• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Rólunk
 • Közlemények
 • Rendszerszabványokról

Hírek


Szabványok júliusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. július 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


2018. júliusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről

2018-ban magyar nyelven megjelent szabványok


Beszámoló az IEC megújuló energia bizottság napenergia szektorának üléséről

Az IECRE Megújuló energia. IEC-rendszer a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazásokban használt berendezésekre vonatkozó szabványok tanúsítására bizottság június 21. és 22. között Budapesten a Danubius Hotel Héliában rendezte meg szakmai ülését. A rendezvény elnevezése IECRE PV OMC (photovoltaic Operational Management Committee) Meeting, azaz IECRE Fotovillamos Operatív Irányító Bizottsági ülés volt.

tovább


Megjelent magyar nyelven az MSZ IEC 60050-447:2018 és az MSZ EN 60255-149:2014

– a mérőrelészótár és a hőmás relék működési követelményei –

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. június 1-jén és július 1-jén a két relészabvány magyar nyelvű kiadását tette közzé a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatásával, az MSZT/MB 808 Erősáramú relék bizottság égisze alatt.

tovább


Változás a magyar vezetésű IEC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás nemzetközi szabványosító bizottságban

Az IEC/TC 13 Electrical energy measurement and control (Villamosenergia-mérés és -szabályozás) bizottság titkársági teendőit az MSZT látja el. A bizottság titkára Kmethy Győző úr 2017. július 1-től nyugalomba vonult és lemondott a titkársági posztjáról.

tovább


Új nemzetközi szabvány készül a fogyatékkal élők segédeszközeinek vizsgálatára

A WHO fogyatékkal élőkről készült jelentése megállapítja, hogy a világon több mint egy milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal, közöttük 200 millió jelentős nehézségekkel küzd. A segédeszközök konkrét megoldást jelenthetnek ezeknek az embereknek, reményt adva egy jobb életre.

tovább


Frissült a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. június 15-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

tovább


Sikeres integrált akkreditációs eljárás az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ 28001, MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Eljárási Standardok szerint

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH)  2018 márciusában és áprilisában öt napon át tartotta az irodai helyszíni szemléit az MSZT-nél az irányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, EIR, MEES) tanúsítása területén integrált eljárásban. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot az auditorok helyszíni megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. Köszönjük azoknak az ügyfeleinknek és auditorainknak, akik segítő támogatásukkal biztosították a zökkenőmentes és sikeres eljárás lebonyolítást. A NAH 2018. június 21-én döntött az akkreditálási okirat kiadásáról.

tovább


Lezajlott az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. négyes integrált irányítási rendszerének tanúsítási eljárása

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitásával rendelkező logisztikai szolgáltatója, jelenleg főleg raklapos áruval és gabona tárolásával, illetve rakodásával foglalkozik. A szervezet négyes integrált irányítási rendszerét 2018 májusában eredményesen tanúsíttatta a Magyar Szabványügyi Testülettel.

tovább


ARANYOKLEVÉL az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet részére

Az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 2003 óta kiemelt tanúsított ügyfele a Magyar Szabványügyi Testületnek.
Az immáron hatodik tanúsítási ciklusába lépett Intézetben, 2018 májusában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra történő áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás. Az MSZT pozitív döntést hozott az újabb három évig érvényes MSZT és IQNet tanúsítási okiratok kiadásáról. Mindezek mellett az MSZT ügyvezető igazgatója Aranyoklevél kiadásával ismerte el az Intézet minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségét, a rendszer eredményes működtetését, folyamatos fejlesztését és a tanúsítás fenntartását az MSZT-nél.

tovább


Információbiztonsági auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. június 13-án került sor az információbiztonsági auditorok interaktív továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A képzés célja az új ismeretek megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása és az auditori, illetve akkreditálási tapasztalatok cseréje volt. A találkozón az ISMS-auditorokon kívül ISMS-auditorjelöltek és integrált eljárásokban érdekelt MIR-auditorok is részt vettek.

tovább


2018 júniusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Gépek biztonsága – Elektromosan érzékelő védőszerkezetek

Elektromosan érzékelő védőszerkezetet olyan gépeken kell alkalmazni, ahol fennáll a személyi sérülés kockázata. Az elektromosan érzékelő védőszerkezet olyan módon véd, hogy a gépet biztonságos állapotba állítja vissza, mielőtt valaki veszélyes helyzetbe kerülne.

