Megjelent a Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz szabványsorozat 1. részének magyar nyelvű változata

2017-ben a CEN közzétette a CEN/TC 67 Kerámiai burkolólapok műszaki bizottságban kidolgozott, a kerámiai burkolólapokhoz használt habarcsok és ragasztók három típusára, azaz a kültéri és beltéri burkoláshoz használt cementtartalmú habarcsokra, a beltéri fal- és padlóburkoláshoz használt diszperziós ragasztókra és a reaktív műgyanta ragasztókra vonatkozó Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, osztályba sorolás és megjelölés című EN 12004-1:2017 szabványt. Ennek magyar nyelvű változatát (MSZ EN 12004-1:2017) a Magyar Szabványügyi Testület 2018. május 1-jén tette közzé.

A kerámiai burkolólapok különböző típusú ragasztói különleges tulajdonságokkal bírnak felhasználási tulajdonságaik és végső teljesítményük tekintetében.

A burkolási munkákhoz használt csemperagasztó-fajtákat a különböző jellemzőknek megfelelően eltérő osztályokba soroljuk (általános, fokozott igénybevételű, gyorskötésű, csökkentett lecsúszású, meghosszabbított nyitott idejű, alakváltozásra képes, nagy alakváltozásra képes habarcs vagy ragasztó).

A jellemzők és a feldolgozási feltételek közötti összefüggést (száraz vagy nedves körülmények, erős napsugárzás, gyors kikeményedés stb.) ez a szabvány nem tárgyalja. A termék felhasználására vonatkozó információkat és a pontos felhasználási követelményeket azonban a gyártónak kell megadnia.

A kiírónak kell a felhasználás helyén a munkaterületi körülményeket (mechanikai és hőmérsékleti hatások) értékelni, és az összes lehetséges kockázat figyelembevételével a megfelelő termékeket kiválasztani.

E szabvány az EN 12004:2007+A1:2012-t helyettesíti. A legjelentősebb változások az előző kiadáshoz képest a következők:

  • A 3.6.1. szakaszban a „fundamental” (alapvető) szakkifejezés helyett a „basic” (alap) szakkifejezés használata;
  • A 4. fejezet 1., 2. és 3. táblázata;
  • Új 5. fejezet;
  • Új 6. fejezet, a dokumentumokra vonatkozó CEN-útmutató szerint;
  • Új ZA mellékletet (tájékoztatás) készítettek az építési termékek EU-rendelete, a 305/2011 (CPR) szerint [beleértve a honlapon elhelyezett teljesítménynyilatkozatra (DoP) vonatkozó EU 574/2014 és a teljesítménynyilatkozat formájára vonatkozó EU 568/2014 bizottsági felhatalmazáson alapuló EU 157/2014 rendeletet].

A szabványsorozat 2. részét angol nyelven, jóváhagyó közleménnyel szintén bevezettük 2017-ben (MSZ EN 12004-2:2017). A CEN/TC 67 műszaki bizottság a csemperagasztók vizsgálati módszereit e szabványban összesítette, amely a következő vizsgálati szabványok helyébe lépett: EN 1308:2007; EN 1323:2007; EN 1324:2007; EN 1346:2007; EN 1348:2007; EN 12002:2008; EN 12003:2008; EN 12003:2008/AC:2009. Az MSZ EN 12004-2:2017 magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu  e-mail-címen.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Szendy Csabáné
2018. május