Frissült a rádióberendezések irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. 07. 13-án közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

A rádióberendezés az irányelv meghatározása szerint: rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat kibocsátó és/vagy vevő elektromos vagy elektronikus termék, illetve olyan elektromos vagy elektronikus termék, amelyet tartozékokkal, például antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából a rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat tudjon kibocsátani és/vagy venni.

A 2014/53/EU irányelv hatályán kívül esnek:

  • a rádióamatőrök által használt rádióberendezések;
  • a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályába tartozó tengerészeti berendezések;
  • a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke hatálya alá tartozó repülőgépfedélzeti termékek, alkatrészek és berendezések;
  • a szakembereknek szánt, csak kutatási és fejlesztési létesítményekben, kizárólag kutatási és fejlesztési célokra használandó, egyedi készítésű értékelő készletek;
  • azok a rádióberendezések, amelyeket kizárólag a közbiztonságot, a védelmet, az állam biztonságát – beleértve az állam gazdasági jólétét az állambiztonsággal kapcsolatos tevékenységek esetében – érintő tevékenységek során alkalmaznak, vagy amelyeket az állam a büntetőjoghoz kapcsolódó tevékenysége során használ.

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

Nagy Gábor
2018. október