tovább


Új CEN-szabványok a biometánra vonatkozóan, az éghajlatváltozás mérsékléséért

Az éghajlatváltozás globálisan megfigyelhető jelenség, és amíg egyesek számára ez melegebb teleket, másoknak pusztító viharokat és szárazságot jelent. Az európai emberek biztonsága és a környezet fenntarthatósága érdekében a klímaváltozás mérséklése, a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése az Európai Uniós politika megkerülhetetlen elemévé vált.

tovább


Magyar nyelvű szabványok jelentek meg az egészségügyi termékek sugársterilizálásáról

Csak a steril orvostechnikai eszköz mentes az életképes mikroorganizmusoktól. Még a minőségirányítási rendszerek (pl. az ISO 13485) követelményei szerint gyártott orvostechnikai eszközökön is lehetnek mikroorganizmusok, bár csak kis számban. A sterilizálás célja a mikrobiológiai szennyezők inaktiválása, a nem steril orvostechnikai eszközök sterilekké alakítása.

tovább


Kidolgozás alatt az etikai kijelentésekre vonatkozó ISO/TS 17033 munkaanyag, az ISO/CASCO gondozásában

A sokáig egyértelmű sikertörténetként értelmezhető etikai kijelentések, és az ezek alapján, a termékeken elhelyezett etikai címkék mennyisége az utóbbi időszakban akkora mértékben megnövekedett, hogy megfelelő szabályozás nélkül veszélybe kerülhetnek az eredeti törekvések. Az ISO/CASCO vezetésével létrejöhetnek azok az irányelvek, amelyekkel újra megbízhatóvá válhatnak ezek a kijelentések.

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Szabványosítási Titkársága irodai asszisztens munkakörbe keres munkavállalót

tovább


Megjelent az új létesítménygazdálkodási rendszerszabvány – ISO 41001:2018

Ha igaz a Forbes magazin megállapítása, mely szerint a munka jövőjét az alkalmazottak tapasztalata határozza meg, akkor mi a szerepe a munkahelynek? Az az igény, hogy lépést tartsanak a munkavégzés módjában és helyében jelentkező állandóan változó tendenciákkal, a létesítménygazdálkodást a szervezet sikerének alapvető elemévé teszi.

tovább


A CEN-CENELEC Ipari Tanácsadó Fóruma [Industry Advisory Forum (IAF)]

A CEN-CENELEC Igazgatási Központja mindig törekedett arra, hogy közvetlen kapcsolatot találjon az ipar képviselőivel. Mivel a teljes világra kiterjedő verseny és a gyorsuló műszaki fejlődés világszerte és Európában is átalakítja a társadalmat és az üzleti világot, időszerűvé vált egy ilyen, az ipar szempontjait képviselő testület létrehozása.

tovább


Nemzeti Akkreditáló Hatóság – KÖFOP projekt nyitórendezvénye – sajtóközlemény

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. június 7-én megtartotta „A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében" c. kiemelt KÖFOP projekt nyitórendezvényét. A NAH által kiadott hivatalos sajtóközlemény:

tovább


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és a szabványosítás

Az akkreditálás és a megfelelőségértékelés tudásalapjának és minőségének meghatározó részét képezik az ISO Megfelelőségértékelés bizottsága (Committee on conformity assessment, ISO/CASCO) által kidolgozott szabványok.

tovább


Az MSZT-AKADÉMIA hírei

tovább


CWA a papír és a karton értékláncáról

Az európai papíripar az eddigi szabványosítási tevékenység kiterjesztése, tudatos fejlesztése mellett döntött, és megkereste igényével ez európai szabványügyi testületeket. A CEN felkarolta az ügyet és egy új workshop-ban (WS) tervezi megindítani a jövőről való együttgondolkodást.

tovább


CWA az utólagos társasház-átalakítás energiahatékony megvalósításáról

A meglévő épületek energiahatékonyságának növelése legalább annyira fontos feladat lenne, mint az új épületek energiahatékony tervezése és kivitelezése. A CEN új workshop-ja (WS) most a saját tulajdonú többlakásos társasházak fenntartóinak kínál megfelelő útmutatást a felújítási munkafolyamatok és kezelési folyamatok szabványos megvalósításához.

tovább


30 éves az ETSI

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját.
Az ETSI 1988-ban jött létre azzal a céllal, hogy az egész világon alkalmazható szabványokat dolgozzanak ki az informatika és a távközlés területén.

