Grafikai jelek segítenek az üzemanyagok közötti tájékozódásban

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 októberében jóváhagyta az új EN 16942 európai szabványt, amely harmonizált grafikai jeleket ad meg a folyékony és a gáznemű üzemanyagokra vonatkozóan. A dokumentum az Európai Bizottság felkérésére készült, és azt minden CEN-tagállamnak 2017. április végéig be kell vezetnie. 

A szabvány információt szolgáltat a fogyasztóknak saját járművük és a töltőállomásokon kapható üzemanyagok kompatibilitásáról, ahogy azt „az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről" szóló 2014/94/EU irányelv 7. cikke megállapítja.

A piacon kínált gépjármű-üzemanyagok sokfélesége egyre fokozódik és szükségszerű, hogy a növekvő számú gépjárműhasználó számára világos és közérthető tájékoztatást kell adni a töltőállomásokon kapható folyékony és a gáznemű üzemanyagokról, valamint arról, hogy az üzemanyagok mely típusa alkalmas járműve működtetésére.

Az irányelv 7. cikke elismeri ezt az igényt, és megköveteli a tagállamoktól, hogy gondoskodjanak megfelelő, következetes és egyértelmű fogyasztói tájékoztatásról a járművek és a piacon kínált üzemanyagok kompatibilitásáról. Az irányelv szerint ennek a tájékoztatásnak európai szabványügyi szervezetek által elfogadott, az üzemanyagokra vonatkozó műszaki előírásokat meghatározó szabványok előírásain kell alapulnia.

Az EN 16942 Gépjármű-hajtóanyagok. A jármű-kompatibilitás azonosítása. A fogyasztói tájékoztató grafikai ábrázolása támogatja az irányelv 7. cikkének megvalósítását, mivel meghatározza a töltőállomásokon, valamint a járműveken elhelyezendő grafikai jeleket. A szabvány előírja a méretet, az alakot, a színt és azt a helyet is, ahol a szimbólumot a töltőállomásokon és a járművön el kell helyezni.

Néhány példa az üzemanyagok jelölésére:

az EN 228:2012
1. táblázatának megfelelő
ólmozatlan motorbenzin

az EN 590-nek megfelelő dízelmotor-hajtóanyag

az EN 589-nek megfelelő cseppfolyósított szénhidrogéngáz


A szabványt a Holland Szabványügyi Intézet (NEN) által vezetett CEN/TC 441 "Üzemanyag-címkézés" európai műszaki bizottság dolgozta ki, együttműködésben az Európai Bizottság szolgálataival és érdekelt feleivel. Az EN 16942 kidolgozása során elért gyors konszenzus (alig több mint egy éve kezdődött el a szabvány kidolgozása) az üzemanyaggyártók, a járműgyártók, a töltőállomások berendezéseit gyártók, a hatóságok, a fogyasztók képviselői és más európai érdekelt felek eredményes együttműködését bizonyítja.

Érdeklődés esetén, valamint e szabvány magyar nyelven való bevezetésének támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A szabvány megrendelhető és megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Forrás: CEN Press Release
Czimer Gáborné
2016. november