Frissült az EMC-irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. július 13-án közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

Az 2014/30/EU irányelv két évvel ezelőtt lépett a korábbi 2004/108/EK irányelv helyébe. Ez a direktíva szabályozza valamennyi berendezés és helyhez kötött létesítmény megfelelő működését úgy, hogy azok más eszközök számára ne okozzanak olyan jelentős elektromágneses zavarokat, melyek működőképességüket befolyásolnák.

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

Nagy Gábor
2018. augusztus