Gépek biztonsága és a kockázat kezelése

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése, ismeretek átadása a munkavéde­lem meghatározó alapszabványairól. A gépek életciklusa során felmerülő kocká­zatok MSZ EN ISO 12100 és az azt támogató MSZ EN 31010 szerinti értékelésére és csökkentésére irányuló módszerek terjesztése, az említett szabványok egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése.

Ajánljuk: mindazon szervezetek szakemberei számára, akik alkalmazzák a kockázatfelmérés és a kockázatcsökkentés alapelveit a gép életciklusának lényeges szakaszaiban, továbbá meghatározzák és ellenőrzik a rendeltetésszerű használatra alkalmas biztonságos gépeket, valamint a munkabiztonsággal foglalkozó szakembereknek, munkavédelmi megbízottaknak, munkavédelmi felügyelőknek, géptervezőknek, gépgyártóknak és a gépet üzemeltetőknek.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és legalább 2 éves szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Gépek biztonsága és a kockázat kezelése – oklevél.

Témakörök:                                       

 • A munkavédelem meghatározó új alapszabványa az MSZ EN ISO 12100:2011.
 • Gépek biztonsága, általános kérdések.
 • Kockázatelméleti ismeretek.
 • Veszélyfeltárási eljárások (bázis: MSZ EN 31010).
 • A gépek biztonsági és egészségvédelmi követelményei.
 • Gépek villamos szerkezetei.
 • A kockázat mérséklése.
 • Kialakítási elvek:
  • védőburkolatok (bázis: MSZ EN ISO 14120);
  • védőberendezések;
  • a váratlan indítás/indulás megelőzése. (bázis: MSZ EN 1037);
  • a vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei;
  • a gépkialakítás ergonómiai elvei. (bázis: MSZ EN 614 sorozat);
  • használati információk.
 • Konzultáció, megbeszélés.

A képzés résztvevői 10% kedvezménnyel megvásárolhatják:
MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

Hivatkozási szám: 23/2019
Időtartam: 2,5 nap + vizsga
Időpont: 2019. május 6–8.
Részvételi díj: 60 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap