• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Rólunk
 • Közlemények
 • Rendszerszabványokról

Hírek


Megjelent A kulturális örökség megőrzése szabványcsalád történelmi épületek energetikai teljesítőképességének fejlesztésével foglalkozó része magyar nyelven

Az MSZT 2019. január 1-jén adta ki az MSZ EN 16883 A kulturális örökség megőrzése. Útmutatók a történelmi épületek energetikai teljesítőképességének fejlesztéséhez szabvány magyar nyelvű változatát, amely útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet fenntartható módon növelni a történelmi épületek – azaz történelmi, építészeti vagy kulturális okokból értékes épületek – energetikai teljesítőképességét, az örökségi jelentőségüket is figyelembe véve. E szabvány nem csak a jogszabályi felhatalmazás alapján örökségnek nyilvánított épületekre, hanem minden fajtájú és korú történelmi épületre alkalmazható.

tovább


Beszámoló az IEC 82. közgyűléséről

Az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 82. közgyűlését a Koreai Műszaki és Szabványügyi Ügynökség, a KATS meghívására Dél-Korea második legnagyobb városában, Busanban tartották 2018. október 13. és 25. között.

tovább


Felhívás

A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 801 „Szabadvezetékek létesítése” nemzeti szabványosító műszaki bizottsága az MSZE 50341-2:2014 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti előírások előszabvány felülvizsgálatát és korszerűsítését tervezi programba venni, melyhez 2019. január 20-ig várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

Felvilágosítást ad: Nagy Gábor, e-mail: g.nagy@mszt.hu

Sikeres MSZ ISO/IEC 27001:2014 tanúsítási audit a HCC Embedded Tanácsadó Kft.-nél

A HCC Embedded Tanácsadó Kft. vezetése a kezdetektől elkötelezte magát a lehető legmagasabb szintű embedded-szoftverek fejlesztése és az ahhoz tartozó, magas színvonalú szolgáltatások nyújtása mellett. A HCC Embedded a már meglévő minőségirányítási rendszerét az MSZ ISO/IEC 27001:2014 irányítási rendszerszabvány követelményeivel egészítette ki, melyet két szakaszban lefolytatott auditon igazolt. Az auditorok javaslata alapján 2018. december 14-én az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásáról.

tovább


Negyedik tanúsítási ciklusát kezdte az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) a reumatológia és fizioterápia szakterületeken a progresszív ellátás legmagasabb szintű betegellátó intézménye, tudományos kutató és oktató-továbbképző, szakmai módszertani és minőségbiztosítási központ, országos Intézet. A jelenleg negyedik tanúsítási ciklusába lépett intézményben, 2018 novemberében pozitív eredménnyel lezajlott az ORFI integrált irányítási rendszerének soron következő megújító auditja.

tovább


Áttérés az új ISO/IEC 20000-1:2018 követelményszabványra

2018 szeptemberében megjelent az ISO/IEC 20000-1:2018 Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei címűnemzetközi szabvány, amely az eddigi MSZ ISO/IEC 20000-1:2013 (ISO/IEC 20000-1:2011) szabványt váltja fel. A tanúsított szervezetek új szabványra való áttérésével kapcsolatos információkat a Nemzetközi Akkreditálási Fórum IAF 2018-14 számú határozatában rögzítette.

tovább


20. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen, ebben az évben immár huszadik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére.

Témák: 1. Jövőnk és a Föld
            2. A Föld, amit szeretek

Jelentkezési határidő: 2019. május 31. 

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

A partnerek elégedettsége, előremutató véleménye kiemelten fontos minden szervezet számára. Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

tovább


Szabványok januári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. január 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


2019. januárban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről

2018-ban magyar nyelven megjelent szabványok


Tévhitek és tények II.

Cikksorozatunkban a nemzeti szabványosítás fontos kérdésköreit érintjük, melyben egy-egy, a szabványokkal és a szabványosítási folyamatokkal kapcsolatos, általános tévhitet oszlatunk el.

 

tovább


2018-ban kiadott európai szabvány jellegű dokumentumok (CEN)

– Munkaértekezleti megállapodások –

A CEN munkaértekezleti megállapodás (CWA) a CEN által, a három hivatalos nyelv (angol, német, francia) közül legalább az egyik nyelven kiadott dokumentum. Ez olyan megállapodás, amelyet egy CEN-munkaértekezleten dolgoznak ki, és a CEN olyan kiadványa, amely meghatározott egyének vagy szervezetek közötti megegyezést tükröz. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a dokumentum tartalmáért.

tovább


2018-ban kiadott európai szabvány jellegű dokumentumok (CEN)

– Műszaki jelentések –

Műszaki jelentések (CEN/TR-ek) akkor készülnek, ha sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek.

tovább


2018-ban kiadott európai szabvány jellegű dokumentumok (CEN)

– Műszaki specifikációk –

A műszaki specifikációkat (CEN/TS-eket) például az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hozzák létre.

tovább


ISO 35001 Biológiai kockázatok — Új nemzetközi irányítási rendszerszabvány készül a laboratóriumok számára

A biológiai kockázat a bizonytalanság hatása, amelyet egy esemény (beleértve a körülmények változását is) következményeinek és az előfordulás kapcsolódó valószínűségének kombinációjával fejeznek ki, ahol a kockázat forrása a biológiai anyag.

tovább


Elérhetőek a Schmidt-kalapáccsal végzett vizsgálatokra vonatkozó szabványos követelmények magyar nyelven

Az MSZT 2018. december 1-jén adta ki az MSZ EN 12504-2:2013 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása szabvány magyar nyelvű változatát, amely megadja a szakmai köznyelvben Schmidt-kalapácsként ismert eszközzel végzett vizsgálatok előírásait.

tovább


Az MSZT/MCS 802 „Teljesítménytranszformátorok" munkacsoport műszaki bizottsággá alakult

A „Teljesítménytranszformátorok" műszaki bizottság tagjainak száma néhány évvel ezelőtt olyannyira lecsökkent, hogy elvesztette bizottsági rangját és munkacsoporttá minősült. A munkacsoport elnöke nyugalomba vonult, így az MCS 802 elnök nélkül maradt.
Azóta új tagok toborzásával azonban sikerült a tagok létszámát megnövelni, így lehetővé vált az Eljárási rend december 4-ei ülésén való elfogadása és a bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása.

tovább


Tévhitek és tények I.

Cikksorozatunkban a nemzeti szabványosítás fontos kérdésköreit érintjük, melyben egy-egy, a szabványokkal és a szabványosítási folyamatokkal kapcsolatos, általános tévhitet oszlatunk el.

tovább


Magyar nyelvű szabványok az elektromágneses terek területén

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. december 1-jén az alábbi három, korábban jóváhagyó közleménnyel (angol nyelven) bevezetett európai szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé.

 

tovább


Fénytávközlési műszaki jelentések magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. november 1-jén két nemzetközi műszaki jelentés magyar nyelvű változatát tette közzé a fénytávközlés területén.

 

tovább


Futball és szabványosítás

Sokat hallottunk a hírekben az év futballistájának megválasztása körüli bonyodalmakról és a különböző, a bírót segítő elektronikus eszközök bevezetéséről. Bár a szabványosítás nem szerepel annyit a sajtóban, mint a fenti témák, mégis a magyar szabványosítás szemszögéből fontos döntés született a közelmúltban.

tovább


5G és a virtuális valóság

Az 5G rendszerek már a kezdetektől fogva tartalmazni fogják a virtuális valóság specifikációit. Ennek eléréséhez a 3GPP Kodek és Média (SA4) munkacsoportja elkészítette a 360°-os VR streaming szolgáltatások követelményeit a Release 15 specifikációkhoz.

tovább


Helyes árképzés

Az árak átláthatósága a vásárlói bizalom megnyerésének egyik módja, mivel vásárláskor a választást egyszerűbbé teszi. Az egységárazásról szóló új nemzetközi szabvány segíti a termékek gyors és eredményes összehasonlítását, mindenki számára előnyös helyzetet teremtve.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. november 28-án került sor a KIR-MEBIR-EIR auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A KIR-MEBIR-EIR MSZT-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


Aranyoklevél a PROTOKON Gyártó, Fejlesztő és Kereskedő Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület a PROTOKON Gyártó, Fejlesztő és Kereskedő Kft.-t aranyoklevéllel jutalmazta minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan, eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Eredményesen zárult a Lasselsberger-Knauf Kft. okirat-megújító auditja az MSZ EN ISO 9001:2015 alapján

A Lasselsberger-Knauf Kft. Magyarországon és a környező országokban építőipari termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó piacvezető vállalat. A Magyar Szabványügyi Testület felkészült auditora 2018 novemberében végezte el a minőségirányítási rendszer okirat-megújító auditját. Az auditcsoport javaslata alapján 2018 decemberében az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegő szennyezettségére a téli fűtési időszak beköszöntével nagyobb figyelmet fordítunk, azonban az év minden napján szükséges a levegő minőségét kiemelten kezelni, hiszen egészségügyi kockázati tényezőről beszélhetünk. A levegő minőségének javítása, a kijutatott szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a társadalom közös érdeke. A jogszabályok betartása elősegíti a környezetet érő káros hatások csökkentését, ezáltal az emberi egészség védelmét is.

tovább


A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására
Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-18

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. Az elbírálásnál plusz pontot jelent, ha a szervezet megfelel a pályázati kiírásban rögzített ISO 14001-re vonatkozó követelménynek.

tovább


Ásványolajtermékek lobbanás- és gyulladáspontjának meghatározása Cleveland szerinti módszerrel — megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 2592:2018

A szabvány magyar nyelvű harmadik kiadása, amely december 1-jén jelent meg, segítséget nyújt a minőség-ellenőrző szervezetek, a vegyipari létesítmények, az ásványolajtermékeket előállító és vizsgálólaboratóriumok, oktatási intézmények, valamint a hatóságok számára.

tovább


Együttműködés az anyagáramlás költségének elszámolásában — megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 14052:2018

A szabvány célja, hogy útmutatást nyújtson az anyagáramlás költsége elszámolásának (MFCA) gyakorlati alkalmazásához az ellátási láncokban. Az MFCA egy olyan elszámolási eszköz, amely segíti a szervezeteket anyag- és energiafelhasználásuk, veszteségeik és költségeik jobb megértésében

tovább


Az IRIS Certification™ szabályok:2017 kiadvány és a Vasúti minőségügyi menedzser képzés

Az MSZT 2017. december 1-jén tette közzé az MSZ ISO/TS 22163:2017 Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Megtartotta alakuló ülését az MSZT/MB 443 Építészet és műemlékvédelem műszaki bizottság

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) új műszaki bizottságot hozott létre azzal a céllal, hogy általános építészeti és műemlékvédelmi kérdésekben, illetve az akadálymentesítés tervezési vonatkozásaival, a kulturális örökség megőrzésével és az építészeti nyelvhasználattal kapcsolatban felmerülő szabványosítási feladatok során széles körű konszenzus alakulhasson ki, a megfelelő szakmai szervezetek és elismert szakértők bevonásával.

tovább


November 1-től magyar nyelven is megvásárolhatók az új európai létesítménygazdálkodási szabványok

A létesítménygazdálkodás (FM = Facility Management) olyan szervezeti funkció, amely integrálja az embereket, a helyet és a folyamatot az épített környezeten belül, az emberek életminőségének és a fő tevékenység termelékenységének javítása céljából. Az ISO/TC 267nemzetközi műszaki bizottság által kidolgozott FM-szabványok a létesítménygazdálkodás jellemzőit írják le, és a magán-, valamint a közszférában egyaránt való alkalmazásra szánták azokat.

tovább


5G videóinterjúk a TSG #81 után

A 3GPP TSG #81 plenáris ülése után videóinterjú készült a 3GPP TSG RAN elnökével, Bertényi Balázzsal és a 3GPP CT műszaki csoport elnökével, Georg Mayerrel az 5G szabványosításának előrehaladásáról.

tovább


Frissült az ATEX irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018 októberében közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó 2014/34/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

tovább


A játszóterek szabványai – magyar nyelven –

A kisgyermekek társas kapcsolatait, testi fejlődését, koordinációs képességét stb. leginkább a játszótereken való játék fejleszti, ahol a gyermekek kiélhetik mozgás iránti vágyukat, kreativitásukat, fantáziájukat, és tapasztalatokat gyűjthetnek a hasonló korú gyermekekkel való játék során.

tovább


Hidrometria – az EU-s vízpolitika és környezeti jelentések támogatása –

CEN/TC 318 Hidrometria műszaki bizottság kiadta a CEN/TS 17171 azonosító jelzetű műszaki specifikációt, amely egy új irányadó dokumentum a mért hidrometriai adatok kezelésére. A szabvány jellegű dokumentum „A mért hidrometriai adatok kezelése. Útmutató" címet viseli.

tovább


Eredményesen zárult a Siemens Mobility Kft. okirat-megújító auditja az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján

A Siemens Mobility Kft. a Siemens AG(SAG)-ből kivált Siemens Mobility GmbH cég általános hazai képviselője, önálló eredményfelelősségű regionális szervezet. A Magyar Szabványügyi Testület három felkészült auditora 2018 októberében végezte el a szervezet integrált irányítási rendszerének okirat-megújító auditját. Az auditcsoport javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

tovább


Az MSZT új ügyfele, minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása területén, a Lajta Facility Kft.

A Lajta Facility Kft. törekszik a megrendelői és munkatársai elégedettségének folyamatos növelésére, mindemellett céljuk még a jövő nemzedék életfeltételeinek megőrzése, a természeti környezet fenntartása, a környezet védelme és javítása. A szervezet jövőképéhez igazítva, 2018-ban az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint tanúsítatta integrált irányítási rendszerét. A Magyar Szabványügyi Testület az auditot két szakaszban két jól felkészült és kompetens auditorral folytatta le és javaslataik alapján pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásáról.

tovább


Nemzetközi felmérés az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 áttérési adatokról

– 2018. szeptember 15-ei állapot –

2018 szeptemberében az IAF összegyűjtötte tagjaitól az akkreditált tanúsító szervezetek által lejelentett áttérési arányokat az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti tanúsítások vonatkozásában. Ezzel egy időben az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – is végzett hasonló témában felmérést a hálózaton belül benchmarking céljából.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. október 25-én került sor az élelmiszer-biztonsági auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület székházában. Az auditortalálkozó főbb témái az ISO 22000 szabványcsalád változásait, az új ISO 22000:2018 szabvány követelményeit és a takarmánygabona-tárolás veszélyeit érintették. Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése és az audittapasztalatok megbeszélése.

tovább


2018 októberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Megjelent magyarul a gépjármű-hajtóanyagok jelöléséről szóló fogyasztói tájékoztatás (MSZ EN 16942)

2014/94/EU irányelv 7. cikke szerint a tagállamoknak 2016. november 18-ig hatályba kell léptetniük azokat a törvényeket, szabályozásokat és adminisztratív rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók tájékoztatást kapjanak járműveiknek a gépjármű-hajtóanyagokkal és az elektromos töltőpontokkal való kompatibilitására vonatkozóan. A tájékoztatást fel kell tüntetni a gépjárművek használati útmutatóiban, a gépjárműhajtóanyag-töltőpontokon, az elektromos töltőpontokon, valamint a gépjárműveken és a járműkereskedésekben.

tovább


Sikeres újraakkreditálási eljárás az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti tanúsításra

2018 júliusában tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét az MSZT-nél az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot az auditorok helyszíni megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. Köszönjük azoknak az ügyfeleinknek és auditorainknak, akik segítő támogatásukkal biztosították a zökkenőmentes és sikeres eljárás lebonyolítást. A NAH 2018. szeptember 20-án döntött az akkreditálási okirat kiadásáról.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2017

ISO Survey 2017 – Összefoglaló

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2017-es tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepelnek. Az áttekintés a felmérés összefoglalójában olvasható.

tovább


ARANYOKLEVÉL GALISZ Galvanizáló Ipari és Szolgáltató Szövetkezeti Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója a GALISZ Kft. részére aranyoklevelet adományozott minőség- és környezetközpontú irányítással kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Sikeres új környezetközpontú tanúsítási eljárás az Aqua Construct Zrt.-nél

Az AQUA CONSTRUCT Zrt. szolgáltatásai fejlesztése érdekében 2004 óta folyamatosan fenntartja minőségirányítási rendszerét és fejleszti működését. Felelős vállalatként az idei év során, az új szabványra való áttérés mellett, környezetközpontú irányítási rendszere tanúsíttatása mellett is döntött. Az auditor javaslata alapján 2018. szeptember 14-én az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítványok kiadásáról.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és a rezgéssel kapcsolatban

A zajjal, rezgéssel járó folyamatok számos területen károsíthatják a hatásviselőket, amelyek a szervezetek eltérő zajérzékenysége miatt különbözőképpen reagálhatnak az őket érő expozíciókra. A cikkünkben összegyűjtött jogszabályok alkalmazása elősegíti a zaj és rezgés elleni védelmet, ezáltal az emberi egészség védelmét, valamint a környezetbe kerülő káros hatások csökkentését is.

tovább


Újabb műszaki specifikációk az építési termékek veszélyesanyag-kibocsátásának korlátozására

Az MSZT 2017. november 30-ai szakmai fórumán műszaki specifikációk újabb csoportjának megjelenéséről adott tájékoztatást a veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése témakörében.

tovább


Kína és India szerepe és helye a nemzetközi szabványosításban

Cikksorozatunk második részében Kína és India nemzetközi szabványosításban betöltött szerepét vesszük szemügyre. Kína gyors gazdasági fejlődése, illetve törekvése, hogy utolérje, majd lehagyja az Amerikai Egyesült Államokat mind gazdasági, mind világhatalmi téren közismert. De hogyan nyilvánul ez meg a nemzetközi szabványosításban?

tovább


Frissült a rádióberendezések irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. 07. 13-án közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

tovább


Egyéni védőeszközök harmonizált szabványai

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018 márciusában közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

tovább


Termékszabványok az aszfaltkeverékek területén

2018. október 1-jén jelent meg az MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat 1. és 5. részének magyar nyelvű változata. Az MSZ EN 13108-1:2016 az aszfaltbeton, az MSZ EN 13108-5:2016 a zúzalékvázas masztixaszfalt anyagelőírásait tartalmazza.

tovább


A játszótér-felügyelők/-üzemeltetők kompetenciája

– CEN/TR 17207:2018 –

Az Európai Szabványügyi Bizottság által kiadott európai műszaki jelentés (TR) a köztéri játszótereket és szabadidős sportkörnyezetet felügyelők számára ad iránymutatást, valamint egy keretrendszert határoz meg a játszótéri ellenőrzésekhez, illetve az ellenőrzéseket végzők oktatásához és kompetenciájuk értékeléséhez. Ez az útmutató részletezi a szükséges ismereteket minden egyes feladathoz, amelyet az ellenőrzés során el kell végezni, valamint meghatározza az elvárt ismeretek alapszintjét.

tovább


Megjelent az energiairányítási rendszerek nemzetközi szabványának új kiadása, az ISO 50001:2018

A globális éghajlatváltozással szembeni fellépés legfontosabb céljai között szerepel az energiafogyasztás csökkentése és az energiahatékonyság javítása. Az energetikai teljesítmény javítására vonatkozó nemzetközi szabvány, az ISO 50001 korszerűsített változata 2018 augusztusában jelent meg.

tovább


Kimagasló magyar eredmények a 19. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyen

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny magyarországi meghirdetésében és promotálásában a Magyar Szabványügyi Testület örömmel működött közre. Az idei versenyen több magyar gyermek is kimagasló eredményt ért el.

tovább


Áttérés az új ISO 22000:2018 szabványra

2018. június 19-én megjelent az ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények címűnemzetközi szabvány, amely az eddigi MSZ EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005) szabványt váltja fel. A tanúsított szervezetek új szabványra való áttérésével kapcsolatos információkat a Nemzetközi Akkreditálási Fórum az IAF 2017-16 számú határozatában rögzítette.

tovább


Áttérés az új ISO 50001:2018 követelményszabványra

Az ISO 50001 korszerűsítésének eredményeként 2018. augusztus 21-én megjelent az ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató című nemzetközi szabvány. A Nemzetközi Akkreditálási Fórum az IAF 2017-14 számú határozatában rögzítette az ISO 50001:2018-ra való áttérési időszak feladatait, ezzel segítséget nyújtva az akkreditáló testületek, a tanúsító szervezetek és a tanúsítvánnyal rendelkező tanúsított szervezetek számára.

tovább


Nyolcadik tanúsítási ciklusát kezdte a GB-GANZ Tüzeléstechnikai Kft. – Sikeres áttérés az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra

A tüzelőberendezések gyártásával foglalkozó GB-GANZ Tüzeléstechnikai Kft.  1997 óta tanúsított ügyfele a Magyar Szabványügyi Testületnek. Az MSZT felkészült auditora 2018 júliusában végezte el a szervezet minőségirányítási rendszerének okirat-megújító és egyben a szabvány 2015. évi verziójára vonatkozó áttérési auditját.

tovább


A P.M.R. Kft. sikeres áttérési auditja az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványokra

Az 1991-ben alakult P.M.R. Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft. fő tevékenysége a hasznosítható hulladékok elsősorban papír-, műanyag és fémhulladékok gyűjtése, szállítása, feldolgozása, újrahasznosításra való előkezelése, másodlagos nyersanyaggá alakítása a feldolgozóipar számára.  A szervezet sikeres felügyeleti és egyben az új szabványokra vonatkozó áttérési auditját követően az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Az EU által megalkotott hulladékgazdálkodási hierarchiának és az ezt elősegítő hulladékgazdálkodási törvényeknek köszönhetően egyre nagyobb figyelmet kap a keletkező hulladékok újrahasznosítása, szelektív gyűjtése. A környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása, az egyre korszerűbb technológiák, eljárások, valamint törvényi szabályozások alkalmazása.

tovább


Hogyan működnek együtt az ISO 55001 Vagyongazdálkodás és az ISO 41001 Létesítménygazdálkodás szabványok a szervezeti teljesítmény és az életminőség javítása érdekében?

Az ISO egy sor irányítási rendszerszabványt hozott létre, amelyek segítik a szervezeteket teljesítményük javításában. Az irányítási rendszerek megteremtik a folyamatos fejlesztés, a vezetői jövőkép, az alkalmazotti tudatosság és az érintettek bevonásának szervezeti kultúráját. Az irányítási rendszereket alkalmazó szervezetek a szervezeti célok elérése érdekében jobban fókuszálnak az irányelvekre, a célokra és a folyamatokra.

tovább


Az IQNet 30. közgyűlése

2018. július 1–6. között tartotta az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 30. közgyűlését Kuala Lumpurban, melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja. A tagok évente találkoznak, hogy frissítsék, megvitassák és döntéseket hozzanak a szervezet által nyújtott szolgáltatások, harmonizációs elvek, valamint tagsági kérdéseket érintő témákban. A közgyűlés szakmai programján kívül IQNet Fórum is megrendezésre került.

tovább


Az MSZT új ügyfele az integrált irányítási rendszer tanúsítása területén, a DAB Pumps Hungary Kft.

A DAB, több mint negyven éve, 1975-től van jelen a víz mozgásáért és kezelésért felelős technológia piacán. A szervezet – megőrizve a DAB csoport korábbi minőségirányítási hagyományait és eredményeit – megújította minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint és kiegészítette az MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeknek való megfeleléssel. Az auditorok javaslata alapján 2018. augusztus 1-jén az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásról.

tovább


Az MSZT új ügyfele az ULTINOUS Információtechnológiai Zrt. – Sikeresen lezajlott az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási eljárása

Az ULTINOUS Információtechnológiai Zrt. 2017-ben alakult mesterséges intelligenciára alapozott videoanalitika-technológiát fejlesztő cég, a deep learning alapú arcfelismerő algoritmusuk első sorban kereskedelmi, biztonsági és webes alkalmazásokat támogat. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 1 felkészült auditorral 2018. júliusban végezte el az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási auditját.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése, az MSZT egyik népszerű szolgáltatása

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát, biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól, üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését. Az elmúlt időszakban jelentősen több játszótéri eszköz ellenőrzését rendelték meg az MSZT-től, mint a korábbi években.

tovább


Nemzeti Akkreditáló Hatóság – KÖFOP projekt nyitórendezvénye – sajtóközlemény

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. június 7-én megtartotta „A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében" c. kiemelt KÖFOP projekt nyitórendezvényét. A NAH által kiadott hivatalos sajtóközlemény:

tovább


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és a szabványosítás

Az akkreditálás és a megfelelőségértékelés tudásalapjának és minőségének meghatározó részét képezik az ISO Megfelelőségértékelés bizottsága (Committee on conformity assessment, ISO/CASCO) által kidolgozott szabványok.

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület gépészmérnök végzettségű munkatársat keres szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


Áttérési útmutató – Áttérés az új ISO 45001:2018 szabványra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. 03. 12-vel kiadták:
– az ISO 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval címűnemzetközi szabványt, amely az eddigi MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványt fogja kiváltani.