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

A partnerek elégedettsége, előremutató véleménye kiemelten fontos minden szervezet számára. Az MSZT Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során sok dicsérő szót és elismerést kaptunk, ezek közül emeltünk ki néhányat.

tovább


Hatodik tanúsítási ciklusát kezdte a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – Sikeres áttérés az ISO 9001:2015 szabványra

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. országos lefedettséggel tevékenykedő egészségügyi intézményrendszer. A társaság mottója a „Megelőzés és gyógyítás egy kézben”, célja nem csak a gyógyítás és megelőzés rendelkezésre állásának egyszerű biztosítása, hanem fontos a páciensek elégedettsége, a mérhető és értékelhető állapotjavulásuk is. A hatodik tanúsítási ciklusába lépett intézményben, 2018 áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás.

tovább


Sikeres új környezetközpontú tanúsítási eljárás a Hőtechnika Kőolajipari Kemenceépítő Kft.-nél

A Hőtechnika Kőolajipari  Kemenceépítő Kft. a szolgáltatásaik fejlesztése érdekében 1998 óta folyamatosan fenntartja minőségirányítási rendszerüket és fejleszti működésüket. Felelős vállalatként az idei év során, az új szabványra való áttérés mellett, környezetközpontú irányítási rendszerük tanúsíttatása mellett is döntöttek. Az auditorok javaslata alapján a sikeres környezetközpontú tanúsítási eljárással egy időben az MSZT a minőségirányítás területén aranyoklevelet adott ki a szervezet részére.

tovább


Aranyoklevél kiadása a Tűzállótechnika Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója 2018 májusában a Tűzállótechnika Kft. részére aranyoklevelet adományozott minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek jelentősége ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is nagy. Több olyan természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

tovább


Az örökségvédelemmel kapcsolatos nemzeti szabványosítás változásai az új minisztériumi struktúra és a tervezett műszaki bizottság létrejöttével

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény II. Fejezetének 2. Módosító rendelkezések szakasza több helyen módosította az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint az egyéb jogszabályokat. Cikksorozatunkban az építőipari szabványosításra vonatkozó hatásairól adunk tájékoztatást, ebben az első részében a kulturális örökségvédelem területén.

tovább


Nők a férfiak világában

A nők hozzájárulását a tudomány, a technológia, a matematika fejlődéséhez gyakran figyelmen kívül hagyják, tetteik és eredményeik gyakran kimaradnak a történelemkönyvekből.

 

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület gépészmérnök végzettségű munkatársat keres szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


Új európai műszaki specifikáció és szabvány a kórházak szellőzésére

Az egészségügyi intézményekben a tiszta és egészséges levegő elengedhetetlen a betegek, a kórházi személyzet és a látogatók egészségének és jólétének szempontjából.

 

tovább


Gépek biztonsága
Biztonsággal összefüggő villamos vezérlőrendszerek

Az automatizálás következtében, valamint a növekvő termelés és az egyre kevesebb kezelői beavatkozás érdekében a gépek biztonsággal összefüggő villamos vezérlőrendszerei egyre nagyobb szerepet játszanak a gépek teljes biztonságában.

tovább


Frissült a 305/2011/EU rendelethez harmonizált szabványok listája

Idén az alábbi szabványok kerültek fel az építési termékek forgalmazására vonatkozó rendelethez kapcsolódó harmonizált szabványok listájára: MSZ EN 14209:2017, MSZ EN 13479:2017, MSZ EN 15824:2017.

tovább


Kerékpározás szabványosan

A kicsiktől a nagyokig mindenki nagy lelkesedéssel várja, hogy végre kerékpárra pattanhasson, hiszen az autón túli világban ez az egyik legkedveltebb, legelterjedtebb közlekedési eszköz. Ez a mozgásfajta minden izomcsoportunkat átmozgatja, szépen formálva izomtónusainkat, ugyanakkor nem terheli túl az izomzatot és az ízületeket. Nem utolsó sorban zsírégetésre is kiváló választás lehet, mely a strandszezon közeledtével igen fontos szempont. Aki rendszeresen ezt a testmozgást választja, jobban bírja a fizikai és a mentális terhelést is, hiszen a kerékpározás élménye feledteti velünk a mindennapi ügyes-bajos dolgainkat. Az alábbi szabványok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a sport minden korosztály számára a lehető legbiztonságosabb legyen.

tovább


Új ISO műszaki bizottság – Üveg áttetszősége

Ismét új szakterület szabványosítása indulhat meg az ISO-ban, nemzetközi szinten. Az üveg áttetszősége sok egyéb szakterületet is érint, de erre eddig nem fordítottak külön figyelmet a nemzetközi szabványosításban.

