Határokon átnyúló uniós egészségügyi szolgáltatások

Megjelenés előtt az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszerére vonatkozó európai szabvány magyar nyelvű változata

Az Európai Unió állampolgárait 2013. október 26-ától megilleti az a jog, hogy tagállamaiban is kezeltethetik betegségüket.

Ennek a jognak az érvényesülését támogatja és segíti a 2013. március 1-jén angol nyelven közzétett és 2014. február 1-jén magyar nyelven is megjelenő MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2008 szabványon alapuló követelmények című szabvány.

A szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek

a) bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan olyan egészségügyi szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, továbbá a szakmai előírásoknak,

b) a vevői elégedettség növelése a célja a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve az irányítási rendszer, a klinikai folyamatok folyamatos fejlesztését és a minőségjellemzőkre vonatkozó követelményeknek való megfelelés szavatolását.

Az egészség szakkifejezés jelentése az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségkoncepciójának megfogalmazásában: „tökéletes fizikai, mentális és szociális jóléti állapot, és nem csupán a betegség vagy a gyengeség hiánya”.

A WHO szerinti osztályozás (ICF) öt egészség-összetevőt azonosít, a testfunkciót, a testfelépítést, a tevékenységet, a részvételt és a környezeti tényezőket.

Az egészség fogalma a szabványban nem önmagában használt, hanem szakkifejezésekben előtagként alkalmazott fogalom. Előtagként alkalmazva a WHO szerinti ICF-ben megadott egészség-összetevőkön alapul. Az egészség fogalma az egészségügyi szolgáltatásra és a szociális ellátásra egyaránt vonatkozik. A szabvány az egészségügyi szolgáltatás követelményeire összpontosít.

Az, hogy mi tartozik az egészségügyi szolgáltatás körébe, országonként változik, és ezt a nemzeti alkalmazás során figyelembe kell venni.

Az MSZ EN 15224:2013 szabvány szerint az egészségügyi szolgáltatás magában foglalja például a következőket: elsődleges egészségügyi ellátás, kórház előtti és kórházi ellátás, harmadfokú ellátás, ápolási otthonok, hospice intézmények szolgáltatásai, megelőző egészségügyi ellátás, mentális egészségügyi szolgáltatások, fogorvosi szolgáltatások, fizikoterápia, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, rehabilitáció és gyógyszertári szolgáltatások.

A szabvány követelményei felölelik az EN ISO 9001:2008 előírásait, kiegészítve azokat az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó értelmezésekkel és előírásokkal. Kidolgozói a követelményeket a sajátos egészségügyi környezettel összefüggésben értelmezték és adták meg, ahol pedig fontosnak ítélték, ott új követelményekkel egészítették ki. A szabvány a folyamatok tervezése, működtetése és szabályozása tekintetében klinikai kockázatkezeléssel összefüggő szempontokat is tartalmaz.

Az MSZ EN 15224:2013 önálló szabvány, alkalmazható az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek tanúsítására, de nem tartalmaz a környezetközpontú irányításra vonatkozó konkrét követelményeket. Ezért ajánlott, hogy az egészségügyi szolgáltatások irányítási rendszerét alkalmazó szervezetek környezetközpontú irányítási rendszert is működtessenek. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani mit jelent a minőség az egészségügyi szolgáltatásban, azonosítani kell és le kell írni a minőségjellemzőket. A minőségjellemző mindig minőségügyi követelményre vonatkozik.

Az egészségügyi szolgáltatások 11 minőségjellemzőjét a velük összefüggő minőségügyi követelményekkel a következők szerint azonosították:

 • helyes, szakszerű ellátás,
 • rendelkezésre állás,
 • az ellátás folytonossága,
 • eredményesség,
 • hatékonyság,
 • méltányosság,
 • bizonyítékon/ismereteken alapuló ellátás,
 • betegközpontú ellátás, beleértve a fizikai, pszichológiai és társadalmi sérthetetlenséget,
 • a beteg bevonása/részvétele,
 • a beteg biztonsága és
 • időszerűség/hozzáférhetőség.

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetnek meg kell határoznia minőségügyi jövőképét/minőségpolitikáját és azonosítania kell a helyzetének/környezetének megfelelő minőségjellemzőket.

A minőségirányítási rendszer a minőséget figyelembe véve irányítja és szabályozza a szervezetet. A minőségirányítási rendszer szabványban leírt követelményei ezért a minőségjellemzőkre összpontosítanak.