Hármas integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-ISMS) MSZT általi sikeres tanúsítása az IdomSoft Zrt.-nél

 

Az IdomSoft Zrt. 2010. december 31-től az IDOM 2000 Konzulens Zrt. jogutódjaként működik. A társaság munkatársainak többsége informatikai rendszerek tervezésével, szervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Jelentős részük hosszú közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, többen közülük vezetői, irányítói pozíciót töltöttek be a közszolgálat különböző területein.

Az IdomSoft Zrt. jelentős informatikai fejlesztési projektek érdemi résztvevője a közigazgatás különböző területein. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik országos jelentőségű informatikai rendszerek fejlesztésében, nagy adattömeget kezelő, bonyolult kapcsolatokkal rendelkező központi nyilvántartások kialakításában, a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelésében.

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a társaság vezető szerepet tölt be a nagy biztonságú kormányzati informatikai és biztonsági okmánykibocsátó rendszerek fejlesztésében, integrálásában és telepítésében, valamint üzemeltetésének támogatásában.

A IdomSoft Zrt. a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) kiemelt partnere, minőségirányítási, környezetközpontú irányítási és információbiztonság-irányítási integrált rendszerét az MSZT sikeresen tanúsította. A társaság integrált irányítási rendszere megfelel az előírt követelményeknek.

Az IdomSoft Zrt. komplex információtechnológiai és kommunikációs rendszerek tervezésével, fejlesztésével, szállításával, üzemeltetésével a megrendelők és más érdekeltek megelégedettségének elérésére törekszik. Hatásos módszereket alkalmaz a vevők jelenlegi és jövőbeli szükségleteinek, elvárásainak mélyreható megismerésére és környezettudatos működésével igyekszik felülmúlni megrendelői elvárásait, törekedve a maximális információbiztonságra. Ennek érdekében a társaság az ISO 9001, az ISO/IEC 27001, és az ISO 14001 szabványon alapuló külső, független, nemzetközileg elismert szervezet által tanúsított integrált irányítási rendszert működtet.

2014. májusában az MSZT sikeres megújító audittal igazolta, hogy az IdomSoft Zrt.

minőség- és környezetirányítási rendszere a szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, hardverszerviz és rendszerüzemeltetés,

információbiztonság-irányítási rendszere a szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, hardverszerviz és rendszerüzemeltetési tevékenységek végrehajtása során a saját és az ügyfél információs vagyonának védelme

alkalmazási területen -- mint hármas integrált irányítási rendszer -- kimagaslóan működik, az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO/IEC 27001 szabvány követelményeinek egyaránt megfelel.

Az IdomSoft Zrt. 100%-os közvetett állami tulajdonban álló társaság, tulajdonosa a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.), melynek fő tevékenysége, elsődleges erőssége egyedi, közigazgatási környezetben működtetendő informatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetésének támogatása. Emellett felkészült egyéb irányú informatikai szolgáltatások nyújtására is.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 3 felkészült auditorral végezte el az integrált irányítási rendszer megújító auditját. Munkájukat, észrevételeiket a Társaság hasznosnak ítélte és elfogadta. Az MSZT ezúton is gratulál az IdomSoft Zrt.-nek az eddigi teljesítményéhez, és további sikereket kíván az elkövetkezendő időszakban.

Források:

 Az IdomSoft Zrt. IIR-kézikönyve
2014. évi auditjelentés a megújító auditról