 

tovább


Új műszaki specifikáció a MEBIR-auditorok felkészültségéről

– június 1-jétől magyarul is elérhető az MSZ ISO 45001:2018 –

Két héttel a világ első, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal (MEBIR) foglalkozó nemzetközi szabványának megjelenése után, az ISO kiadta azt a műszaki specifikációt, amely az ISO 45001-et auditáló szakemberek számára szükséges speciális felkészültséget írja elő. 

tovább


Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2018. évi közgyűlése

A Magyar Szabványügyi Testület nemzeti bizottsága, az MSZT/NB 1 a szakmai terület hazai szabványosítási irányvonalát meghatározó, a szakmai terület általános szabványosítási irányelveit megfogalmazó nemzeti szakmai bizottsága, a MAVIR ZRt. székházában tartotta idei közgyűlését. Tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok (MSZT/MB-k) és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. április 11-én került sor a minőségirányítási és MEES-auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A MIR-MEES MSZT-auditortalálkozó – melyen több mint harminc auditor vett részt – célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, illetve az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


Lezajlott a MobilSign Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítási eljárása

A MobilSign Kft. 2014-ben alakult biometrikus aláíró rendszerek fejlesztésére, bevezetésére és biometrikus aláírási szolgáltatások nyújtására. A Társaság vezetése elkötelezett az információbiztonsági irányítási rendszer bevezetése, működtetése és tanúsíttatása iránt. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának felkészült auditora 2018 áprilisában végezte el a MobilSign Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítási auditját az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány alapján.

tovább


Sikeres áttérés a Trans-Global Környezetvédelmi Kft. okiratmegújító tanúsítási auditján az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokra

A Trans-Global Kft. 1991-ben kezdte meg működését. Hulladékkezelési tevékenységét az egész ország területén folytatja, az élet mindazon területén, ahol veszélyes, ipari, illetve inert hulladékok keletkeznek. 1999-ben Magyarországon az első tíz cég között vezették be, és azóta is működtetik az integrált ISO 9001 minőség- és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerüket. 2018 márciusában a szabványok 2015. évi verziójára való áttérés zökkenésmentesen megtörtént az integrált irányítási rendszer okiratmegújító auditja során.

tovább


2018 áprilisában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Megjelent a Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz szabványsorozat 1. részének magyar nyelvű változata

2017-ben a CEN közzétette a CEN/TC 67 Kerámiai burkolólapok műszaki bizottságban kidolgozott, a kerámiai burkolólapokhoz használt habarcsok és ragasztók három típusára, azaz a kültéri és beltéri burkoláshoz használt cementtartalmú habarcsokra, a beltéri fal- és padlóburkoláshoz használt diszperziós ragasztókra és a reaktív műgyanta ragasztókra vonatkozó Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, osztályba sorolás és megjelölés című EN 12004-1:2017 szabványt. Ennek magyar nyelvű változatát (MSZ EN 12004-1:2017) a Magyar Szabványügyi Testület 2018. május 1-jén tette közzé.

tovább


Magyar nyelven elérhető az MSZ HD 60364-4-46:2017 és az MSZ HD 60364-5-537:2017

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. május 1-jén az MSZ HD 60364 sorozat további két részének magyar nyelvű kiadását tette közzé.

tovább


Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk védelméhez

(ISO/IEC 29151:2017)

A 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megköveteli az adatkezelők birtokában lévő személyes adatok/információk megfelelő szintű biztonságát. Ennek megvalósításához számos szabvány nyújt segítséget, köztük az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) által 2017-ben kiadott ISO/IEC 29151:2017 Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk védelméhez című nemzetközi szabvány.

tovább


Nagy az érdeklődés az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 májusban megjelent magyar-angol nyelvű kiadása iránt

A felkészítő képzés új időpontjai: 2018. június 14. és 18.

