Hidak tartószerkezetének tervezése földrengésre

Megjelent magyar nyelven az Eurocode 8 2. része

A Magyar Szabványügyi Testület kidolgozta és 2015. június 1-jén közzétette az
MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak magyar nyelvű változatát.

Az MSZ EN 1998-2 a földrengésálló hidak tervezésekor alkalmazandó különleges teljesítőképességi követelményeket, megfelelőségi feltételeket és alkalmazási szabályokat tartalmazza.

A szabvány elsősorban azon hidak szeizmikus tervezésével foglalkozik, amelyekben a vízszintes szeizmikus hatásokkal szembeni ellenállás a pillérek hajlításából vagy a hídfők ellenállásából adódik.

Megjegyzés: A szabvány nem teljes körűen, de a ferdekábeles és ívhidak tervezésére is tartalmaz előírásokat, valamint külön fejezetben a szeizmikus elszigeteléssel is foglalkozik.

A szabvány a következőkre tér ki részletesen:

 • a kapacitástervezésből származó igénybevételek számítására vonatkozó szabályokra;
 • a szeizmikus elszigetelő egységek tervezési jellemzőinek változékonyságával és ezen változékonyság tervezésben való figyelembevételével kapcsolatos szabályokra;
 • a referencia-szeizmikusesemény előfordulási valószínűségével kapcsolatos információkra, valamint az építési fázis alatt figyelembe veendő szeizmikus hatás tervezési értékének megválasztására vonatkozó ajánlásokra;
 • a betonpillérek képlékeny csuklóinak elmozdulási duktilitása és görbületi duktilitása közötti kapcsolat adataira;
 • a duktilis vasbeton elemek hatékony merevségének becslésére vonatkozó adatokra;
 • a földrengésből származó talajmozgás térbeli változékonyságának modellezésével és analizálásával kapcsolatos adatokra;
 • a nemlineáris vizsgálatokhoz alkalmazható lehetséges anyagjellemzőkkel és a képlékeny csukló elfordulási képességeivel kapcsolatos adatokra;
 • az együtt mozgó víz hozzáadott tömegével kapcsolatos adatokra és útmutatásra, vízbe merülő pillérek esetén;
 • a nemlineáris statikai analízissel (pushover) kapcsolatos adatokra és útmutatásra;
 • a szokásos típusú elszigetelő egységek l tényezőivel kapcsolatos adatokra;
 • a tervezési jellemzők érvényességi tartományának meghatározására alkalmas vizsgálatokhoz tartozó követelményekre a szeizmikus elszigetelő egységekhez.

Az MSZ EN 1998-2:2015  magyar nyelven megvásárolható az MSZT szabványboltjában vagy online az MSZT webáruházában.

Kondorosi Dóra

2015. június