági belső auditori (IBIR BA) vizsgát tehessenek.

tovább


MSZ 2364/MSZ HD 60364


Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény

9. korszerűsített változat és 9. pótlapok

tovább


KÖZLEMÉNY
Helyesbítések és helyesbített változatok

2016 júliusától az MSZT honlapján a Szabványok havi helyesbítése cikkekben elérhetővé válik a szabványok európai helyesbítése (/AC), illetve megtekinthetők lesznek az ISO által kiadott és a CEN által átvett helyesbített változatokban lévő változtatások vagy azok helye.

 


A szabványok szerzői jogi védelme

Az MSZT fő célja a szabványok széles körben való terjesztése és használatuk, alkalmazásuk elősegítése úgy, hogy a szabványok szerzői jogainak védelme biztosítva legyen.

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. II. félévi munkaprogramja

A munkaprogram az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

tovább


Járműazonosító szám (VIN)

(gyártóazonosító (WMI) igénylése)

tovább


Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

tovább


Szabványok helyesbítése

tovább


Új európai szabványkiadványok

tovább


Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

(szabványtervezetek listája felszólalási határidővel)

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítási projektek

(aktuális munkaanyagok listája)

tovább


CEN/CENELEC notifikációk

tovább


Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra

tovább


A közérdekű MSZT-adatok meghatározása és nyilvánosságra hozataluk rendje

tovább


A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése

tovább


Tévhitek és tények

tovább


Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

tovább


Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

tovább


Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

tovább


Rendszerszabványokról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) irányítási rendszerszabványai modellként szolgálnak az irányítási rendszerek kialakításához és bevezetéséhez. Azok a szervezetek, amelyek ilyen rendszereket építenek ki, élvezhetik a világ minden tájáról összegyűjtött irányítási tapasztalatok és jó gyakorlatok előnyeit.

Az irányítási rendszerszabványok minden szervezetre alkalmazhatók függetlenül annak méretétől, termékeitől és szolgáltatásaitól.

Egy hatékony irányítási rendszer:

 • erőforrás- és költségmegtakarítást eredményez;
 • hozzájárul a kockázatok felméréséhez és kezeléséhez;
 • segíti az érdekeltek elvárásainak teljesítését, javítja a szervezet társadalmi és piaci megítélését.

 

Az irányítási rendszerek szabványai

A nemzetközi szabvány nemzeti szabványrendszerbe való illesztésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.
A nemzetközi szabványok/szabvány jellegű dokumentumok/munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

 

A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetettségéről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista
A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetéséről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/nemzeti-szabvanyok-kidolgozasa

Az egyes irányítási rendszerekről hírek, aktualitások megtekinthetők a linkekre kattintva:

ISO 50001
Energiairányítás

ISO 14001 Környezetközpontú irányítás


ISO 9001
Minőségirányítás

ISO 22000
Élelmiszer-biztonság

Integrált irányítási rendszerek tanúsítása

ISO 20121
Fenntartható események

ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

ISO 27001 Információbiztonság

ISO 37001 Megvesztegetés elleni irányítási rendszerek