2018. május 1-jén megjelent az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei magyar-angol kétnyelvű kiadása. A szabvány egységes értelmezése és alkalmazása, valamint az akkreditálásra való felkészülés elősegítése érdekében az MSZT 2018. május 31-én, és június 14-én és június 18-án is képzést tart az érdeklődők számára.

tovább


A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat változásai (MSZ IEC/TR 61439-0) és alkalmazási tapasztalatai

Szakmai fórum, 2018. június 5. (kedd)

A fórum célja: A felhasználó és a gyártó együttműködésének gördülékenyebbé tétele érdekében az új MSZ IEC/TR 61439-0 ismertetése, valamint a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó szabványsorozat további részeinek alkalmazása során szerzett tapasztalatok megosztása.

tovább


Képzés
Nem villamos robbanásbiztos berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2018. június 7-én képzést tart a nem villamos robbanásbiztos berendezések témakörében, melyena június 1-jén magyar nyelven megjelenő MSZ EN ISO 80079-36:2016 Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016), MSZ EN ISO 80079-37:2016 Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k” (ISO 80079-37:2016) szabványok ismertetésére, és napi gyakorlatban való alkalmazásának bemutatására kerül sor, továbbá alkalom adódik tapasztalatcserére, valamint a robbanásbiztonság-technikai előírások alkalmazásával kapcsolatos kérdések megvitatására.

tovább


Energiahatékonysági intézkedési terv szervezetek számára

– Új szabvány kidolgozása –
Az Energiagazdálkodás műszaki bizottsághoz tartozó CEN/CLC/JWG 9 Energiahatékonysági intézkedési terv szervezetek számára európai műszaki munkacsoport a továbbiakban CEN/CLC/JTC 15 azonosító számmal, változatlan címmel, európai műszaki bizottsági státuszban folytatja működését.

tovább


Megjelent az ISO 45001:2018

A már nagyon várt, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó nemzetközi szabvány (MEBIR) március 12-én megjelent. A szabvány világszerte át fogja alakítani a munkahelyi gyakorlatokat.

tovább


Vízköddel oltó berendezések

A CEN/TC 191 Beépített tűzoltó berendezések európai műszaki bizottság munkaprogramjában szerepel az EN 14972 Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések szabványsorozat kidolgozása.

 

tovább


Az MSZT-AKADÉMIA hírei

tovább


Új ISO műszaki bizottság – Hangszerek

Ismét új szakterület szabványosítása indulhat meg az ISO-ban, nemzetközi szinten. A hangszerekre egyes országokban találhatunk nemzeti szintű szabványokat, de regionális vagy világszinten ezeket nem alkalmazták.

tovább


A mentális munkaterhelés szabványosított fogalmai

Mindennapi munkafolyamataink során elkerülhetetlenül megtapasztaljuk a stressz okozta káros hatásokat. A stressz egy olykor folyamatosan fennálló izgalmi állapot, melynek során egyfajta idegesség, feszültségérzés lesz úrrá rajtunk. Legrosszabb esetben ezek a negatív ingerek kényszerítik a szervezetet arra, hogy tartósan készenléti állapotban működjön, melynek hosszú távon eredménye lehet számos betegség kialakulása (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, depresszió stb.). Ahhoz, hogy leküzdjük a munkahelyi teljesítményeinkkel kapcsolatos tartós szorongást, tudatosan kell keresnünk olyan megoldásokat, amelyek segítségével visszanyerhetjük lelki egyensúlyunkat a munkahelyünkön, valamint az élet további területein.

tovább


Természetes kő falazóelemek szabványa

A kő a legrégebbi építőanyagok közé tartozik. Már az ősember is használta lakóhelyének megépítéséhez. Mészkőtömbökből épült több mint 2500 évvel ezelőtt a gízai nagy piramis; faragott homokkövekből a khmerek 9‒12. századi templomvárosa, Angkor; gránittömbökből 1450 körül a Machu Picchu, az egykori Inka Birodalom városa és hosszan folytathatnánk a felsorolást.

tovább


Áttérési útmutató – Áttérés az új ISO 45001:2018 szabványra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. 03. 12-vel kiadták:
– az ISO 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval címűnemzetközi szabványt, amely az eddigi MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványt fogja kiváltani.

Az új MEBIR-szabványra történő áttérés valamennyi akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező szervezetet érinti, melyre a cégeknek 3 év áll rendelkezésre az ISO 45001:2018 szabvány közzétételétől számítva. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának áttéréssel kapcsolatos általános tájékoztatását az alábbi Áttérési útmutató tartalmazza.

tovább


ARANYOKLEVÉL a BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére

A BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére a cég minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2018. március 20-i dátummal aranyoklevelet adományozott. E kitüntetést azok kaphatják, akik az irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éve fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


A Sweet-food Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének sikeres tanúsítási eljárása az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és az MSZ ISO/TS 22002-1:2011 (PRP) műszaki specifikáció szerint

A Sweet-food Kft. 1997-ben alakult jelenleg is 100%-os magyar tulajban lévő Mezőberényben működő szervezet. Fő tevékenységük az édességgyártás közismert retró termékei (pl. Kojak-nyalóka). A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) felkészült auditorokkal két szakaszban 2018 márciusában végezte el a Sweet-food Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítási auditját az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és az MSZ ISO/TS 22002-1:2011 műszaki specifikáció alapján.

tovább


Jól vizsgázott az OAH minőségirányítási rendszere

Jól vizsgázott az OAH minőségirányítási rendszere címmel jelent meg az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján az alábbi hír, melyet az OAH előzetes hozzájárulásával továbbközlünk.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2018. március 6–7. között hajtotta végre az Országos Atomenergia Hivatal minőségirányítási rendszerének okiratmegújító auditját, amelynek elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy az irányítási rendszer miként teljesíti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, valamint a vonatkozó jogszabályok és a saját belső szabályozók által előírt követelményeket.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

A víz, mint környezeti elem kiemelt fontosságú minden élőszervezet számára. Azonban a folyamatos fejlődés, az egyre nagyobb ipari és mezőgazdasági termelés következtében ez a közeg is egyre veszélyeztetettebb helyzetbe kerül. A vízminőség romlásának veszélyeit felismerve számos szabályozás született a terhelések csökkentése érdekében. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve felszíni és felszín alatti vizeink tisztaságának megőrzését, javítását.

tovább


Irányelvek az adatvédelmi hatásvizsgálathoz
(ISO/IEC 29134:2017)

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25-én lép hatályba. A rendelet előírja, hogy a magasabb kockázatú adatkezelések esetében az adatkezelőknek adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezniük. Az adatvédelmi hatásvizsgálat egy olyan eljárás, amelynek során az adatkezelő felméri és dokumentálja, hogy az adatkezelési műveletek folyamán milyen kockázatokkal lehet számolni és azok kezelésére milyen intézkedéseket kell hozni.

tovább


CEN Workshop – Gyors és hatékony

A hagyományos módszerrel készülő európai szabványok (EN-szabványok) kidolgozását tekintve éveken keresztül érte kritika az európai szabványügyi szervezeteket, leggyakrabban a kidolgozás és a jóváhagyás elhúzódó időtartamával kapcsolatban.

tovább


Nemzetközi felmérés az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 áttérési adatokról

(2017. december 31-i állapot)

2018 januárjában az IAF (International Accreditation Forum) összegyűjtötte tagjaitól az akkreditált tanúsító szervezetek által lejelentett áttérési arányokat az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti tanúsítások vonatkozásában. Ezzel egy időben az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – is végzett hasonló témában felmérést a hálózaton belül benchmarking céljából.

tovább


Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A nagyvállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság növekedéséhez, különösen a feldolgozó- és építőiparhoz, valamint a modernizációhoz. Idén összesen 15 milliárd forint beruházási támogatásra pályázhatnak nagyvállalatok. Az elszámolható költségek között szerepel a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.

tovább


2018 februárjában megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások követéséhez jó segítség az alábbi tájékoztató.

tovább


Nyilvános konzultáció az épület-, illetve az infrastruktúraépítéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

A Bizottság szolgálatai nyilvános konzultációt indítottak az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (CPR) felülvizsgálata keretében, amelyre várják mind a magánszemélyek, mind a szervezetek észrevételeit a rendelet felülvizsgálata kapcsán.

