KÉPZÉSEINK

2014. szeptember 3-4-én nagy sikerrel rendeztük meg a HACCP-rendszergazdaképzést.

A résztvevőket Sósné Dr. Gazdag Mária címzetes főiskolai tanár, élelmiszeripari szakértő, az MSZT vezető auditora – gyakorlatokkal kiegészítve – az alábbi témakörök részletes ismertetésével készítette fel:

  • HACCP-fogalmak és -alapelvek, valamint a kiépítés és a rendszerbe foglalás menete,
  • az élelmiszer-biztonsági elvárások, az élelmiszer-biztonság jogi szabályozása,
  • a rendszer bevezetése, működtetése, felülvizsgálata, igazolása, fejlesztése,
  • a szükséges dokumentációk.

A képzés lezárásaként azok a hallgatók, akik sikeres vizsgát tettek (17 fő) az MSZT által kiállított – HACCP rendszergazda (HACCP RG) – oklevelet kaptak.

A képzés célja a résztvevők átfogó felkészítése volt az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszeren belül más szabványt (pl. MSZ ISO/TS 22002-1:2011 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás) vagy bármely vevői követelményrendszert (pl. FSSC, IFS, BRC, TESCO) is kielégítő HACCP-veszélyelemzés alkalmazására, a kritikus szabályozási pontok meghatározására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására az irányítási rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése és a rendszer irányítása során.

További képzéseink:

Élelmiszer-biztonság

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP) (ÉBIR BA)
Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője ( HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005) (ÉBIR V)

Energiairányítás

2014. november 4-6. között Energiairányítási belső auditor (EIR BA), 2014. november 18-20. között pedig Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM) képzést szervezünk.
E képzések során előadóink széleskörűen felkészítik a hallgatókat az energiairányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditok elvégzésére, a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, az irányítási rendszerért felelős vezető munkájának hatékony támogatására (EIR BA), illetve az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket és a jelentős energetikai szempontokat (EIR RM).
A képzések vizsgával zárulnak. Sikeres vizsga esetén megszerezhető az MSZT által kiállított energiairányítási belső auditori (EIR BA) oklevél, illetve az energiairányítási rendszermenedzseri (EIR RM) tanúsítvány. Az EIR RM- tanúsítvány érvényessége 5 év, amely – meghatározott feltételek teljesítése esetén - többször meghosszabbítható.
Az Energiairányítási belső auditor képzést elsősorbanaz MSZ EN ISO 50001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára ajánljuk.

Energiairányítási belső auditor (EIR BA)

Az Energiairányítási rendszermenedzser képzést létesítményvezetők, ügyvezetők, pénzügyi igazgatók, környezetvédelmi vezetők és menedzserek, energiagazdálkodási mérnökök, energetikai tanácsadók, energiapolitikai fejlesztők és menedzserek, építészek és műszaki vezetők, ellenőrök, valamint energiafelügyeleti szervezetek részére ajánljuk.

Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM)

További képzéseink