Frissült az ATEX irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018 októberében közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó 2014/34/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

„Ezen irányelv hatálya a következő termékekre terjed ki:

  1. robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek;
  2. biztonsági eszközök, vezérlőeszközök és szabályzóeszközök, amelyeket nem robbanásveszélyes légkörben való használatra szántak, de amelyek a robbanási kockázatra tekintettel szükségesek a felszerelések és védelmi rendszerek biztonságos működéséhez;
  3. az a) pontban említett, a felszerelésekbe és védelmi rendszerekbe való beszerelésre szánt alkatrészek."

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

 

Nagy Gábor
2018. november