 

tovább


Magyar részvétellel is készülnek a hagyományos kínai orvoslás terén nemzetközi szabványok

Az ISO/TC 249 Hagyományos kínai orvoslás nemzetközi műszaki bizottság 2011-ben kezdte meg munkáját. Célja egy közös szabványkészlet létrehozása a hagyományos kínai orvoslásból (HKO) származó orvosi, egészségügyi rendszerek területén, azoknak mind a tradicionális, mind a modern aspektusait érintve. A műszaki bizottság a felhasznált nyersanyagok, gyártott termékek, orvostechnikai eszközök minőségével és biztonságosságával, valamint informatikával foglalkozik.

tovább


Blokklánc- és elosztott főkönyvi technológiák nemzetközi szabványosítása

Napjaink egyik slágertémája a blokklánc- (blockchain) technológia, mely a legismertebb elosztott főkönyvi technológia, és sokak számára a kriptovalutákról szóló hírekből lehet ismerős.

 

tovább


Korszerűsítés alatt az üzletmenet-folytonosság irányítási rendszerszabványa az ISO 22301

A vállalkozások számára az üzleti folyamatok stabil és folyamatos működésének biztosítása stratégiai jelentőséggel bír. A kritikus üzleti folyamatok kisesésének és a pénzügyi veszteségek minimalizálása érdekében létfontosságú egy üzletmenet-folytonossági és vészhelyzet esetére egy helyreállítási terv megalkotása és naprakészen tartása.

tovább


ETSI Security Week 2017

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) 2018. június 11. és 15. között rendezi meg az ETSI Security Week 2018 című konferenciát franciaországi központjában, Sophia Antipolisban.

tovább


Megjelent az ISO/IEC 17025:2017 szabvány, 3 év van az átállásra

Az ISO/IEC 17025:2017 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei nemzetközi referencia azoknak a laboratóriumoknak, amelyek bizonyítani szeretnék, hogy képesek megbízható eredmények elérésére. A szabvány javítja a laboratóriumok és más szervezetek közötti együttműködést azzal, hogy az egyes országokban kapott eredmények szélesebb körben elfogadottá válnak. A vizsgálati jelentések és tanúsítványok további vizsgálat nélkül átvehetők, mely elősegíti a nemzetközi kereskedelmet.

tovább


Sikeres újraakkreditálási eljárás az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra

2017 novemberében tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét az MSZT-nél az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot a szervezet helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2018. január 11-én döntött az akkreditált státusz újbóli odaítéléséről.

tovább


Az első IQNet SR 10 társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítvány megszerzése – Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.

Egy szervezet akkor tekinthető társadalmilag felelősnek, ha a profit növelésének célját kiegészíti azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett IQNet SR 10 egy eszköz arra, hogyan integráljuk a társadalmi felelősségvállalást a szervezet stratégiájába és irányításába.

A Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetése úttörőként vállalt elkötelezettséget az IQNet SR 10 szabvány bevezetése, a rendszer működtetése és tanúsíttatása mellett.

tovább


ARANYOKLEVÉL a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2018 januárjában aranyoklevelet adományozott a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. részére a vállalat minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az energiapolitikában, valamint a technológiai újítások területén is fontos céllá vált az energiahatékonyság folyamatos növelése. A technológia fejlődésének köszönhetően az alacsonyabb energiafogyasztású, hatékonyabb energiafelhasználású berendezések egyre szélesebb körben jelennek meg és válnak elérhetővé a lakosság körében is. Szokásainkra való odafigyeléssel azonban tovább csökkenthetjük energiafogyasztásunkat.

tovább


Egy lépéssel közelebb a GDPR teljesítéséhez az ISO/IEC 27001 szabvány működtetetésével

2018. május 25-én lép hatályba a General Data Protection Regulation (GDPR) az EU általános adatvédelmi rendelete. A cégeknek megoldásként az ISO/IEC 27001 szabvány által támogatott információbiztonság-irányítási rendszerek működtetése kiváló kiindulási pontot jelenthet, a megfelelés sikeres teljesítésében a harmadik fél által végrehajtott tanúsítási eljárások támogatást nyújtanak.

tovább


Népszerű energetikai pályázatok

Az Unió a tagállamai számára forrástámogatást biztosít az energiafelhasználás korszerűsítésére és hatékonyabbá tételére a nemzeti kormányokon keresztül. Magyarországon a vállalkozások, intézmények számára kiírt energetikai korszerűsítésekre, felújításokra vonatkozó ismertebb pályázatok a következők.

