http://4vector.com/i/free-vector-household-appliances-icon-vector_019343_Icons%20appliances2.jpgHáztartási villamos készülékek európai szabványosítása

A háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek fogalomkörébe a legfeljebb 250 V névleges feszültségű egyfázisú és a legfeljebb 480 V névleges feszültségű, valamint akkumulátorról és egyéb egyenfeszültségről táplált, háztartási környezetben használt és kereskedelmi alkalmazású villamos készülékek tartoznak. A háztartási környezetben használt készülékekre példák a jellemzően háztartási funkciójú, háztartási környezetben alkalmazott készülékek, amelyeket nem hozzáértő felhasználók használhatnak jellemzően háztartási célokra:

  • üzletekben, irodákban és egyéb hasonló munkakörnyezetekben;
  • gazdaságokban;
  • ügyfelek által szállodákban, motelekben és hasonló típusú környezetekben;
  • panzió típusú környezetekben.

A háztartási környezet magában foglalja a lakóhelyet, a kiegészítő épületeket, kertet stb. Azok a készülékek és gépek, amelyeket szakértő vagy képzett felhasználók használnak az üzletekben, a könnyűiparban és a gazdaságokban, illetve azok a kereskedelmi alkalmazásra szánt készülékek és gépek, amelyeket laikus személyek használnak, szintén háztartási jellegű villamos készülékek.

A háztartási villamos készülékek európai szabványosítását a CENELEC gondozza. Ezen a téren a CENELEC alapvetően az IEC nemzetközi szabványosító szervezet szabványait veszi át módosítás nélkül vagy európai közös módosításokkal, de az európai érdekeknek megfelelő önálló szabványokat is kiad. A háztartási villamos készülékekkel foglalkozó európai műszaki bizottságok (CLC/TC 59X, CLC/TC 61) az IEC/TC 59, illetve az IEC/TC 61 és albizottságainak megfelelő tükörbizottságai. A CLC/TC 59X a villamos háztartási és hasonló készülékek működési jellemzőinek, a CLC/TC 61 pedig ezek biztonságának szabványosításával foglalkozik.

A háztartási villamos készülékek okozta villamos veszélyek elleni védelemmel, röviden biztonsággal az EN 60335 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság című szabványsorozat foglalkozik. Ez a szabványsorozat több mint 100 részből áll. Tagjai az európai irányelvekhez (a legfontosabbak: a kisfeszültségű termékekkel kapcsolatos 2006/95/EK, valamint a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv) harmonizáltak, ami azt jelenti, ha egy háztartási készülék teljesíti a vonatkozó EN 60335 szabvány előírásait, akkor vélhetően azon irányelvnek is megfelel, amihez a szabvány harmonizálva van, és ezzel teljesíti az Európában történő forgalomba hozatal legfontosabb követelményét.

Egyéb biztonsági szabványok: a vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek biztonságát az EN 61770, a villamos játékok biztonságát az EN 62115 szabvány tartalmazza. A kereskedelmi alkalmazásra szánt készülékekre és gépekre a CENELEC kiegészítő követelményeket tartalmazó önálló európai szabványsorozatot ad ki EN 50569 jelzettel kezdődően (növekvő számtani sorrendben).

A villamos háztartási és hasonló készülékek működési jellemzőinek szabványai nincsenek egységes szabványsorozatba rendezve. A működési jellemzők mérésével önálló európai szabványok (EN 50193–EN 50594) foglakoznak. A háztartási villamos főzőkészülékekkel az EN 60350 szabványsorozat foglalkozik. A zajkibocsátás rendkívül fontos mérése az EN 60704 szabványsorozat alkalmazási területébe esik.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában  vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.
Érdeklődés esetén, a magyar nyelvű bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Kosák Gábor
2015. október

Forrás: http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/technologysectors/householdappliances.html