Az új MEBIR-szabványra történő áttérés valamennyi akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező szervezetet érinti, melyre a cégeknek 3 év áll rendelkezésre az ISO 45001:2018 szabvány közzétételétől számítva. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának áttéréssel kapcsolatos általános tájékoztatását az alábbi Áttérési útmutató tartalmazza.

tovább


Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A nagyvállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság növekedéséhez, különösen a feldolgozó- és építőiparhoz, valamint a modernizációhoz. Idén összesen 15 milliárd forint beruházási támogatásra pályázhatnak nagyvállalatok. Az elszámolható költségek között szerepel a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.

tovább


Népszerű energetikai pályázatok

Az Unió a tagállamai számára forrástámogatást biztosít az energiafelhasználás korszerűsítésére és hatékonyabbá tételére a nemzeti kormányokon keresztül. Magyarországon a vállalkozások, intézmények számára kiírt energetikai korszerűsítésekre, felújításokra vonatkozó ismertebb pályázatok a következők.

tovább


GAP-elemzés – önálló előaudit az irányítási rendszerek követelményeinek való megfelelés elősegítésére

Azon szervezetek, akik hosszú távon gondolkodnak, jellemzően működtetnek valamilyen irányítási rendszert, melynek egy nemzetközi szabvány az alapja. Az MSZT új szolgáltatásával, a cégeknél már működő, újonnan megjelenő irányítási rendszer megfelelőségének, vagy a már működtetett rendszerek és az azokban rejlő továbblépési lehetőségek feltérképezésében kíván segítséget nyújtani.

tovább


Beszállítói audit – a beszállítói lánc megfelelősége a siker egyik záloga

A mai globális gazdasági környezetben a beszállítói lánc milyensége nagyban meghatározza egy vállalat sikerét. A beszállítók rákényszerülnek arra, hogy a meglévő és alkalmazott módszereiket továbbfejlesszék. 

tovább


Belső auditori vizsgalehetőség felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók részére

Az MSZT először 2016. júliusban tette lehetővé a vonatkozó tantárgyi feltételeket sikeresen teljesítő egyetemi hallgatók részére, hogy információbiztonsági belső auditori (IBIR BA) vizsgát tehessenek.

tovább


A szabványok szerzői jogi védelme

Az MSZT fő célja a szabványok széles körben való terjesztése és használatuk, alkalmazásuk elősegítése úgy, hogy a szabványok szerzői jogainak védelme biztosítva legyen.

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT AZ MSZT-TAGSÁGHOZ 
 • VÁLTOZÁSBEJELENTŐ 
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. évi munkaprogramja

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2018. II. félévi szabványosítási terve

A szabványosítási terv az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

tovább


Járműazonosító szám (VIN)

(gyártóazonosító (WMI) igénylése)

tovább


Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

tovább


Szabványok helyesbítése

tovább


Új európai szabványkiadványok

tovább


Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

(szabványtervezetek listája felszólalási határidővel)

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítási projektek

(aktuális munkaanyagok listája)

tovább


CEN/CENELEC notifikációk

tovább


Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra

tovább


A közérdekű MSZT-adatok meghatározása és nyilvánosságra hozataluk rendje

tovább


A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése

tovább


Tévhitek és tények

tovább


Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

tovább


Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

tovább


Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

tovább


Rendszerszabványokról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) irányítási rendszerszabványai modellként szolgálnak az irányítási rendszerek kialakításához és bevezetéséhez. Azok a szervezetek, amelyek ilyen rendszereket építenek ki, élvezhetik a világ minden tájáról összegyűjtött irányítási tapasztalatok és jó gyakorlatok előnyeit.

Az irányítási rendszerszabványok minden szervezetre alkalmazhatók függetlenül annak méretétől, termékeitől és szolgáltatásaitól.

Egy hatékony irányítási rendszer:

 • erőforrás- és költségmegtakarítást eredményez;
 • hozzájárul a kockázatok felméréséhez és kezeléséhez;
 • segíti az érdekeltek elvárásainak teljesítését, javítja a szervezet társadalmi és piaci megítélését.

 

Az irányítási rendszerek szabványai

A nemzetközi szabvány nemzeti szabványrendszerbe való illesztésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.
A nemzetközi szabványok/szabvány jellegű dokumentumok/munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

 

A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetettségéről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista
A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetéséről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/nemzeti-szabvanyok-kidolgozasa

Az egyes irányítási rendszerekről hírek, aktualitások megtekinthetők a linkekre kattintva:

ISO 50001
Energiairányítás

ISO 14001 Környezetközpontú irányítás


ISO 9001
Minőségirányítás

ISO 22000
Élelmiszer-biztonság

Integrált irányítási rendszerek tanúsítása

ISO 20121
Fenntartható események

ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

ISO 27001 Információbiztonság

ISO 37001 Megvesztegetés elleni irányítási rendszerek

ISO 41001 Létesítménygazdálkodás

ISO 55001 Vagyongazdálkodás