tovább


GAP-elemzés – önálló előaudit az irányítási rendszerek követelményeinek való megfelelés elősegítésére

Azon szervezetek, akik hosszú távon gondolkodnak, jellemzően működtetnek valamilyen irányítási rendszert, melynek egy nemzetközi szabvány az alapja. Az MSZT új szolgáltatásával, a cégeknél már működő, újonnan megjelenő irányítási rendszer megfelelőségének, vagy a már működtetett rendszerek és az azokban rejlő továbblépési lehetőségek feltérképezésében kíván segítséget nyújtani.

tovább


Beszállítói audit – a beszállítói lánc megfelelősége a siker egyik záloga

A mai globális gazdasági környezetben a beszállítói lánc milyensége nagyban meghatározza egy vállalat sikerét. A beszállítók rákényszerülnek arra, hogy a meglévő és alkalmazott módszereiket továbbfejlesszék. 

tovább


KKV-k logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

Magyarország földrajzi elhelyezkedése kedvező a logisztikai központok kialakításához. Nagy piaci kereslet mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális szolgáltatások iránt. A nagyvállalatokkal ellentétben a hazai kis- és közepes vállalkozások alacsony számban veszik igénybe a logisztikai szolgáltatásokat, ezzel azonban versenyképességük jelentősen csökken a környező országok hasonló vállalkozásaival szemben.

tovább


Belső auditori vizsgalehetőség felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók részére

Az MSZT először 2016. júliusban tette lehetővé a vonatkozó tantárgyi feltételeket sikeresen teljesítő egyetemi hallgatók részére, hogy információbiztonsági belső auditori (IBIR BA) vizsgát tehessenek.

tovább


A szabványok szerzői jogi védelme

Az MSZT fő célja a szabványok széles körben való terjesztése és használatuk, alkalmazásuk elősegítése úgy, hogy a szabványok szerzői jogainak védelme biztosítva legyen.

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT AZ MSZT-TAGSÁGHOZ 
 • VÁLTOZÁSBEJELENTŐ 
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. évi munkaprogramja

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2018. évi szabványosítási terve

A szabványosítási terv az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

tovább


Járműazonosító szám (VIN)

(gyártóazonosító (WMI) igénylése)

tovább


Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

tovább


Szabványok helyesbítése

tovább


Új európai szabványkiadványok

tovább


Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

(szabványtervezetek listája felszólalási határidővel)

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítási projektek

(aktuális munkaanyagok listája)

tovább


CEN/CENELEC notifikációk

tovább


Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra

tovább


A közérdekű MSZT-adatok meghatározása és nyilvánosságra hozataluk rendje

tovább


A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése

tovább


Tévhitek és tények

tovább


Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

tovább


Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

tovább


Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

tovább


Rendszerszabványokról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) irányítási rendszerszabványai modellként szolgálnak az irányítási rendszerek kialakításához és bevezetéséhez. Azok a szervezetek, amelyek ilyen rendszereket építenek ki, élvezhetik a világ minden tájáról összegyűjtött irányítási tapasztalatok és jó gyakorlatok előnyeit.

Az irányítási rendszerszabványok minden szervezetre alkalmazhatók függetlenül annak méretétől, termékeitől és szolgáltatásaitól.

Egy hatékony irányítási rendszer:

 • erőforrás- és költségmegtakarítást eredményez;
 • hozzájárul a kockázatok felméréséhez és kezeléséhez;
 • segíti az érdekeltek elvárásainak teljesítését, javítja a szervezet társadalmi és piaci megítélését.

 

Az irányítási rendszerek szabványai

A nemzetközi szabvány nemzeti szabványrendszerbe való illesztésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.
A nemzetközi szabványok/szabvány jellegű dokumentumok/munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

 

A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetettségéről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista
A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetéséről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/nemzeti-szabvanyok-kidolgozasa

Az egyes irányítási rendszerekről hírek, aktualitások megtekinthetők a linkekre kattintva:

ISO 50001
Energiairányítás

ISO 14001 Környezetközpontú irányítás


ISO 9001
Minőségirányítás

ISO 22000
Élelmiszer-biztonság

Integrált irányítási rendszerek tanúsítása

ISO 20121
Fenntartható események

ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

ISO 27001 Információbiztonság

ISO 37001 Megvesztegetés elleni irányítási rendszerek