Gyógyszerek azonosítása

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben felülvizsgálta és korszerűsítette a gyógyszerek azonosításáról szóló (IDMP-) szabványokat, melyek alkalmazása további előnyöket nyújt az egészségügyben dolgozók számára (pl. egyszerűsített információcsere és az orvosi rendszerek közötti interoperabilitás megvalósítása).

Az ISO/TC 215 Egészségügyi informatika műszaki bizottság által kidolgozott ISO 11616, ISO 11615, ISO/PRF 11238, ISO/TS 20451, ISO/TS 20443 és ISO/TS 19844 szabványok alkalmazási területei a gyógyszerek fejlesztésével, nyilvántartásával és életciklus-kezelésével, valamint a farmakovigilanciával és a kockázatkezeléssel kapcsolatos különböző szabályozási tevékenységekre terjednek ki, ezáltal támogatják a gyógyszerügynökségek tevékenységét világszerte.

Christian Hay, az ISO/TC 215 WG 6 munkacsoportjának vezetője szerint: „Az IDMP szabványok elengedhetetlenek a világ egyre integráltabb egészségügyi ellátásához. Pontos kidolgozott rendszert biztosítanak a gyógyszerekkel kapcsolatos információk számítógépesítésére a világ minden részében. Ezáltal az interoperabilitásuk révén biztonságosabb betegellátást tesznek lehetővé; ez például hatalmas előny a káros események jelentéséhez és a gyógyszerek dokumentálásához a páciensek adatnyilvántartásában.

A gyógyszerekre és a farmakovigilanciára vonatkozó elsődleges szabályozási célok elérése érdekében elengedhetetlen a gyógyszerek információinak megbízható és következetes adatcseréje. A felsorolt szabványok ezt teljes mértékben támogatják, így azok alkalmazása számos előnnyel jár a szabályozók, az ipar és végül a betegek számára.

Az IDMP szabványok nélkül az egyes országok vagy régiók informatikai fragmentációja globálisan a betegeket érő kockázatok növekedésével járna, többek között az ellátási lánc globalizációja miatt.”

Forrás: https://www.iso.org/news/ref2234.html

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2018. április